Home Biznes Fliko: nowoczesne zarządzanie nieruchomością

Fliko: nowoczesne zarządzanie nieruchomością

13 min
0
0
47

Fliko to ekosystem zintegrowanych rozwiązań wspierający sprawne i efektywne zarządzanie nieruchomościami, głównie mieszkaniowymi, lecz nie tylko. W sposób komplementarny zaspokaja on potrzeby każdego użytkownika. Zarówno tego, który uczestniczy w procesie budowania społeczności, jak i tego, który zarządza nieruchomościami.

Fliko umożliwia zarządcom gromadzenie niezbędnych informacji, aby w razie potrzeby mogli szybko podjąć odpowiednie działania, zaś właścicielom czy najemcom lokali zapewnia sprawną komunikację, zarówno między sobą, jak i z zarządcami nieruchomości. Cały proces toczy się online, w oparciu o zasoby chmurowe – bez konieczności dzwonienia, czy osobistego spotkania. Rozwiązanie to stworzyli i dziś oferują doświadczeni w branży nieruchomościowej, technologicznej oraz finansowej specjaliści, którzy swój start up nazwali właśnie Fliko. Z oferowanego przez nich narzędzia korzystać mają przede wszystkim zarządcy nieruchomości przeznaczonych do najmu instytucjonalnego czy akademików, a także administratorzy obiektów i osiedli działający dla wspólnot mieszkaniowych oraz deweloperzy.

Twórcy Fliko nazywają je „ekosystemem” zintegrowanych rozwiązań wspierających sprawne i efektywne zarządzanie nieruchomościami. Stanowi ono bowiem skuteczne narzędzie, dzięki któremu wszystkie sprawy dotyczące zarządzanej przez administratora czy operatora najmu nieruchomości, a z drugiej strony mieszkańca, mogą zostać rozwiązane, i to bardzo szybko, np. bez potrzeby długiego oczekiwania na rozpatrzenie danej prośby, czy żądania użytkownika lokalu.

Codzienne życie mieszkańców

Dostarczana przez Fliko i partnerów tego startupu platforma tworzy swoistą przestrzeń ułatwiającą codzienne życie w nieruchomościach skupionych we wspólnotach mieszkaniowych lub przeznaczonych na wynajem, np. poprzez usprawnienie korzystania z przestrzeni wspólnej wraz z usytuowanymi w niej obiektami takimi jak garaż, przechowalnia rowerów, wózkownia, miejsca rekreacyjne (siłownia). – Fliko podnosi jakość życia mieszkańców i zwiększa satysfakcję z użytkowania przestrzeni wspólnej z wykorzystaniem nowych technologii – podkreślają twórcy tego „ekosystemu”. Zaznaczają, jaki jest główny walor stworzonego przez nich rozwiązania.

– Mieszkaniec ma do dyspozycji darmową aplikację, której zadaniem jest przede wszystkim zwiększenie komfortu życia mieszkańca, usprawnienie procesów w ramach funkcjonowania nieruchomości, usprawnienie komunikacji, promowanie idei współdzielenia oraz wspieranie zachowań proekologicznych przez eliminację obiegu papierowego dokumentów, a wszystko po to, aby mieszkańcom żyło się lepiej i spokojniej  – wskazuje Grzegorz Kuźlak, współtwórca i współwłaściciel Fliko.

Aplikacja składa się z modułów, np. rezerwacji (dotyczyć on może korzystania z części wspólnych nieruchomości, pralni, siłowni, miejsc rekreacyjnych i coworkingowych czy ładowarek elektrycznych), usuwania usterek (zgłaszanie ich z poziomu aplikacji zarówno dotyczących nieruchomości wspólnej, jak również samego lokalu mieszkalnego), parkingu (współdzielenie miejsc parkingowych), aktualności (dwukanałowa komunikacja na linii administracja – mieszkaniec, powiadomienia push i wiadomość mailowa – jako główne kanały informacyjne w temacie aktualności oraz ogłoszeń dotyczących nieruchomości z podziałem na różne kategorie komunikacji: informacja, ostrzeżenie, alert, spotkanie, zaproszenie).
Poszczególne moduły pozwalają też uprawnionym użytkownikom na uzyskanie w jednym miejscu informacji o terminach, wysokościach oraz strukturze opłat za czynsz, jak również informacji o aktualnym stanie zużycia mediów wraz ze szczegółowymi statystykami oraz płatności online. Fliko to przede wszystkim uproszczenie procesu zarówno dla administracji, jak i dla mieszkańców poprzez wyeliminowanie  mnogości narzędzi do kontroli kosztów.

Zarządzanie nieruchomością

Osobny moduł poświęcony jest wszystkim dokumentom związanym z nieruchomością. Mieszkańcy znajdą w nim niezbędne informacje, takie jak  regulaminy, harmonogramy, instrukcje użytkowania np. sprzętu czy wyposażenia znajdującego się w lokalach lub częściach wspólnych, jak również dokumenty dotyczące wyłącznie danego mieszkańca, jak protokoły, umowy, czy też rozliczenia czynszu. Kolejny moduł umożliwia wgląd w treść uchwał podejmowanych przez całą wspólnotę lub uprawnionych użytkowników lokali w sprawie funkcjonowania nieruchomości, głosowanie online oraz weryfikację statusu głosowania wraz z procentowym podziałem oddanych głosów. Następny moduł udostępnia zaś ankiety czyli cyfrowe narzędzie do budowy realnej społeczności, które umożliwia szybki i łatwy proces oddawania głosów przez mieszkańców w sprawach wspólnoty lub wynajmowanej nieruchomości.

Z kolei administrator, znajdujący się niejako po „drugiej stronie” tego ekosystemu, ma do dyspozycji platformę CRM, która funkcjonuje w wersji webowej. Za jej pomocą otrzymuje, gromadzi, przetwarza i wysyła konieczne dla funkcjonowania w danej nieruchomości informacje. Przede wszystkim jednak podejmuje wszystkie, związane z tym decyzje. Na podobnej zasadzie jak mieszkaniec korzystający z aplikacji mobilnej, tu operator najmu instytucjonalnego lub zarządca nieruchomości, dysponując wszystkimi danymi, kieruje na bieżąco danym obiektem lub osiedlem. Zarządza zatem w ten sposób m.in. naprawami usterek, płatnościami, zadaniami, używając do tego systemu powiadomień, co pozwala mu na prowadzenie wielokanałowej komunikacji z mieszkańcami lub podwykonawcami. Uzyskuje tu wszystkie potrzebne raporty i ankiety, dokumenty, protokoły, kartoteki. Przestrzeń chmurowa pozwala mu przy tym na gromadzenie i przechowywanie całej, nawet obszernej dokumentacji, która dostępna jest 24 godziny na dobę z  każdego zakątka ziemi.

– To druga składowa część naszego ekosystemu. Za jej pomocą zarządca steruje wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem podległej mu nieruchomości, mając bieżącą kontrolę nad wszystkim, co się tam dzieje. Może mieć także wpływ na inicjowanie pewnych działań, które przyczyniają się do integrowania społeczności mieszkańców, oczywiście z pełnym poszanowaniem ich prywatności i na zasadzie pełnej dobrowolności – zauważa Grzegorz Kuźlak. Dodaje też, że Fliko daje przede wszystkim oszczędność czasu, pieniędzy i własnej energii poprzez znaczne skrócenie kontaktu z podmiotami, do których kierowany jest określony komunikat – czy to ze strony mieszkańców, czy też operatora najmu instytucjonalnego lub zarządcy wspólnoty mieszkaniowej.

Aplikacja mobilna

Dodatkowym elementem dopełniającym ten ekosystem jest aplikacja mobilna Fliko Service przeznaczona dla firm świadczących usługi na nieruchomości, takich jak np. konserwatorzy czy serwisy sprzątające. Dzięki temu elementowi proces eliminacji usterek toczy się całkowicie wewnątrz systemu.

Aplikacja dostępna jest w pięciu wersjach językowych, w tym w języku ukraińskim. Jak zauważają pomysłodawcy Fliko, dziś w dobie zwiększonego zapotrzebowania na lokale do wynajęcia, ich narzędzie znajduje duże zastosowanie w sektorze najmu instytucjonalnego (PRS – private rented sector).

Ekosystemem Fliko zainteresowani są i obecnie korzystają z niego m.in. operatorzy najmu instytucjonalnego oraz firmy zarządzające nieruchomościami skupionymi we wspólnotach mieszkaniowych oraz przeznaczonymi na wynajem (PRS). Fliko usprawnia bowiem ich pracę, a do tego spełnia najwyższe standardy zarządzania w sektorze mieszkaniowym. Współtwórcy Fliko deklarują chęć współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi, dla których w stanie są opracować indywidualną wersję tego swoistego ekosystemu, która uwzględniać będzie specyfikę danej nieruchomości oraz indywidualne potrzeby jej mieszkańców.

Pobierz więcej artykułów
Pobierz więcej  Robert Kamiński
Pobierz więcej z Biznes

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Nowy FRITZ!Box 6850 5G – dotknij  technologii 5G

Firma AVM, niemiecki producent urządzeń sieciowych, wprowadziła do sprzedaży w Polsce rout…