Home Biznes Strategia cyfryzacji polskich firm – czy jest potrzebna?

Strategia cyfryzacji polskich firm – czy jest potrzebna?

0
0
46

Tylko 1/5 polskich firm posiada strategię cyfrowej transformacji – dowiadujemy z  raportu „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu” przygotowanego przez KPMG. Mimo częstego braku konkretnej strategii, firmy mają plany wydatków na najbliższe pół roku – planują inwestycje w cyfryzację, przeniesienie danych do chmury czy działania na rzecz cyberbezpieczeństwa.

Wydatki na cyfrową transformację w 2022 r.

W badaniu Intel i Polcom 54 proc. ankietowanych deklaruje, że w 2022 roku środki na cyfrową transformację ich firm nie ulegną zmianie, a w 22 proc. przypadkach przedsiębiorstw będą wyraźnie wyższe.  W co więc firmy chcą inwestować? Najczęściej pojawiająca się odpowiedź w raporcie to aspekty związane z zapewnieniem ciągłości działania i cyberbezpieczeństwem..

Zdania co do finansowania pozostałych inwestycji w IT są podzielone. Mniej więcej co czwarta firma ma potrzebne zasoby finansowe, aby prowadzić wymagane inwestycje w obszarze infrastruktury, ale więcej niż połowa menedżerów deklaruje, że chętnie zwiększyłaby dostępne środki na te działania. Najbardziej krytycznie menedżerowie IT odnoszą się do dostępności środków na wynagrodzenia.

Z „Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu” wiemy, że zdecydowana większość firm w Polsce zamierza w ciągu następnych 12 miesięcy utrzymać na niezmienionym poziomie wydatki (73 proc. wskazań) i liczbę pracowników (89 proc.) potrzebnych do realizacji zadań związanych z procesem digitalizacji.

Firmy mają świadomość, jak istotna dla dalszego rozwoju jest strategia cyfryzacji, właściwa ochrona przed cyberzagrożeniami czy dbanie o know-how. Jednak posiadanie strategii cyfryzacji wcale nie jest regułą, a tymczasem kompleksowa strategia i inwestycje w technologie to krok do poprawienia pozycji rynkowej – mówi Mariusz Juranek, Dyrektor Handlowy w Polcom.

Cyfryzacja w rodzimych przedsiębiorstwach i stan transformacji w MŚP

Świadomość znaczenia transformacji cyfrowej dla rozwoju biznesu jest jak najbardziej obecna w polskich firmach – a dokładniej – w co drugiej firmie. Mimo to większość przedsiębiorstw w Polsce nie planuje w ciągu najbliższych miesięcy zwiększać nakładów na ten cel ani zatrudniać specjalistów w tym zakresie – dowiadujemy się również z raportu „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu” KPMG.

Z kolei według badania Polcom i Intel z początku tego roku, 30 proc. firm deklaruje, że zdecydowana większość ich procesów biznesowych została poddana cyfryzacji i automatyzacji. Kolejne 39 proc. organizacji prowadzi intensywne działania w tym kierunku, a blisko co czwarta firma – 24 proc., podejmuje inicjatywy z tym związane o charakterze punktowym.

67 proc. ankietowanych przez Polcom uważa, że to chmura obliczeniowa będzie (lub już jest) głównym motorem zmian technologicznych IT. Uczestnicy badania są zgodni, że znaczenie chmury obliczeniowej będzie rosło w kolejnych latach. W opinii 83 proc. ankietowanych najważniejszym powodem za wyborem chmury jest większa elastyczność i skalowalność infrastruktury IT w zależności od aktualnych potrzeb biznesu. Chmura będzie zyskiwać na znaczeniu, bowiem działy IT muszą szybciej udostępniać zasoby infrastruktury, aby skracać czas wprowadzania produktów na rynek (77 proc. odpowiedzi). Kolejne 63 proc. ankietowanych menedżerów uważa, że dzięki chmurze nastąpi przyspieszenie realizacji projektów. 62 proc. respondentów jest zdania, że przełoży się to na możliwość szybszego spełniania potrzeb biznesowych firmy i potrzeb użytkowników (user experience).

Jak wynika z poprzedniego raportu Polcom i Intel – „Cyfryzacja, chmura i nowe technologie” sektor MŚP ma się czym pochwalić – aż 36 proc. organizacji wdrożyło już rozwiązania chmurowe w swoich zasobach IT, z sukcesem kończąc związane z tym projekty. Około 21 proc. podmiotów jest w trakcie ich implementacji, a kolejne 10 proc. ujęło taką inwestycję w strategii rozwoju. Co ciekawe, w Polsce najczęściej taki plan  wypracowały nie największe organizacje, a firmy średniej wielkości, czyli te zatrudniające od 50 do 249 osób, to również dane z „Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu”.

Europejski Fundusz Leasingowy pół roku temu, w ramach raportu branżowego z serii „Pod lupą”, wyznaczył aż 30 trendów w rozwoju MŚP w perspektywie 5 lat – widać zainteresowanie m.in. cyfryzacją, chmurą, robotyką i sztuczną inteligencją oraz z badań płyną ciekawe wnioski:

  • 65 proc. firm zwiększyło korzystanie z technologii w pandemii,
  • 59 proc. firm uważa, że za 5 lat 20 proc. procesów wykonają roboty,
  • 50 proc. firm stawia na taktykę w realizacji wyznaczonych celów – nie ma czasu na strategię, uważają ryzyko za opłacalne.

„To do list” polskich firm na najbliższy czas

Może właśnie dlatego uporządkowaną strategię określającą plany w obszarze transformacji cyfrowej posiada obecnie 20 proc. polskich firm. Co więcej, tylko jedna na dziesięć organizacji, które nie posiadają strategii cyfrowej transformacji, planuje taki dokument opracować. Kompleksowymi planami w obszarze digitalizacji biznesu dysponuje niemal co trzecia organizacja MŚP, natomiast strategicznie do tego obszaru podchodzą najczęściej firmy w sektorze finansowym,  technologii informacyjnych, mediów oraz komunikacji.

Wykorzystanie chmury w sektorze nowych mediów, teleinformatycznym czy e-commerce jest wysokie. Wiele innych branż również coraz częściej decyduje się na wdrożenie rozwiązań chmurowych – radząc sobie w ten sposób np. z zaburzeniami w logistyce wywołanymi przez pandemię COVID-19. Aż 93 proc. firm podejmuje działania w obszarze cyfrowej transformacji, a 30 proc. przedsiębiorstw badanych w raporcie Polcom i Intel „Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie” poddało cyfryzacji i automatyzacji zdecydowaną większość swoich procesów biznesowych.

Wciąż jest jednak sporo branż i sektorów, w których wykorzystanie rozwiązań chmurowych jest niskie, tak jest na przykład w przypadku sektora przemysłu ciężkiego. Choć najczęściej firmy z tego segmentu są dopiero na początku drogi w procesie cyfryzacji, to nietrudno też o bardzo pozytywne przykłady zaawansowanych wdrożeń.   Dobrym  przykładem jest globalna firma DSI Underground, która z sukcesem przeprowadziła migrację globalnego środowiska do chmury obliczeniowej Polcom Cloud, za co firmy otrzymały 1. miejsce w konkursie IDG „Best in Cloud”.

Bez strategii cyfryzacji co prawda da się funkcjonować i niektóre firmy mogą nawet bez niej prosperować dobrze, ale biorąc pod uwagę szereg korzyści związanych m.in. z licznymi optymalizacjami, zdecydowanie warto ją mieć. Nowe technologie to obecnie fundament dobrych i profesjonalnych biznesów – chmura, Big Data, Internet Rzeczy czy sztuczna inteligencja to przyszłość, która otwiera przed firmami drzwi do ogromnych możliwości w zakresie ich produktywności czy konkurencyjności na rynku. Posiadanie strategii cyfryzacji pozwala firmom rozwijać się mądrze, szybko i profesjonalnie – podsumowuje Mariusz Juranek.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Open source – bezpieczniejszy wybór dla biznesu?

Jeszcze kilkanaście lat temu wiele firm obawiało się korzystać z oprogramowania open sourc…