Home Analizy 3/4 Polaków używa smartfonów do bankowania i codziennych płatności

3/4 Polaków używa smartfonów do bankowania i codziennych płatności

0
0
112

Popularność urządzeń mobilnych jako instrumentu do zarządzania pieniędzmi, bankowania oraz dokonywania płatności osiągnęła niespotykany wcześniej poziom: zarówno w Polsce, jak i w całej Europie już 77% konsumentów używa ich przy sprawdzaniu stanu swoich finansów oraz codziennych płatnościach – za rachunki domowe, parkowanie czy też wychodząc „na miasto”. Visa (NYSE: V) opublikowała wyniki swojego dorocznego badania nt. płatności cyfrowych (Digital Payments Study)1, poświęconego zachowaniom konsumentów związanym z takimi płatnościami – od transakcji zbliżeniowych po zakupy internetowe – a także stosunkowi do kwestii prywatności i bezpieczeństwa.

Pieniądz mobilny2 coraz bardziej popularny

Coraz większy wybór dostępnych form płatności cyfrowych na urządzeniach mobilnych zachęca konsumentów do znalezienia rozwiązania pasującego do ich stylu życia. Oto najważniejsze wnioski z tegorocznego badania:

 • Ponad dwie trzecie Polaków (67%) sprawdza stan konta i korzysta z innych usług za pośrednictwem aplikacji bankowej – to więcej niż europejska średnia (63%). W 2015 r. taką aplikację miało jedynie 29% ankietowanych z Polski, a 8% używało aplikacji do zarządzania pieniędzmi.
 • Ponad dwie trzecie (69%) korzystało z portfela elektronicznego (np. PayPal), usługi umożliwiającej zapisanie danych karty w sklepie internetowym lub z takich form płatności mobilnych jak np. Android Pay. Oznacza to wzrost z poziomu 60%, odnotowanego w 2016 r.
 • Konsumenci coraz chętniej dokonują transakcji na urządzeniach mobilnych zamiast na komputerach stacjonarnych i laptopach – obecnie połowa Polaków (50%) robi zakupy mobilnie (ponownie to nieco więcej niż średnia europejska wynosząca 48%).
 • Co ciekawe, ponad połowa Polaków (52%) korzysta ze smartfonów lub tabletów, aby opłacić domowe rachunki.

„Visa zdecydowanie wspiera innowacje i współpracuje z wieloma różnymi partnerami, by umożliwić konsumentom dokonywanie bezpiecznych płatności mobilnych – w każdym miejscu i z każdego urządzenia. Cieszą nas wyniki badań, wskazujące na zaufanie i entuzjazm, z jakim witają oni nowe sposoby dokonywania i odbierania płatności, chętnie korzystając z produktów i usług cyfrowych najlepiej dopasowanych do ich dynamicznego stylu życia” – komentuje Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce.

Millenialsi na czele zmian

Millenialsi to grupa, w której płatności cyfrowe upowszechniają się najszybciej – 85% respondentów w wieku od 18 do 34 lat określiło siebie jako użytkowników pieniądza mobilnego.

 • 89% uważa, że będzie korzystać z pieniądza mobilnego w ciągu najbliższych trzech lat.
 • Odsetek polskich millenialsów dokonujących operacji bankowych online (73%) przewyższa średnią dla wszystkich grup wiekowych (67%).
 • Pokolenie to prześcignęło również pozostałe grupy wiekowe pod względem korzystania z urządzeń mobilnych przy przelewach pieniężnych do przyjaciół lub rodziny – dotyczy to 52% millenialsów, podczas gdy średnia wynosi 43%.

Obawy związane z bezpieczeństwem i prywatnością

Jednym z głównych czynników napędzających wzrost popularności płatności cyfrowych jest zmniejszenie obaw związanych z korzystaniem z technologii mobilnych.

 • Odsetek Polaków wyrażających obawy dotyczące prywatności wynosi obecnie 54% – to mniej niż w roku ubiegłym.
 • W kwestii obaw dotyczących bezpieczeństwa również nastąpił spadek, z 63% w 2016 r. do 59% obecnie.

Rosnąca popularność biometrii

Metody uwierzytelniania biometrycznego stają się coraz bardziej popularne:

 • 83% konsumentów uważa je za bezpieczne.
 • Zaufanie do metod biometrycznych wykazują zarówno millennialsi, jak i osoby w starszym wieku (84% millennialsów i – przykładowo – 87% osób w wieku 45-54 lata).
 • Za najbezpieczniejszą formę uwierzytelniania biometrycznego uważane jest skanowanie odcisku palca oraz m.in. skanowanie obrazu tęczówki oka (odpowiednio 74% i 70%).

Dla danych osobowych istnieją kręgi zaufania

Choć ogólnie uważa się, że ludzie ujawniają w mediach społecznościowych zbyt wiele szczegółów ze swojego życia osobistego, przekonanie to nie dotyczy takich informacji jak numer karty płatniczej czy dane potrzebne do korzystania z usług bankowych.

 • Największym zaufaniem obdarzani są członkowie rodziny (32%), zaś następne miejsca zajmują banki (23%) i systemy płatnicze, np. Visa (21%).
 • 87% badanych wyraziło obawy wobec ujawniania poufnych danych osobowych w mediach społecznościowych, przy czym ponad dwie trzecie (67%) obawia się podawania w nich numeru rachunku bankowego lub karty płatniczej.
 • Ponad połowa (53%) respondentów nie ma problemów z udostępnianiem swoich danych biometrycznych bankom, a blisko połowa (49%) urzędom. Polscy konsumenci mają znacznie bardziej ograniczone zaufanie w tym zakresie względem reszty Europy (średnia europejska to odpowiednio 63% i 62%).
 • Niemal dwie trzecie badanych (60%) obawia się podawania swoich danych biometrycznych w mediach społecznościowych.

Rozwój sieci akceptacji płatności cyfrowych

Coraz więcej polskich i europejskich detalistów wdraża nowe rozwiązania technologiczne umożliwiające płatności z użyciem zarówno kart płatniczych, jak i urządzeń mobilnych (dzięki technologii NFC).

 • Czołowe kategorie detalistów umożliwiających płatności mobilne w Europie to: restauracje, supermarkety oraz transport publiczny. Do końca 2017 r. takie płatności będą akceptować wszyscy detaliści w Polsce, a do końca 2019 r. – w całej Europie.
 • Europejscy konsumenci korzystający przy zakupach z urządzeń mobilnych wydają średnio równowartość 9 euro w sklepie i 38 euro w internecie.
 • Podczas podróży zagranicznych Europejczycy korzystali z urządzeń mobilnych przy zakupach w 103 krajach na całym świecie – dowodząc tym samym, że nie mają obaw wobec kupowania w innym kraju z użyciem smartfonów czy tabletów.

 

###

 

1 Badanie Digital Payments Study zostało zrealizowane na zlecenie Visa przez agencję Populus w okresie czerwiec-lipiec 2017 r. w 22 europejskich krajach: Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Izraelu, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Liczebność próby: 42 308 konsumentów, średnio ok. 2 tys. na kraj.

2 Pojęcie „pieniądz mobilny” odnosi się do zarządzania pieniędzmi lub dokonywania płatności – bezpośrednio, online lub w aplikacji – z wykorzystaniem smartfonu, tabletu lub urządzenia ubieralnego.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Pierwszy na świecie benchmark dużych modeli językowych AI. Wiesz, co wybrać!

Salesforce wprowadził pierwszy na świecie benchmark LLM, który ma pomóc firmom w ocenie sz…