Home Analizy Firma i pracownik bardziej elastyczni

Firma i pracownik bardziej elastyczni

0
0
99

 

 

Agencja badawczo-doradcza Dynamic Markets przeprowadziła na zlecenie firmy Avaya analizę europejskiego rynku pracy. Raport „Flexible Working 2009” odzwierciedla opinie ponad 3,500 pracowników z Francji, Hiszpanii, Rosji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii. W celach związanych z opisanymi badaniami, elastyczne formy zatrudnienia zdefiniowano jako sytuację, w której pracownicy nie muszą przebywać w biurach firmy w wyznaczonych godzinach, ale sami wyznaczają sobie elastyczne godziny pracy i miejsce jej wykonywania

 

Poziom zatrudnienia korelowany formą pracy

Pracownicy z krajów europejskich i Rosji stwierdzili, że elastyczne formy pracy mają duży wpływ na poziom zatrudnienia. Zdaniem 85% ankietowanych, przyczyniają się one do tworzenia nowych stanowisk, zachęcają najlepszych do pozostania w firmie i ułatwiają bezrobotnym powrót do życia zawodowego. Większa elastyczność czasu pracy jest postrzegana jako sposób na zwiększenie produktywności i zatrzymanie utalentowanych pracowników.

 

  • 85% pracowników uważa, że elastyczne formy zatrudnienia sprzyjają tworzeniu nowych miejsc pracy, ułatwiają zatrzymanie w firmie największych talentów oraz zwiększają szanse bezrobotnych na powrót do życia zawodowego.
  • 61% pracowników chciałoby pracować w trybie elastycznym, gdyby ich kraje wprowadziły prawo zezwalające na takie formy zatrudnienia.
  • 67% ankietowanych stwierdziło, że osoby pracujące w trybie elastycznym są szczęśliwsze, a 51% uznało je za bardziej produktywne.
  • 59% respondentów jest zdania, że firmy wprowadzają elastyczne formy zatrudnienia głównie w celu zwiększenia produktywności i zatrzymania utalentowanych pracowników, którzy mają zobowiązania rodzinne.

 

Do elastyczności nie trzeba przekonywać

Przekonanie, że elastyczne formy zatrudnienia mogą ożywić rynki pracy, jest powszechne we wszystkich badanych krajach, najbardziej jednak w Rosji (91%), Hiszpanii (87%) i Wielkiej Brytanii (88%). Ponad 1/3 respondentów (35%) uważa, iż na poziomie mikroekonomicznym elastyczni pracownicy przynoszą pracodawcom oszczędności wynikające z wykonywania swoich obowiązków poza biurem. 

 

Większość ankietowanych (67%) uznała elastycznych pracowników za szczęśliwszych, ponad połowa (51%) – za bardziej produktywnych, a niemal drugie tyle (46%) stwierdziło, że wkładają oni większy wysiłek w powierzone im zadania. Pracownicy z Wielkiej Brytanii częściej niż pozostali łączyli elastyczność z lojalnością. Zdaniem 52% spośród nich, elastyczni pracownicy są bardziej lojalni od swoich kolegów zatrudnionych w tradycyjnym trybie.

 

„Stwierdzenie, że elastyczne formy zatrudnienia są cudownym sposobem na bezrobocie, które dotyka dziś wiele krajów Europy, byłoby dużym uproszczeniem. Zaskakuje więc przekonanie tak wielu osób, iż model ten przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy i pobudzenia gospodarki. Wierzę jednak, że obecny kryzys zachęci pracodawców do wdrożenia inteligentnych modeli zatrudnienia. Elastyczne formy pracy są praktycznym i ekonomicznym sposobem na zatrzymanie utalentowanych pracowników, którym zależy na równowadze między życiem zawodowym a osobistym” – powiedział Michael Bayer, prezes firmy Avaya ds. działalności w terenie, odpowiedzialny za region EMEA.

 

Pracodawcy akcentują produktywność

Podczas gdy 95% ankietowanych przypisało do elastycznych form zatrudnienia co najmniej jedną z pozytywnych wartości – szczęście, produktywność lub większy wysiłek wkładany w pracę, to wśród najważniejszych czynników zachęcających pracodawców do wdrożenia takiego modelu znalazła się chęć zwiększenia produktywności (59%) oraz zatrzymania utalentowanych pracowników, którzy mają zobowiązania rodzinne (również 59%). Zdaniem połowy respondentów, dla pracodawców największą zachętą są oszczędności, a według dużej części (34%) – korzyści osiągane przez inne firmy dzięki elastycznym pracownikom.

 

„Elastyczne formy zatrudnienia chwalą nie tylko ci, którzy już z nich korzystają. Okazało się, że obie grupy pracowników – elastyczni i tradycyjni – mają bardzo podobne opinie na temat korzyści z nowego modelu pracy” – dodał Bayer.

 

Tymczasem 55% menedżerów wyższego szczebla uważa elastycznych pracowników za bardziej produktywnych, a 52% – za ciężej pracujących.Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wprowadzenie elastycznego modelu pracy są również regulacje prawne. Wśród osób, które obecnie nie pracują w systemie elastycznym, 61% chciałaby przejść na taki tryb, gdyby prawo pracy w ich kraju na to pozwalało. Dotyczy to w szczególności rodziców (69%) i osób spodziewających się pierwszego dziecka (76%).

 

Pozostałe wnioski z raportu

·         75% pracowników zgodziłoby się na pewną obniżkę wynagrodzenia w zamian za uelastycznienie czasu pracy (w Wielkiej Brytanii wskaźnik ten jest niższy i wynosi 69%). Średnio byliby oni skłonni zrezygnować z 11% swojego wynagrodzenia, ale prawie jedna dziesiąta – aż z 20%.

·         70% respondentów uważa, że elastyczni pracownicy rzadziej  załatwiają sprawy prywatne, takie jak wyjście do dentysty, kosztem pracy, ponieważ mogą efektywniej zaplanować wszystkie swoje działania.

·         Najmniej przekonani do elastycznych form zatrudnienia wydają się Włosi. Tylko 24% spośród nich uważa, że elastyczni pracownicy są bardziej lojalni, a 51% – że taki tryb pracy czyni ich szczęśliwszymi.

Piractwo generuje wielkie straty w Polsce

 


Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Granty filantropijne na projektyw zakresie cyberbezpieczeństwa

Kyndryl, największy na świecie niezależny dostawca usług dla infrastruktury IT, uruchomił …