Home Redakcja

Nota wydawcy

 1. Czasopismo nowych technologii KomputerwFirmie.pl jest tytułem zarejestrowanym w krajowym rejestrze dzienników i czasopism pod numerem 1805.
 2. ISSN: 1898-2980
 3. Domeny: komputerwfirmie.org; komputerwfirmie.pl
 4. telefon: +48(22)2131613
 5. mail: redakcja(at)komputerwfirmie.org
 6. Adres wydawcy dla korespondencji tradycyjnej:

EXPERT 2000 ul. Korkowa 15 04-502 Warszawa
REGON 010406504 NIP 113-005-42-71

Prawa autorskie

Kopiowanie, reprodukowanie tekstów i elementów ze stron www.komputerwfirmie.org lub www.komputerwfirmie.pl w całości, lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody jest zabronione. Skutki prawne zastrzegamy.

Przedruk informacji

 • Zasoby publikowane na stronach czasopisma komputer w firmie objęte są prawem autorskim.
 • Podmiot korzystający z zasobów opublikowanych na stronach czasopisma komputer w firmie zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o pochodzeniu cytowanego zasobu.
 • Wzór informacji o pochodzeniu (informacja przykładowa) :
  źródło: Komputer w Firmie; http://www.komputerwfirmie.org lub źródło: Komputer w Firmie: http://www.komputerwfirmie.org/article/Niezbednik_przedsiebiorcy.htm

8. Wyżej wymienionych zasad nie stosuje się do umów zawartych przez Wydawcę w trybie odrębnym.

9. Wydawca nie wyraża zgody na korzystanie z zasobów zawartych na stronach czasopisma Komputer w Firmie przez:

 • Podmioty oraz osoby fizyczne prowadzące działalność sprzeczną z prawem polskim oraz Unii Europejskiej
 • Podmioty oraz osoby fizyczne głoszące nienawiść, rasizm, faszyzm, narodowy socjalizm oraz komunizm a także inne treści sprzeczne z powszechnie przyjętymi standardami moralnymi i obyczajowymi
 • Podmioty oraz osoby fizyczne, których działalność może wpłynąć negatywnie na wizerunek autorów, wydawcy oraz czasopisma

10. Znaki handlowe i towarowe; inne oznaczenia zastrzeżone. Wszelkie nazwy oraz używane znaki handlowe i towarowe a także wszelkie inne oznaczenia zastrzeżone firm i podmiotów pojawiających się w zasobach czasopisma Komputer w Firmie są użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

Odpowiedzialność

Wydawca i redakcja Komputer w Firmie ponoszą żadnej odpowiedzialności za decyzje jakie użytkownicy i inne podmioty podejmą na podstawie zasobów dostępnych na stronach czasopisma. W szczególności wydawca nie ponosi odpowiedzialności za publikowane komentarze użytkowników zasobów czasopisma.

Zespół:

Nasi redaktorzy i eksperci są do dyspozycji czytelników w zakresie bezpłatnych porad i wszechstronnej pomocy w wykorzystaniu technik informacyjnych i Internetu:

Robert Kamiński

Wydawca i Redaktor Naczelny portalu „Komputer w Firmie”.

Absolwent SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa), konsultant i analityk rynku zaawansowanych technologii, specjalista w zakresie dziedziny badania rynku i opinii, marketingu i sprzedaży. Doskonale zna rynek technologii informatycznych, techniki biurowej. Do 1994 r. pracował w holdingu Karen (ostatnio jako dyrektor generalny Inter-Karen, dystrybutora sprzętu komputerowego, AGD/RTV).

 

Od 1994 r. konsultant i dyrektor agencji e2k (Usługi konsultingowe Expert 2000), twórca raportów o rynku komputerowym i telekomunikacyjnym. Autor licznych opracowań i artykułów o nowoczesnych technikach informatycznych, marketingu i badaniach rynku. Ekspert Narodowego Programu Foresight Polska 2020.Członek zespołu doradców ds. budowy Społeczeństwa Informacyjnego przy MSWiA.

Pomysłodawca i współautor prowadzonych od 2003 roku badań na temat zastosowań ITC w małych i średnich firmach — MS Indeks.

Współtwórca polskiego oddziału agencji public relations — Woodstock Leasor, współzałożyciel stowarzyszenia na rzecz rozwoju technologii informatycznych w małych i średnich firmach — „Komputer w Firmie”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej RAM Serwis — jednej z największych w Polsce sieci serwisowych sprzętu komputerowego.

Michał Młynarczyk

Stały współpracownik portalu „Komputer w Firmie”.

Kierownik projektów informatycznych w średniej wielkości firmie spedycyjnej. Na co dzień zajmuje się zakupami, wdrożeniami oraz doborem rozwiązań informatycznych i podwykonawców. Po godzinach – dziennikarz IT.

W latach 2001 – 2004 pisał dla Wirtualnej Polski. Od 2004 do 2007 roku dla magazynu komputerowego Enter. Współpracował z portalem Gazeta.pl (2008 – 2010) i miesięcznikiem Logo. Jego teksty pojawiały się również w Gazecie Wyborczej i Chipie.

Dr Tomasz Kulisiewicz

Analityk, współzałożyciel stowarzyszenia „Komputer w Firmie”.

Absolwent informatyki Politechniki Budapeszteńskiej (1974). W latach 1975-1981 informatyk w centrum obliczeniowym drogownictwa w Warszawie, w latach 1982-1992 na Węgrzech, na różnych stanowiskach w polskich firmach montażowych. W latach 1992-2001 dziennikarz prasy informatycznej (zastępca redaktora naczelnego „PCKuriera”, redaktor naczelny „Teleinfo”). Od 2001 r. konsultant i analityk rynku komunikacji elektronicznej, jednocześnie w latach 2001-2004 redaktor prowadzący kwartalnika naukowego „Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji”, a od 2005 do końca 2008 r. – redaktor naczelny dwumiesięcznika „elektroniczna Administracja”.

Od 2005 r. współpracownik (analityk wiodący) warszawskiej firmy doradczej i analitycznej Audytel, od 2007 r. – zespołu badawczego Fundacji MOST przy Politechnice Warszawskiej. Ekspert Centrum im. Adama Smitha oraz Stowarzyszenia Menedżerów w Polsce. Kierował panelami tematycznymi w Narodowym Programie Foresight Polska 2020 (panel „Nowe Media”) i Foresight Kadr Nowoczesnej Gospodarki („Technologie informacyjne i telekomunikacyjne”)

Członek Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT, Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTI) oraz Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej. Współzałożyciel inicjatywy „Internet Obywatelski” i Stowarzyszenia „Komputer w Firmie”; współautor analiz prowadzonego przez zespół Komputer w Firmie badania MS Indeks; laureat nagrody InfoStar za propagowanie informatyki (dwukrotnie: 1996 i 2002) oraz nagrody Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (2008).

Dr hab Michał Goliński

Analityk, współzałożyciel stowarzyszenia „Komputer w Firmie”.

Adiunkt, kierownik Zakładu Gospodarki Informacyjnej i Społeczeństwa Informacyjnego w Katedrze Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej. Członek Senatu SGH i Rady Naukowej Kolegium Analiz Ekonomicznych, prodziekan. Wykładowca WEMBA (Warsaw Executive MBA, studiów prowadzonych przez SGH oraz Uniwersytet Minnesoty) oraz programu realizowanego przez Polsko-Niemieckie Forum Akademickie przy SGH.

Ekspert Centrum im. Adama Smitha, współpracownik Ośrodka Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji.

Studia na wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki i na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, doktor ekonomii (1996 – SGH). Stypendysta na Uniwersytecie St. Gallen (1991) oraz na Uniwersytecie Kolońskim (2001).

Autor licznych publikacji dotyczących społeczeństwa informacyjnego, gospodarki elektronicznej, ekonomiki informacji, infrastruktury informacyjnej oraz wpływu technologii informacyjnych na współczesną gospodarkę. Członek Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, International Federation for Information Processing oraz Association for Information Systems.

Komentarze są wyłączone