Home Na czasie Wydatki firm na IT w Polsce w 2022 roku: ponad 50% nie ma wystarczających funduszy na specjalistów

Wydatki firm na IT w Polsce w 2022 roku: ponad 50% nie ma wystarczających funduszy na specjalistów

0
0
559

Najpierw pandemia, a potem pojawienie się zjawiska potocznie nazywanego „świat post-Covid” – to zmusiło wiele firm do przyspieszenia swoich planów dotyczących transformacji cyfrowej. Wynikało to z faktu, że praca zdalna czy hybrydowa oraz zwielokrotnione cyfrowe punkty styku IT z biznesem stały się normą. W efekcie IT w latach 2020-2021 przestało jedynie być wsparciem dla biznesu, a stało się jego istotnym filarem, koniecznym do osiągania celów. Oznacza to nie tylko zmianę roli IT w firmie, ale i wzrost wydatków na technologie, również w 2022 roku – co potwierdzają dane płynące ze świata i z Polski.

Wydatki na świecie

Wg prognoz Gartnera w 2022 r. światowe wydatki na IT wyniosą 4,5 bln USD, co oznacza wzrost o 5,5 proc. w stosunku do 2021 roku.

Inicjatywy w zakresie technologii cyfrowych pozostaną w 2022 roku głównym strategicznym priorytetem biznesowym dla firm. Związane to jest z ciągłym dostosowywaniem się do bieżącej sytuacji, która wymaga efektywnego planowania przyszłości wokół takich kwestii jak uodpornienie infrastruktury IT na ataki i jej jeszcze lepsze dostosowanie do coraz bardziej złożonej pracy zdalnej lub hybrydowej dla pracowników w 2022 roku oraz sprawniejsze budowanie przewag konkurencyjnych – mówi Robert Czarniewski, CFO oraz wiceprezes Polcom.

W 2022 roku przedsiębiorstwa coraz bardziej będą się otwierać na inwestycje w rozwiązania wspierające innowacyjność i elastyczność biznesową – time to market – czy też poprawę produktywności oraz wykonywanie pracy z dowolnego miejsca.

Firmy będą poszukiwać partnerów technologicznych, którzy pomogą im przeprowadzać odpowiednie zmiany do osiągnięcia stawianych celów biznesowych. Oznacza to m.in. zwiększanie wydatków, szczególnie na infrastrukturę jako usługę, np. cloud computing. Przemawia za tym fakt opłacania infrastruktury w modelu abonamentowym tylko za potrzebne w danym momencie zasoby, bez  konieczności wydawania dużych kwot na jej stworzenie, skonfigurowanie, utrzymanie i dostosowywanie do zmieniających się – niekiedy dynamicznie – czynników biznesowych – wskazuje Robert Czarniewski.

Wg prognoz Gartnera globalny rynek chmury będzie wart prawie pół bln USD w 2022 r. Wydatki na infrastrukturę chmurową będą stanowić natomiast 12,5 proc. wszystkich wydatków przedsiębiorstw na IT w przyszłym roku.

Budżety firm w Polsce

W 2020 i 2021 tym co najbardziej zmieniło się w przedsiębiorstwach w Polsce była gotowość i bardziej otwarte podejście do przyjęcia i wykorzystania nowych technologii na różne sposoby. W 2022 r. nadal będzie można zauważyć zmianę w firmach pod kątem zacieśnienia relacji pomiędzy biznesem i IT – podkreśla CFO Polcom.

Owo dalsze zacieśnianie współpracy biznesu i IT widoczne będzie w budżetach firm na inwestycje w IT w 2022 roku. Wg danych zebranych przez firmy Polcom i Intel w raporcie „Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie” 54 proc. respondentów deklaruje, że w 2022 roku środki na cyfrową transformację ich firm nie ulegną zmianie, a w 22 proc. przypadkach będą wyraźnie wyższe. Co ciekawe, w przypadku 24 proc. respondentów fundusze na inwestycje będą mniejsze, co może oznaczać, że najważniejsze wydatki na cyfrową transformację tych przedsiębiorstw zostały już poniesione, lub też pojawiły się inne przesłanki np. związane z pandemią Covid-19, które wymusiły ich ograniczenie.

Z badania przeprowadzonego przez Polcom i Intel możemy dowiedzieć się, że aż 68 proc. firm ma wystarczające środki na zapewnienie ciągłości działania oraz cyberbezpieczeństwo. 60 proc. przedsiębiorstw przeznacza również duże zasoby finansowe na ochronę danych. Niemniej połowa respondentów chętnie zwiększyłaby dostępne środki na działania. To co stanowi wyzwanie na najbliższy czas to natomiast problemy z  finansowaniem wynagrodzeń, na co wskazuje aż 49 proc. menedżerów IT – zaznacza Robert Czarniewski.

W kwestii zainteresowania firm różnymi technologiami, chmura nie tylko wyróżnia się w skali świata, ale i Polski. Wg raportu „Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie”, w 44 proc. zbadanych przypadkach wydatki na ten cel wyniosą między 10 a 50 proc. budżetów IT. Kolejne 44 proc. respondentów szacuje, że środki przeznaczane na rozwiązania chmurowe nie przekroczą 10 proc. planowanych wydatków. Z kolei 12 proc. respondentów chce przeznaczyć na nie powyżej 50 proc. budżetu.

Popularność usług w chmurze w naszym kraju pokazuje, że cyfrowy biznes na dobre wpisał się już w plany rozwojowe firm, które mają charakter systemowy i długoterminowy – dodaje CFO Polcom.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

4 na 5 polskich firm odnotowało wzrost przychodów ze sprzedaży w serwisach społecznościowych

Rozwój technologii kształtuje sposób, w jaki ludzie dokonują zakupów. Jednym z trendów sta…