Home Biznes MŚP: odpływ analogów, przypływ cyfryzacji

MŚP: odpływ analogów, przypływ cyfryzacji

7 min
0
0
49

Pomimo ich zróżnicowanej natury, najczęściej wskazują oni, że najbardziej ogranicza ich niedostateczna automatyzacja.

Podatne na automatyzację, a wciąż „ręczne”

Aż 66% respondentów uważa, że duża ilość manualnych i powolnych procesów stanowi największą barierę w uzyskaniu maksymalnej wydajności biznesowej, wynika z raportu „Brother Digital Transformation”. Na drugi miejscu znalazła się potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonym i przetwarzanym danym. Podium najczęstszych utrudnień, z jakimi borykają się firmy MŚP, zamyka rekrutacja osób o określonych, niezbędnych, w tym przypadku „cyfrowych” umiejętnościach. Przedsiębiorcy dostrzegają również, ile czasu marnują ich pracownicy przy powielaniu pracy w różnych systemach czy przez nieustanne aktualizowanie norm bezpieczeństwa.

Warto zastanowić się, w którym miejscu cyfrowej transformacji są małe i średnie przedsiębiorstwa. Jak nietrudno zgadnąć po zapoznaniu ze zgłaszanymi problemami, wciąż mają dużo do nadrobienia – względem bardziej zdigitalizowanych, dużych firm i korporacji. Niemniej, przyszłość powinna odmieniać te proporcje. Już dziś aż 2/3 zaproszonych do naszego badania firm podkreśla, że cyfryzacja jest obecnie jej kluczowym celem strategicznym.

Auto-procesowanie

Znaczącym odciążeniem pracowników byłoby przekazanie powtarzalnych, mozolnych i czasochłonnych zadań narzędziom automatyzującym. Jak dowodzi analiza firmy Asana „How People Spend Their Time in Work”, nawet 60% codziennego, biurowego czasu pracy pochłaniają powielane i niewnoszące nic do wydajności funkcjonowania firmy czynności, z dużą niechęcią wykonywane przez pracowników. Mowa o takich zadaniach jak ręczne adresowanie, nierzadko przepisywanie dokumentów z jednego systemu do drugiego, manualne ich poszukiwanie w wielu rozproszonych bazach danych czy odpowiadanie tą samą treścią „po raz enty” na maila w stale powracającej sprawie.

Gdzie więc znajduje się pole manewru dla cyfrowej transformacji? Mowa tutaj choćby o automatycznej identyfikacji i przechowywaniu wszystkich zeskanowanych przez firmę dokumentów, dostępnych „na żądanie” w dowolnej chwili, bez konieczności ręcznego wertowania przepastnych obszarów dysku. Ułatwieniem byłoby również rozpoznawanie znaków w trakcie skanowania i tworzenia edytowalnych plików z tekstem przeniesionym z papieru do świata cyfrowego. Wreszcie, w dobie coraz częstszego sięgania po rozwiązania sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego, można opracowywać skrojone na miarę systemy automatyzujące wybrane procesy. Przykład może tu stanowić sortowanie poczty z wykorzystaniem automatycznego skanowania dokumentów, rozpoznawania dzięki temu adresata, a następnie odsyłania ich na właściwy adres – wszystko całkowicie bezobsługowo. Wiąże się to oczywiście z ogromnymi oszczędnościami czasu, ale to nie jedyny plus. Firma transportowa, która zsynchronizowała przepływ dokumentacji logistycznej z konkretnymi procesami, przy pomocy naszych urządzeń, zdołała zaoszczędzić 15 000 euro w skali roku.

Zdalna weryfikacja

Dziś możemy już z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że praca zdalna, a przynajmniej ta w modelu hybrydowym, pozostanie z nami na stałe. Jak się jednak okazuje, z przygotowaniem firm sektora MŚP do bezproblemowej „obsługi” takiego trybu pracy wciąż nie jest najlepiej. Warto podkreślić, że wdrażanie rozwiązań automatyzujących i gwarantujących pracownikom swobodę w korzystaniu z urządzeń biurowych jest już nie tyle opcją, co koniecznością. Jak dowodzi nasze badanie, aż 8 na 10 małych i średnich przedsiębiorstw przyznaje, że ma trudności z połączeniem urządzeń osobistych pracowników do drukarek podczas pracy zdalnej. Dość łatwo wyobrazić sobie, że ma to wpływ na nie tylko na efektywność procesów biznesowych, ale również samą satysfakcję i stosunek zatrudnionych do organizacji.

Komplety raport „Brother Digital Transformation” znajdziesz na stronie: https://www.brother.pl/digital-transformation

Pobierz więcej artykułów
Pobierz więcej  redakcja
Pobierz więcej z Biznes

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Badanie Citrix ujawnia wyzwania firm w zakresie bezpieczeństwa pracy zdalnej

74% decydentów do spraw bezpieczeństwa w Europie i USA twierdzi, że procedury stały się ba…