Raporty i opracowania przygotowane przez serwis badawczy Komputer w Firmie

Poniżej znajdziesz raporty przygotowane przez nasz zespół.

  • Możesz je pobrać bezpłatnie po rejestracji.
  • My nie spamujemy!
  • Rejestracja jest jednorazowa i umożliwia dostęp do wszystkich treści.

10 rzeczy o których musisz pamiętać wybierając system Business Intelligence

Data realizacji: wrzesień 2021
Język: Polski

Celem kolejnego opracowania przeprowadzonego przez serwis badawczy Komputerwfirmie.org jest przedstawienie kluczowych aspektów istotnych przy wyborze systemów Business Intelligence

Praca zdalna w czasie pandemii

Data realizacji: grudzień 2020
Język: Polski

Celem kolejnego badania rozwiązań informatycznych stosowanych przez polskie JST, przeprowadzonego przez serwis badawczy Komputerwfirmie.org pod koniec 2020 r. była analiza aktualnych potrzeb i działań JST. Analityków serwisu szczególnie interesowały zakres pracy zdalnej, stosowane rozwiązania oraz ewentualna rozbudowa infrastruktury informatycznej urzędów JST w pandemicznym roku 2020, w którym w zasadzie wszystkie urzędy administracji publicznej musiały przejść na częściowo zdalny tryb pracy.

Informatyzacja i Cyberbezpieczeństwo polskich Jednostek Samorządu Terytorialnego

Data realizacji: październik 2019
Język: Polski

Efektem badania jest ocena kondycji polskich JST z uwzględnieniem posiadanego wyposażenia i zabezpieczenia przed cyber zagrożeniami. Badanie skierowane było do wszystkich samorządów według specyfikacji MSWiA tj. urzędy wiejskie, miejskie, powiaty, starostwa i urzędy marszałkowskie (łącznie 1809 odpowiedzi co stanowi 75% ogółu JST). Wynikiem badania jest pełny obraz administracji samorządowej.

Analiza polskiego rynku chmury

Opracowanie jest przeglądem rozwiązań chmury obliczeniowej, stopnia upowszechnienia usług chmury oraz potencjalnych kierunków i tempa rozwoju. Zwłaszcza z wyników badań ankietowych wynika, że Polska jest jeszcze na wstępnym etapie rozwoju chmury obliczeniowej, w tym chmury hybrydowej. Jednak świadomość potencjalnych użytkowników na temat możliwości, korzyści, a także zagadnień, z którymi trzeba się będzie zmierzyć przy migracji IT do modelu usługowego opartego na chmurze, jest już dość wysoka.

Cyfrowy portret partii politycznych

Jakie strategie i plany dotyczące społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy miały partie polityczne biorące udział w wyborach parlamentarnych 2011 roku;