Home Biznes Czy polskie firmy są gotowe na Przemysł 5.0?

Czy polskie firmy są gotowe na Przemysł 5.0?

0
0
60

Transformacja biznesu – transformacja świadomości

Strategiczne podejście do cyfrowej transformacji w obecnych czasach zdecydowanie wymaga wyjścia poza dotychczasowe schematy. Jednym z największych wyzwań współczesnych przedsiębiorstw jest umiejętne antycypowanie potencjalnych zmian, przede wszystkim ekonomicznych i geopolitycznych, ale także technologicznych. Dlatego strategiczne zarządzanie inwestycjami IT wymaga ciągłej edukacji, rozwijania zdolności do adaptacji i wychodzenia poza strefę komfortu, wynikającego z korzystania z dobrze znanych rozwiązań. Ten wątek bardzo mocno akcentowali liderzy opinii i biznesu podczas tegorocznej konferencji SAP NOW Poland.

– Sztuka myślenia kompleksowego, która nie jest tzw. „wszystkoizmem”, to zaprzeczenie redukcjonizmu. Zawsze, gdy podejmuje się jakąkolwiek decyzję, także biznesową, warto zatem zadać sobie pytanie o cel, a w trakcie – zredefiniować go. Zarówno gospodarka, jak i polityka powinny być oparte na wiedzy, którą niestety emocje niejednokrotnie wypierają. Pamiętajmy, że niemal wszystkie większe problemy, jakie mamy, są rozwiązywalne. Sięgając do wszechnicy wiedzy, mamy szansę to zrobić – podkreślał Profesor Grzegorz W. Kołodko, ekonomista, polityk i były Minister Finansów.

ESG i AI coraz wyżej w długofalowych strategiach

Ostatnie lata pokazały przecież, że wyzwaniem dla organizacji są nie tylko globalne zmiany i nieprzewidziane zdarzenia. Także dynamiczny rozwój technologii sprawia, że rozwiązania powszechne na rynku, szybko mogą stać się przestarzałe i niewystarczające do utrzymania konkurencyjności firmy. Ten komponent niepewności powinien być adresowany poprzez odpowiednie, długofalowe taktyki, które urealniają biznesowe założenia:

– Moja rada dla przedsiębiorców jest taka, żeby zawsze przygotowując prognozy i strategię, zakładali sobie także ten drugi, gorszy scenariusz. Firmy nastawiają się na rozwój, podbój rynków w przewidywalnym otoczeniu, a szczególnie ostatnie lata, pokazały jak to może być złudne. Myśląc o biznesie, dobrze zatem zadać sobie pytanie: co innego, nieoczekiwanego i złego może się wydarzyć i zawczasu przygotować się na tę ewentualność. Zupełnie inaczej prowadzi się wówczas działania biznesowe – uzupełniała Alicja Defratyka, ekonomistka, autorka projektu ciekaweliczby.pl.

Firmy, branże, a nawet całe gospodarki bezdyskusyjnie mają za sobą okres silnych przeobrażeń, z których powinny wyciągać długofalowe wnioski. Jednocześnie wiedzą już, że to dopiero początek zmian, z którymi będą się mierzyć. Oficjalne prezentacje, jak i kuluarowe dyskusje podczas SAP NOW dobitnie pokazały, że zarówno AI, jak i ESG, wyszły już dawno poza fazę teoretycznych rozważań. Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają, że to zwiększanie zaawansowania wykorzystywanych technologii może przynieść biznesowi większą elastyczność i odporność w obliczu nieprzewidzianych zdarzeń.

Człowiek w centrum zmian

Gdzie zatem szukać elementu stałego w tzw. świecie VUCA? Diagnoza liderów technologicznych okazuje się zaskakująco humanistyczna:

– Wszystko kumuluje się w pojęciu Przemysłu 5.0. W odróżnieniu od Przemysłu 4.0, gdzie priorytetem była maksymalna automatyzacja i efektywność, Przemysł 5.0 zwraca uwagę na współpracę pomiędzy człowiekiem i maszyną. Nie chodzi tu tylko o technologię, ale rozwiązania wspomagane ludzką intuicją, empatią i kreatywnością. Rozwój technologii daje nam nieskończone możliwości, musimy je tylko dobrze i mądrze wykorzystać – apelował podczas SAP NOW 2023, Piotr Ferszka, prezes SAP Polska.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Kyndryl przedstawia prognozy technologiczne na rok 2024

Kyndryl, dostawca usług w zakresie infrastruktury IT, obchodzi drugą rocznicę działalności…