Home Analizy 4-dniowy tydzień pracy coraz bliżej? AI pomoże w realizacji połowy codziennych zadań

4-dniowy tydzień pracy coraz bliżej? AI pomoże w realizacji połowy codziennych zadań

0
0
102

85 proc. pracowników biurowych przyznaje, że sztuczna inteligencja może pomóc im w realizacji do 50 proc. codziennych zadań, a co dziesiąty uważa, że będzie pomocna w wykonywaniu większości ich obowiązków. Co piąty wskazuje, że AI przyspieszy wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy w Polsce — wynika z badania „AI i rynek pracy w Polsce”, przygotowanego przez Cpl Poland i portale pracy Just Join IT oraz RocketJobs.pl.

Ponad 600 pracowników polskiego sektora white-collar wzięło udział w badaniu Cpl Poland, Just Join IT i RocketJobs.pl o wpływie sztucznej inteligencji na rynek pracy w Polsce. Z opracowanego raportu wynika, że pracownicy widzą szereg plusów trwającej rewolucji AI. Przykładowo, 2/3 badanych prognozuje, że rozwój sztucznej inteligencji przyczyni się do wzrostu ich produktywności, a 56 proc. upatruje w rozwiązaniach AI szansy na zwiększenie komfortu pracy, m.in. dzięki eliminacji powtarzalnych zadań.

Więcej nadziei niż obaw

Choć pracownicy biurowi wskazują szereg obszarów, które mogą zostać zastąpione przez AI, takich jak tłumaczenia, copywriting czy tworzenie grafik, 52 proc. z nich nie obawia się zmian, jakie sztuczna inteligencja może wnieść na rynek pracy. Co więcej, 46 proc. ankietowanych wskazuje, że AI nieznacznie ułatwi ich pracę, a 38 proc. uważa, że znacząco ją usprawni.

AI umożliwia radykalne przyspieszenie nauki nowych technologii. Dzięki dobrze skonstruowanym zapytaniom, dotarcie do potrzebnych informacji jest dużo szybsze, co w efekcie pozwala na dynamiczne przyswajanie wiedzytwierdzi Maciej, DevOps w jednej z dużych poznańskich firm IT, który wziął udział w badaniu.

AI korzystna dla wielu branż

W badaniu wzięli udział przedstawiciele różnych sektorów, z których najliczniej reprezentowana była branża IT. Zdaniem 56 proc. ogółu respondentów wpływ AI na ich branżę jest korzystny, a 19 proc. ocenia go jako bardzo korzystny. Co dziesiąty uważa, że sztuczna inteligencja nie będzie miała wpływu na branżę, w której pracuje.

Skoro 56% osób ocenia, że AI wpływa korzystnie, a 18%, że bardzo korzystnie na obszar, w którym pracują, rodzi się pytanie, co przez to rozumieją. Bo z punktu widzenia pracodawcy, AI może poprawić wydajność, ale jednocześnie pomóc zredukować liczbę etatów… Co jest pewne, AI przyczyni się do powstania nowych zawodów – szczególnie w branży IT widać było kilka rewolucji, z których każda kreowała nowe specjalizacje i zawody powiedział Artur Kurasiński, przedsiębiorca, inwestor i obserwator rozwoju AI na świecie.

Na pytanie o redukcję etatów w związku z rozwojem AI pracodawcy nie mają jeszcze jednoznacznej odpowiedzi, natomiast łącznie 7,5 proc. wskazuje, że może podjąć takie kroki w przyszłości.

Realne odciążenie i mniej rutynowych zadań

Spytani o to, jak AI może odciążyć ich w codziennych obowiązkach, pracownicy biurowi w większości wskazali, że sztuczna inteligencja pomoże w realizacji do 50% ich codziennych obowiązków, przy czym ponad 11 proc. uważa, że AI jest w stanie wesprzeć ich w wykonywaniu niemal wszystkich bieżących zadań.

 Na ten moment AI to bardziej narzędzie wspierające, które może znacząco usprawnić pracę, ale nie zastąpi wkładu ludzkiego. Pracodawcy powinni umiejętnie i ze szczególną rozwagą podejmować decyzje dotyczące zatrudnienia – w oparciu o zrozumienie w jakim stopniu AI pomoże zautomatyzować określone zadania w danym obszarze działania ich firmy. To pozwoli im efektywnie wykorzystać potencjał technologii, jednocześnie wykorzystując ludzkie umiejętności tam, gdzie są niezbędne powiedziała Katarzyna Piotrowska, Country Managerka Cpl Poland.

Jeśli AI, zdaniem pracowników, może pomóc w efektywniejszej pracy, to czy w efekcie będziemy mogli pracować mniej i wizja 4-dniowego tygodnia pracy będzie mogła się upowszechnić? Na taki scenariusz wskazuje 21 proc. badanych, przy 11 proc. wskazań za tym, że AI na pewno nie skróci tygodnia pracy i 36 proc., że nie będzie miała na to wpływu.

Wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy to bardzo atrakcyjna wizja dla pracowników, jednak organizacje i działy HR stoją tu przed wieloma wyzwaniami. Zwiększona efektywność dzięki AI niekoniecznie oznacza mniej pracy dla pracowników, co może mieć wpływ na zachwianie work-life balance. Konieczne jest rozważenie, jak zachować motywację i zaangażowanie pracowników, aby uniknąć spadku produktywnościpowiedziała Justyna Krzewska, HR Generalist w Just Join IT.

O raporcie

Raport „AI i rynek pracy w Polsce” powstał na bazie badania, które zostało zrealizowane w lipcu 2023 r. na grupie ponad 600 pracowników biurowych oraz ponad 100 przedstawicieli firm metodą CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad za pośrednictwem strony WWW). Respondentami badania były osoby zróżnicowane zarówno pod kątem doświadczenia zawodowego, stażu pracy, jak i płci i demografii. Analizie poddano wyłącznie respondentów, którzy udzielili odpowiedzi na wszystkie wyświetlone im pytania. Kwestionariusz ankiety zawierał następujące typy pytań: zamknięte, otwarte oraz pytania wielokrotnego wyboru. Wyniki badań były analizowane tylko w zestawieniach zbiorczych. Wybrane pytania z obu ankiet zadano także aplikacji ChatGPT. Z pełną treścią raportu można zapoznać się, klikając poniższy link:

https://landing.cpl.com/AI-i-rynek-pracy-w-Polsce/raport-2023.html

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Co najbardziej wkurza Polaków w wiadomościach od rekruterów?

Aż 92,5 proc. pracowników biurowych otrzymuje bezpośrednie wiadomości od rekruterów, np. z…