Home Biznes 76% średnich firm dąży do digitalizacji większości lub wszystkich zasobów. Jakich korzyści oczekują?

76% średnich firm dąży do digitalizacji większości lub wszystkich zasobów. Jakich korzyści oczekują?

0
0
90

Z badania zrealizowanego przez Iron Mountain pośród średnich firm wynika, że 76% organizacji dąży do digitalizacji większości lub wszystkich zgromadzonych zasobów[1]. Utrwalenie trendów dotyczących nowoczesnego podejścia do zarządzania informacją potwierdza, że biznes w większym stopniu dostrzega korzyści związane z uwolnieniem potencjału danych, a także ich odpowiednim zabezpieczeniem.

Firmy, które okrzepły dotychczas w postpandemicznych realiach biznesowych, w większości mają świadomość, że ich strategia zarządzania informacją powinna ulec zmianie. Według danych z raportu Iron Mountain ponad ¾ przebadanych organizacji planuje zdigitalizować wszystkie lub większość zgromadzonych zasobów[2]. Zainteresowanie wkroczeniem na ścieżkę cyfryzacji potwierdza również sukcesywnie zmniejszająca się ilość przechowywanych w przestrzeniach biurowych papierowych dokumentów. 67% ankietowanych deklaruje, że stanowią one mniej niż 50% całej dokumentacji[3].

Nie tylko rosnące zainteresowanie digitalizacją danych czy procesów, ale przede wszystkim coraz większa świadomość konieczności sięgnięcia po wsparcie nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla efektywnego funkcjonowania biznesu to niepodważalne, globalne trendy. W 2022 r. 35% średnich firm odnotowało wzrost wykorzystania narzędzi cyfrowych, 26% zwiększenie wydatków na bezpieczeństwo danych, a 27% inwestycji w chmurę[4]. Bez wątpienia wspomniane praktyki mają związek z adopcją hybrydowego modelu pracy. Organizacje, które zdecydowały się na jego trwałe wdrożenie, informują o implementacji platform bazujących na rozwiązaniach chmurowych, potwierdzają lepsze zrozumienie danych i miejsca ich przechowywania, a także potrzebę dbania o bezpieczeństwo informacji – mówi Marcin Drzewiecki, Prezes Zarządu w Iron Mountain Polska.

Strategia samodzielnego działania

Blisko połowa (47%) organizacji biorących udział w badaniu Iron Mountain realizuje strategię zarządzania danymi i informacją w ramach zasobów wewnętrznych, a zaledwie 14% powierza to zadanie zewnętrznym specjalistom[5]. Przy tym blisko 58% organizacji nieposiadających dedykowanego zespołu we wspomnianym obszarze ma w planach zatrudnienie doświadczonego eksperta[6]. Warto odnotować, że mimo wzięcia odpowiedzialności na siebie, firmy reprezentują wysoki poziom zaufania. 72% uważa, że ich obecne procesy zarządzania dokumentacją spełniają wszystkie przepisy dotyczące zgodności[7].

Strategia „zrób to sam” wciąż pozostaje popularna w obszarze zarządzania informacją. Nieco inaczej prezentuje się samodzielność biznesu dotycząca cyberbezpieczeństwa. W tym przypadku odsetek organizacji wynosi około 33%[8]. Po drugiej stronie znajduje się blisko połowa firm, które korzystają z profesjonalnego wsparcia, zarówno zewnętrznych specjalistów IT, jak i zatrudnionego wewnętrznie zespołu[9]. Przedstawiciele biznesu oceniają swoje zaangażowanie pozytywnie – nawet 91% w pełni ufa wypracowanym procesom zapobiegającym cyberprzestępstwom[10]dodaje Marcin Drzewiecki, Prezes Zarządu w Iron Mountain Polska.

59% organizacji wierzy, że digitalizacja pomoże im zwiększyć bezpieczeństwo danych, dla 41% najważniejszą korzyścią jest lepsza obsługa klientów, dla 33% priorytetem jest zabezpieczenie przed zakłóceniami biznesowymi w przyszłości, a 33% wskazuje na zaadresowanie potrzeb związanych z hybrydowym środowiskiem pracy[11]. Bez względu na motywację przedstawicieli biznesu, nie da się zaprzeczyć, że nieefektywne zarządzanie danymi może utrudnić wykorzystanie ich pełnego potencjału, narazić organizację na cyberataki i zwiększyć ryzyko naruszenia przepisów.

[1] 2022 Small Business Trends In Information Management, Cybersecurity, And Digitization. Badanie zrealizowane przez Iron Mountain w 2022 r. pośród firm z USA zatrudniających ponad 50 pracowników.

[2*11] Tamże

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Co najbardziej wkurza Polaków w wiadomościach od rekruterów?

Aż 92,5 proc. pracowników biurowych otrzymuje bezpośrednie wiadomości od rekruterów, np. z…