Home Biznes Branża IT chce jawnych wynagrodzeń i pracy zdalnej

Branża IT chce jawnych wynagrodzeń i pracy zdalnej

0
0
110

IT charakteryzuje się największym bezpieczeństwem pracy. Nawet jeśli jeden projekt nagle się kończy, znalezienie pracy trwa maksymalnie tydzień, a często jeden telefon do rekrutera wystarcza, by mieć już ustalony start w nowej pracy. Ze względu na niezwykle wysokie zapotrzebowanie na specjalistów i ekspertów IT oraz bardzo wysokie stawki, kandydaci  mają większe wymagania względem nowych ofert pracy i proponowanych warunków zatrudnienia. Im wyższej klasy specjalista, tym większe znaczenie w rekrutacji odgrywa oferowana forma współpracy. – Eksperci IT preferują zatrudnienie w oparciu o kontrakt B2B, jeden dzień pracy zdalnej w tygodniu to minimum. Ci, którzy preferują umowę o pracę, oczekują uwzględnienia kosztów praw autorskich na poziomie 50-90%, by wynagrodzenie netto było jak najwyższe. Pracodawcy, którzy uwzględniają obie formy zatrudnienia oraz pracę zdalną mają największe szanse na zatrudnienie najlepszych pracowników – komentuje Katarzyna Cioczek-Dziewulska, Executive Manager w firmie doradztwa personalnego HRK S.A.

Jawność wynagrodzeń i forma zatrudnienia

Aż 63% kandydatów z branży IT nie odpowiada na oferty pracy, w których brakuje informacji o wynagrodzeniu na danym stanowisku pracy. Dla firm jednak jawność wynagrodzeń wciąż budzi wiele wątpliwości, m.in. czy podając kwotę nie zdradzimy konkurencji naszej polityki płacowej, czy dana kwota nie zamknie nam negocjacji niższych stawek, czy też nie ucierpi na tym nasz wizerunek. Jak wynika z wcześniejszych badań firmy rekrutacyjnej HRK, obecnie tylko 14% firm podaje informacje o wynagrodzeniu w wybranych ogłoszeniach o pracę, zaś 63% firm stosuje widełki płacowe. Jednak w przypadku branży IT, 47% firm stosujących jawność wynagrodzeń w 2019 r. odnotowało zwiększenie liczby kandydatów, których oczekiwania są zbieżne z ofertą firmy.Do tego zauważono skrócenie czasu procesu rekrutacyjnego oraz pozytywny wpływ na wizerunek firmy na rynku pracy. Obecnie jawność wynagrodzeń w IT staje się standardem.

Mimo rosnącego wśród programistów trendu pracy na umowie B2B, ciągle 41% z nich preferuje umowę o pracę. Jeśli pracodawcy maja możliwość zatrudniania na umowy B2B zyskują dodatkową pulę kandydatów, 38% rynku, które preferuje tę formę zatrudnienia. Jedynie 18% badanych zadeklarowało, że forma zatrudnienia jest im obojętna.

Praca zdalna

Elastyczność to jedna z kluczowych kwestii, której obecnie oczekują pracownicy. Coraz więcej osób chce unikać spędzania wielu godzin w biurze, zwłaszcza gdy dane zadanie zostało już wykonane. Firmy poprzez pracę zdalną z kolei mogą redukować koszty związane z przygotowaniem i utrzymaniem stanowisk pracy. Wzrost efektywności pracowników wiąże się z osiąganiem większych korzyści przez firmę.

Jak pokazuje raport HRK, dla 62% pracowników sektora IT możliwość pracy zdalnej stanowi główny czynnik decydujący o wzięciu udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W przypadku budowy całych zespołów lub niszowych specjalizacji, często decyduje to o sukcesie rekrutacji. Dla 38% badanych 20% czasu pracy zdalnej jest satysfakcjonujące, co stanowi średnio 1 dzień w tygodniu i jest traktowane raczej okazjonalnie. Opcja pracy zdalnej daje poczucie zaufania ze strony pracodawcy, swobodę działania oraz równowagę między życiem prywatnym a pracą. – W niektórych technologiach, jak np. iOS, kandydaci są wyjątkowo nastawieni na pracę projektową, zdalną. Nie chcą wiązać się z jednym klientem, ponieważ ważny jest dla nich rozwój i poszerzanie portfolio projektowego. Dlatego bardzo istotna, z mojego punktu widzenia, jest obserwacja szybko zmieniających się trendów wśród kandydatów na rynku IT – mówi Katarzyna Cioczek-Dziewulska, HRK S.A.

Remedium

Obecnie nie tylko wynagrodzeniem można skłonić kandydata z sektora IT do pracy w danej organizacji, coraz istotniejsze stają się kwestie związane z elastycznością i zaufaniem. Pracodawcy, którzy chcą mieć przewagę konkurencyjną, powinni otwarcie prezentować widełki finansowe na poszczególne stanowiska, wprowadzić opcję pracy zdalnej (co najmniej w 20%) oraz uwzględnić kandydatów chętnych do zatrudnienia na umowę o pracę, ale również B2B.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Wzrost kosztów związanych z wyciekami danych w branży medycznej. Decyzje podejmowane ad hoc mogą być kosztowne

W 2023 r. koszty wycieków danych w branży ochrony zdrowia były o ponad 53% większe niż w 2…