Home Biznes Biznes potrzebuje specjalistów od doświadczeń klienta

Biznes potrzebuje specjalistów od doświadczeń klienta

0
0
109

W jaki sposób można nauczyć się tego zawodu? Na co zwrócić uwagę przy wyborze pracodawcy?

Według danych PwC, 44 proc. polskich firm uważa swoja spółkę za dojrzałą pod względem wykorzystywania technologii cyfrowych. Warto jednak pamiętać o tym, że transformacja cyfrowa, której jesteśmy świadkami, to proces mocno skomplikowany i wymagający zaangażowania i połączenia wielu elementów. Jedną z nich są tzw. „doświadczenia klienta”(ang. user expercience), czyli całość wrażeń, jakich doświadcza użytkownik podczas korzystania z produktu.

Produkt, który dana firma sprzedaje, musi odpowiadać potrzebom użytkownika, być dla niego zrozumiały i rozwiązywać konkretny problem. Dotyczy to najczęściej produktów cyfrowych takich jak: aplikacje mobilne oraz strony internetowe czy desktopowe. Zadaniem osoby na stanowisku UX designera jest uczestnictwo w procesie tworzenie produktu i zaprojektowanie go w ten sposób, aby klient miał po skorzystaniu z niego jak najlepsze wspomnienia.

Zakres obowiązków UX designera jest zróżnicowany i musi być dopasowany do konkretnego projektu oraz przedsiębiorstwa. Jest to taki człowiek orkiestra, ciekawy świata, ludzi oraz nowych technologii, które w jego pracy odgrywają bardzo istotną rolę. Projektant UX ma wpływ na strategię produktu i powinien ściśle współpracować z osobami decyzyjnymi w firmiemówi Agnieszka Garbacik, Head of Design w firmie intive.

Dobra znajomość programów do tworzenia prototypów np. Sketch, InVision, Axure, dobre zarządzanie emocjami w zespole, umiejętności graficzne, przewidywanie nachodzących zagrożeń – to tylko kilka przykładowych kompetencji, które powinien posiadać projektant UX. Dla pracodawcy dodatkowym atutem będzie również dobra wiedza z zakresu psychologii i socjologii, która pozwala na przekonywanie do swoich argumentów i zadawanie trudnych pytań. Istotna jest również empatia, która pozwala myśleć o użytkownikach.

Jakie są główne zadania UX designera?

Wybór kariery ukierunkowanej na UX design może okazać się bardzo dobrym posunięciem, ponieważ gwarantuje duże możliwości zatrudnienia oraz szanse na kreatywną pracę w biznesie i nowych technologiach.

Do najważniejszych zadań UX designera należy projektowanie interakcji oraz makiet, które przedstawiają koncepcję danego produktu i określają poszczególne funkcje oraz interakcje z użytkownikiem. Ponadto zajmuje się on badaniem i testowaniem rozwiązań z użytkownikami, aby okazały się one użyteczne i rozwiązujące problem, dla którego dany produkt został zaprojektowany. Kolejny aspekt to bliska współpraca z klientem oraz sektorem biznesowym i to najlepiej już od etapu projektowania danego rozwiązania. Projektant UX powinien mieć wpływ na całą strategię budowania produktu i mieć możliwość zadawania pytań i upraszczania problemów.

UX jako strażnik interesu klienta

Rolą UX Designera jest doprowadzanie do tego, aby klient zyskał w kontakcie z produktem jak najwięcej pozytywnych doświadczeń. – Zaangażowanie w projekt specjalistów UX sprawia, że produkt czy usługa, wdrażane przez daną firmę, będą rozwiązywać realny problem użytkowników i będą dla nich wartościowe. Wzrasta więc prawdopodobieństwo regularnego korzystania z produktu bądź usługi – a to z kolei prowadzi do osiągnięcia przez firmę celów biznesowych –  mówi Agnieszka Garbacik, Head of Design z intive.

Badania przeprowadzone na przedsiębiorcach wskazują, że średni wzrost kluczowych wskaźników firm (KPI) po wdrożeniu metod UX wynosi, aż 84 procent, co pokazuje jak duży kryje się za tą specjalizacją potencjał. Dzięki projektantom UX możliwy jest rozwój produktu, który odpowiada na potrzeby użytkowników, stanowi od początku część większej wizji oraz otwiera nowe możliwości biznesowe. Prowadzi to do uproszczenia skomplikowanej nawigacji i odrzucenia niepotrzebnych funkcjonalności. Innym osiągnięciem może być zredukowanie kosztów obsługi klienta, poprzez zmniejszenie liczby zgłoszeń i czasu obsługi. Dzięki UX wzrasta również przywiązanie klienta do marki, użytkownik chętniej używa produktu danej firmy i poleca go innym osobom.

Jak zostać UX designerem?

Aby zdobyć wiedzę w tym zawodzie nie trzeba wyjeżdżać za granicę. Polskie uczelnie w swojej ofercie dydaktycznej oferują kierunki, które pozwalają na poszerzenie wiedzy w zakresie psychologii projektowania. Przykładem jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

– Na naszych studiach uczymy, iż projektowanie zaczyna się od zrozumienia potrzeb i problemów użytkowników. Studenci przez cały rok pracują nad problemem projektowym w małych zespołach, pod okiem naszych wykładowców, mentorów i partnera biznesowego. Każdy projekt jest realizowany w 3 etapach. Pierwszym z nich jest „Learn” – w trakcie, którego studenci analizują problem projektowy i opracowują strategię swojego produktu, następnie „Design” – podczas którego wypracowany zostaje model interakcji i projektowany jest prototyp rozwiązania. Ostatnia część to „Measure”, kiedy to studencki prototyp zostaje poddany weryfikacji z użytkownikami. Każdy etap jest zakończony konsultacjami z mentorem i partnerem biznesowym, tak by studenci zobaczyli czego ich projektowi jeszcze brakuje lub co należy poprawić. Oczywiście studenci pracują nad projektem nie tylko na uczelni, ale również poza nią np. prowadząc badania – mówi Maria Stojkow, kierownik studiów podyplomowych „User Experience & Product Design” na AGH.

Innym rozwiązaniem mogą być również kursy online (np. Hackdesign, Coursera, My.path, Skillshare), które dostępne są najczęściej w języku angielskim, oraz warsztaty, które co jakiś czas odbywają się w największych polskich miastach. Duży nacisk należy położyć zwłaszcza na wiedzę praktyczną i poznanie zagadnień jakimi zajmuje się projektant UX. Osoby interesujące się nowymi technologiami, posiadające umiejętności analitycznego myślenia czy zdolności komunikacyjne i chcące mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość z pewnością znajdą coś dla siebie.

Wybór pracodawcy, na co zwrócić uwagę?

Aplikując na stanowisko UX designera, warto zastanowić się nad kilkoma istotnymi kwestiami. Pierwszą z nich jest sprecyzowanie zakresu obowiązków – często się zdarza, że przedsiębiorstwa nie do końca są świadome, czym dokładnie osoba na tym stanowisku powinna się zajmować.

Kluczowa jest również świadomość pracodawcy co do roli UX designera w trakcie procesu wytwarzania produktu oraz ukierunkowanie samego procesu na potrzeby użytkowników. Tylko wtedy projektant UX będzie mógł w pełni się wykazać i zaprezentować swoje umiejętnościdodaje Agnieszka Garbacik, Head of Design z intive.

Projektant user expercience to świetny przykład, w jaki sposób postępująca cyfryzacja zmienia podejście biznesu i wytycza nowe kierunki rozwoju. Rosnące zapotrzebowanie na ulepszanie swoich usług powoduje zwiększenie poszukiwań kompetentnych specjalistów, posiadających właściwe umiejętności. Przekrój branż, w których potrzebni są UX designerzy jest bardzo szeroki. Największa ich liczba pracuje w tzw. softwere house’ach, ale znajdziemy ich też w sektorze e-commerce, reklamy, branżach bankowej czy farmaceutycznej. Projektant UX to, jak podkreślają sami zainteresowani, praca, która daje możliwość realizacji w wielu obszarach i jest zawsze interesująca, a przy tym daje dużą satysfakcję. Może zatem czas się przebranżowić?

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Pierwszy na świecie benchmark dużych modeli językowych AI. Wiesz, co wybrać!

Salesforce wprowadził pierwszy na świecie benchmark LLM, który ma pomóc firmom w ocenie sz…