Home Analizy Chmura decyduje w sektorze firm

Chmura decyduje w sektorze firm

0
0
108

– Czy cloud computing to jedyny słuszny kierunek rozwoju informatyki?

– Cloud computing to najdynamiczniej rozwijająca się część rynku IT – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Najnowszy raport IDC „Poland’s Cloud Services Market 2011-2015 Forecast and 2010 Competitive Analysis” wskazuje, że już w 2010 roku usługi w chmurze stanowiły 7-10 proc. wartości całego rynku IT, a według ekspertów z IDC, w 2014 roku ich wartość osiągnie poziom 16 proc. W Europie i Polsce usługi oferowane w chmurze są stosunkowo mniej popularne niż w USA i Azji, jednak rynek ten szybko się rozwija i w ciągu trzech lat jego wartość ma osiągnąć nawet 16 proc. wartości całego rynku IT.

Rozwiązania w chmurze to przyszłość IT. Firmy decydują się na nie m.in. ze względu na znaczne oszczędności, jakie się z nimi wiążą. Należy pamiętać również, że wg definicji IDC, cloud to nie technologia, lecz model biznesowy dostarczania rozwiązań IT wspierających organizację. Dlatego też za tą technologią przemawia szybkość wdrożenia i elastyczność rozwiązań możliwych do zaoferowania w chmurze.

– Czy rynek jest gotowy na cloud computing? Czy są usługi i sprzęt stworzone pod cloud computing, czy powstają kolejne?

– Obecnie zarówno Huawei, jak i inni dostawcy mają już gotowe rozwiązania potrzebne do tworzenia chmury. Mamy już pierwsze udane wdrożenia. Pierwszą z usług wdrażanych w chmurze jest zwykle wirtualizacja serwerów. Następnie przenosi się do chmury prywatnej jak najwięcej aplikacji, a część z nich wynosi do chmury publicznej. W chmurze publicznej jest już dostępnych coraz więcej usług: poczta, pakiety biurowe, pakiety pracy grupowej, możliwości współdzielenia dokumentów czy zaawansowane systemy obiegu dokumentów. Dostępne są również rozwiązania CRM. Według danych IDC, 80 proc. stworzonych w 2011 r. aplikacji biznesowych powstało z myślą o chmurze. Kolejny etap to wirtualizacja desktopów (VDI – Virtual Desktop Introduction). Podczas tego procesu oddziela się fizyczną maszynę od systemu operacyjnego i aplikacji, przenosząc obraz systemu do data center.

To dopiero początek zmian, które czekają branżę informatyczną. Być może, mamy do czynienia z początkiem końca epoki komputerów PC. Rok 2011 zapamiętamy jako ten, w którym sprzedaż urządzeń mobilnych przekroczyła ilość sprzedanych PC. To właśnie te urządzenia w przyszłości będą najczęściej poprzez Internet łączyły się z chmurą. Dlatego też Huawei ma prężnie rozwijający się dział urządzeń mobilnych.

– Czy rozwój technologiczny w Polsce pozwala na oferowanie takich usług?

– Cloud do dość szerokie pojęcie. Obejmuje zarówno chmurę publiczną, jak i prywatną. Nie ma w Polsce ograniczeń dla budowy chmury prywatnej, czyli nowej wartości powstającej całkowicie wewnątrz i na potrzeby firmy. Inaczej sprawa się ma z chmurą publiczną. Tutaj należy wziąć pod uwagę dwa czynniki: ograniczenia prawne i infrastrukturalne. W Polsce istnieje bardzo rygorystyczne prawo o ochronie danych osobowych. W niektórych przypadkach praktycznie wyklucza ono możliwość przetwarzania części danych w chmurze publicznej. Można się wtedy pokusić się o wdrożenie chmury hybrydowej, gdzie dane wrażliwe będą przetwarzane w części prywatnej, a te bez ograniczeń prawnych – w publicznej.

W przypadku korzystania przez przedsiębiorstwo z chmury publicznej dane znajdują się poza siedzibą. Daje to możliwość dostępu do nich praktycznie z każdego miejsca, ale niesie za sobą ograniczenia związane z ciągłością i jakością owego dostępu. W Polsce coraz więcej ludzi korzysta z szerokopasmowego dostępu do Internetu, jednak ciągle stopień penetracji odbiega zdecydowanie od średniej krajów wysokorozwiniętych i, niestety, dystans ten się z roku na rok pogłębia.

– Czy świadomość użytkowników nie jest przeszkodą w rozwoju modelu cloud?

– Na polskim rynku nie ma dostatecznej wiedzy na temat cloud, bądź jest ona zbyt ogólna. Nierzadko bardzo silny opór przed korzystaniem z chmury stawia sam dział IT w przedsiębiorstwie. Cloud wymusza bowiem zmianę przyzwyczajeń, dlatego też doradzamy swoim klientom stopniowe wprowadzanie tej technologii, tak, by wszyscy mogli się z nią oswoić. Między innymi dlatego na przełomie listopada i grudnia 2011 r. zorganizowaliśmy w gmachu Politechniki Warszawskiej Cloud Computing Summit 2011. W ramach wydarzenia odbyły się m.in. warsztaty i prezentacje skierowane do studentów kierunków informatycznych uczelni.

– Jakie urządzenia wspierające cloud ma w ofercie Huawei?

– Huawei w 2010 roku dołączyło do grona firm oferujących produkty i usługi w chmurze. Wraz z partnerami, m.in. firmami Intel, IBM, Accenture, opracowujemy nowe modele i praktyki biznesowe oparte o cloud. Obecnie mamy w ofercie kompletne portfolio produktów i usług cloud computing, w tym oparte na chmurze internetowe centrum danych (IDC), które łączy w sobie najnowsze rozwiązania inteligentnego zarządzania energią, wysokie upakowanie danych i skalowalność.

Do sprzedaży wprowadziliśmy też zintegrowaną sprzętowo-programową platformę SingleCloud, która po wdrożeniu własnych aplikacji umożliwia przedsiębiorstwom i operatorom telekomunikacyjnym łatwe i szybkie wdrożenie systemu przetwarzania w chmurze.Warto wspomnieć o rozwiązaniu VDI, oferującym wirtualizację stacji roboczych. Rozwiązanie to umożliwia centralizację zasobów komputerowych i składowania danych w jednym miejscu. Użytkownicy otrzymują możliwość dostępu do swojego własnego „wirtualnego komputera” za pomocą monitora i cienkiego klienta, a przetwarzanie danych odbywa się na serwerach. Rozwiązanie to jest wysoce skalowalne – od 100, poprzez rozwiązania dla 500 użytkowników, kończąc na rozwiązaniu dla 1000 użytkowników. Największe obecnie pracujące rozwiązanie składa się z 10 000 wirtualnych desktopów. W fazie drugiej projektu ma zostać rozbudowane do 60 000.

Huawei nie zamierza, na razie, wprowadzać przetwarzania w chmurze jako własnej usługi i będzie oferował jedynie platformę sprzętowo-programową.

– Dlaczego warto zdecydować się na stosunkowo nowego gracza, jakim jest Huawei, jakie daje korzyści w porównaniu z okrzepłymi na rynku markami?

Swoim  klientom dostarczamy innowacyjne rozwiązania. Huawei Enterprise oferuje wachlarz rozwiązań i usług związanych z infrastrukturą sieci, komunikacją zintegrowaną, cloud computingiem oraz zarządzaniem centrami danych. Nasze aplikacje dopasowane są do potrzeb przedsiębiorstw z różnych sektorów przemysłu, instytucji rządowych, jednostek użyteczności publicznej, sektora energetycznego, finansowego czy transportu. Dostarczamy rozwiązań dla 45 z 50 najważniejszych światowych operatorów i jednej trzeciej populacji na świecie. Firma intensywnie pracuje nad rozwojem nowych technologii – 10 proc. rocznego dochodu jest inwestowane w badania i rozwój. Właśnie w takim centrum w Szanghaju sprawdziliśmy przydatność naszych rozwiązań cloud. Pilotażowym wdrożeniem objęliśmy 10 tys. naszych pracowników. Na ich biurkach zostały zainstalowane bezdyskowe terminale z cienkim klientem. Osiągnęliśmy 40-procentową oszczędność na wydatkach kapitałowych.

Warto podkreślić, że prawidłowa instalacja i konfiguracja takiej ilości sprzętu zajęłaby ponad 3 miesiące – dzięki rozwiązaniu cloud uporaliśmy się z tym zadaniem w niecały tydzień. Poza oszczędnościami, podnieśliśmy bezpieczeństwo, zredukowaliśmy znacząco koszt obsługi sprzętu (m.in. brak konieczności instalowania i utrzymywania systemu operacyjnego na każdym komputerze), zmniejszyliśmy zużycie energii, a co za tym idzie emisję gazów cieplarnianych, oraz obniżyliśmy poziom hałasu, polepszając tym samym komfort pracy (stacje VDI wytwarzają 5-krotnie mniej hałasu). W ten sposób sprawdziliśmy tę technologię, aby móc ją zaoferować naszym klientom.

Źródło: ITReseller.pl


 

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

W ciągu dwóch lat 85% osób pracujących w branży oprogramowania będzie korzystać z AI [Raport]

Trzy na pięć organizacji uważa, że możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań to najwięks…