Home Analizy 3/4 Polaków używa smartfonów do bankowania i codziennych płatności

3/4 Polaków używa smartfonów do bankowania i codziennych płatności

0
0
110

Popularność urządzeń mobilnych jako instrumentu do zarządzania pieniędzmi, bankowania oraz dokonywania płatności osiągnęła niespotykany wcześniej poziom: zarówno w Polsce, jak i w całej Europie już 77% konsumentów używa ich przy sprawdzaniu stanu swoich finansów oraz codziennych płatnościach – za rachunki domowe, parkowanie czy też wychodząc „na miasto”. Visa (NYSE: V) opublikowała wyniki swojego dorocznego badania nt. płatności cyfrowych (Digital Payments Study)1, poświęconego zachowaniom konsumentów związanym z takimi płatnościami – od transakcji zbliżeniowych po zakupy internetowe – a także stosunkowi do kwestii prywatności i bezpieczeństwa.

Pieniądz mobilny2 coraz bardziej popularny

Coraz większy wybór dostępnych form płatności cyfrowych na urządzeniach mobilnych zachęca konsumentów do znalezienia rozwiązania pasującego do ich stylu życia. Oto najważniejsze wnioski z tegorocznego badania:

 • Ponad dwie trzecie Polaków (67%) sprawdza stan konta i korzysta z innych usług za pośrednictwem aplikacji bankowej – to więcej niż europejska średnia (63%). W 2015 r. taką aplikację miało jedynie 29% ankietowanych z Polski, a 8% używało aplikacji do zarządzania pieniędzmi.
 • Ponad dwie trzecie (69%) korzystało z portfela elektronicznego (np. PayPal), usługi umożliwiającej zapisanie danych karty w sklepie internetowym lub z takich form płatności mobilnych jak np. Android Pay. Oznacza to wzrost z poziomu 60%, odnotowanego w 2016 r.
 • Konsumenci coraz chętniej dokonują transakcji na urządzeniach mobilnych zamiast na komputerach stacjonarnych i laptopach – obecnie połowa Polaków (50%) robi zakupy mobilnie (ponownie to nieco więcej niż średnia europejska wynosząca 48%).
 • Co ciekawe, ponad połowa Polaków (52%) korzysta ze smartfonów lub tabletów, aby opłacić domowe rachunki.

„Visa zdecydowanie wspiera innowacje i współpracuje z wieloma różnymi partnerami, by umożliwić konsumentom dokonywanie bezpiecznych płatności mobilnych – w każdym miejscu i z każdego urządzenia. Cieszą nas wyniki badań, wskazujące na zaufanie i entuzjazm, z jakim witają oni nowe sposoby dokonywania i odbierania płatności, chętnie korzystając z produktów i usług cyfrowych najlepiej dopasowanych do ich dynamicznego stylu życia” – komentuje Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce.

Millenialsi na czele zmian

Millenialsi to grupa, w której płatności cyfrowe upowszechniają się najszybciej – 85% respondentów w wieku od 18 do 34 lat określiło siebie jako użytkowników pieniądza mobilnego.

 • 89% uważa, że będzie korzystać z pieniądza mobilnego w ciągu najbliższych trzech lat.
 • Odsetek polskich millenialsów dokonujących operacji bankowych online (73%) przewyższa średnią dla wszystkich grup wiekowych (67%).
 • Pokolenie to prześcignęło również pozostałe grupy wiekowe pod względem korzystania z urządzeń mobilnych przy przelewach pieniężnych do przyjaciół lub rodziny – dotyczy to 52% millenialsów, podczas gdy średnia wynosi 43%.

Obawy związane z bezpieczeństwem i prywatnością

Jednym z głównych czynników napędzających wzrost popularności płatności cyfrowych jest zmniejszenie obaw związanych z korzystaniem z technologii mobilnych.

 • Odsetek Polaków wyrażających obawy dotyczące prywatności wynosi obecnie 54% – to mniej niż w roku ubiegłym.
 • W kwestii obaw dotyczących bezpieczeństwa również nastąpił spadek, z 63% w 2016 r. do 59% obecnie.

Rosnąca popularność biometrii

Metody uwierzytelniania biometrycznego stają się coraz bardziej popularne:

 • 83% konsumentów uważa je za bezpieczne.
 • Zaufanie do metod biometrycznych wykazują zarówno millennialsi, jak i osoby w starszym wieku (84% millennialsów i – przykładowo – 87% osób w wieku 45-54 lata).
 • Za najbezpieczniejszą formę uwierzytelniania biometrycznego uważane jest skanowanie odcisku palca oraz m.in. skanowanie obrazu tęczówki oka (odpowiednio 74% i 70%).

Dla danych osobowych istnieją kręgi zaufania

Choć ogólnie uważa się, że ludzie ujawniają w mediach społecznościowych zbyt wiele szczegółów ze swojego życia osobistego, przekonanie to nie dotyczy takich informacji jak numer karty płatniczej czy dane potrzebne do korzystania z usług bankowych.

 • Największym zaufaniem obdarzani są członkowie rodziny (32%), zaś następne miejsca zajmują banki (23%) i systemy płatnicze, np. Visa (21%).
 • 87% badanych wyraziło obawy wobec ujawniania poufnych danych osobowych w mediach społecznościowych, przy czym ponad dwie trzecie (67%) obawia się podawania w nich numeru rachunku bankowego lub karty płatniczej.
 • Ponad połowa (53%) respondentów nie ma problemów z udostępnianiem swoich danych biometrycznych bankom, a blisko połowa (49%) urzędom. Polscy konsumenci mają znacznie bardziej ograniczone zaufanie w tym zakresie względem reszty Europy (średnia europejska to odpowiednio 63% i 62%).
 • Niemal dwie trzecie badanych (60%) obawia się podawania swoich danych biometrycznych w mediach społecznościowych.

Rozwój sieci akceptacji płatności cyfrowych

Coraz więcej polskich i europejskich detalistów wdraża nowe rozwiązania technologiczne umożliwiające płatności z użyciem zarówno kart płatniczych, jak i urządzeń mobilnych (dzięki technologii NFC).

 • Czołowe kategorie detalistów umożliwiających płatności mobilne w Europie to: restauracje, supermarkety oraz transport publiczny. Do końca 2017 r. takie płatności będą akceptować wszyscy detaliści w Polsce, a do końca 2019 r. – w całej Europie.
 • Europejscy konsumenci korzystający przy zakupach z urządzeń mobilnych wydają średnio równowartość 9 euro w sklepie i 38 euro w internecie.
 • Podczas podróży zagranicznych Europejczycy korzystali z urządzeń mobilnych przy zakupach w 103 krajach na całym świecie – dowodząc tym samym, że nie mają obaw wobec kupowania w innym kraju z użyciem smartfonów czy tabletów.

 

###

 

1 Badanie Digital Payments Study zostało zrealizowane na zlecenie Visa przez agencję Populus w okresie czerwiec-lipiec 2017 r. w 22 europejskich krajach: Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Izraelu, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Liczebność próby: 42 308 konsumentów, średnio ok. 2 tys. na kraj.

2 Pojęcie „pieniądz mobilny” odnosi się do zarządzania pieniędzmi lub dokonywania płatności – bezpośrednio, online lub w aplikacji – z wykorzystaniem smartfonu, tabletu lub urządzenia ubieralnego.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Jak wysłać wrażliwe dane, aby nie wpadły w niepowołane ręce

Technologie zajęły tak istotną rolę w naszym życiu, że korzystamy z nich intuicyjnie, nie …