Home Bezpieczeństwo ITU-T dba o bezpieczeństwo Internetu Rzeczy

ITU-T dba o bezpieczeństwo Internetu Rzeczy

0
0
166

 Rekomendacja ta została opracowana przez grupę badawczą SG20 działającą w ramach sektora normalizacji w telekomunikacji ITU (ITU-T). Nowy standard klasyfikuje problemy bezpieczeństwa dla Internetu Rzeczy, bada potencjalne zagrożenia dla systemów bezpieczeństwa i wyjaśnia bezpieczną realizację cyberfizycznych systemów IoT wspieranych możliwościami zabezpieczeń. Kaspersky Lab, jako członek grupy SG20 w ramach ITU-T, był jednym z kluczowych współautorów opracowujących rekomendację.

Badacze z Kaspersky Lab wykazali, że incydenty dotyczące połączonych z internetem urządzeń innych niż komputery znajdują się w pierwszej trójce incydentów o największym wpływie finansowym, zarówno w sektorze małych i średnich firm, jak i przedsiębiorstw. Co więcej, wpływ ten będzie wzrastał. Po niedawnym ataku TRITON na systemy kontroli przemysłowej stało się jasne, że ataki na systemy cyberfizyczne dotyczą nie tylko aspektów informacyjnych, ale również bezpieczeństwa funkcjonalnego. Dlatego w odpowiedzi na coraz większe rozpowszechnienie zagrożeń IoT eksperci zespołu ICS CERT z Kaspersky Lab zaangażowali się w opracowywanie rekomendacji ITU-T Y.4806 „Możliwości zabezpieczeń wspierające bezpieczeństwo Internetu Rzeczy” w celu określenia możliwości zabezpieczeń wspierających bezpieczną realizację Internetu Rzeczy. Eksperci przedstawili aktualne rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa struktury IoT. Rekomendacja ITU-T Y.4806 ma w większości zastosowanie do krytycznych pod względem bezpieczeństwa systemów, takich jak automatyka przemysłowa, systemy motoryzacyjne, transport, inteligentne miasta oraz niezależne i noszone na ciele urządzenia medyczne.

Atak TRITON na przemysłowe systemy bezpieczeństwa pokazał, że działania cyberprzestępców ukierunkowane na systemy cyberfizyczne mają nie tylko aspekt informacyjny mogą zagrozić bezpieczeństwu funkcjonalnemu. Naszym celem było nie tylko podkreślenie wysokiego prawdopodobieństwa ataków naruszających bezpieczeństwo, ale również określenie metodologii opracowania konkretnych wymogów. Uważamy, że nasz wkład w stworzenie standardu bezpieczeństwa IoT instytucji ITU pomoże organizacjom opracować skuteczniejsze strategie w zakresie cyberbezpieczeństwa, które pozwolą w pełni sprostać współczesnym cyberzagrożeniom —powiedział Andriej Dołkwałow, szef działu przyszłych technologii, Kaspersky Lab.   

Według ekspertów z zespołu ICS CERT Kaspersky Lab najpowszechniejsze luki w zabezpieczeniach systemów cyberfizycznych obejmują:

  1. Niewystarczającą ochronę wbudowanych serwerów WWW (aplikacje WWW).
  2. Własną, źle zaimplementowaną kryptografię.
  3. Wbudowane poświadczenia, które są przechowywane w oprogramowaniu układowym sterownika logicznego i umożliwiają zdalny, ukryty dostęp z wysokimi uprawnieniami. 
  4. Wykonanie dowolnego kodu.
  5. Eskalację przywilejów.

W odniesieniu do powyższych luk w zabezpieczeniach oraz innych mniej rozpowszechnionych wyzwań dotyczących bezpieczeństwa IoT rekomendacje opracowane przez ekspertów z Kaspersky Lab opisują, jak przejść od określenia rodzajów wpływu na system cyberfizyczny do analizy i modelowania zagrożeń dla bezpieczeństwa funkcjonalnego, a następnie do opracowania zaleceń w zakresie działań bezpieczeństwa, ilustrując opisaną metodę konkretnymi przykładami. W celu uniknięcia ataków takich jak TRITON eksperci z Kaspersky Lab zalecają podjęcie następujących działań: 

  • Wdrożenie niezawodnej i odpornej na ataki infrastruktury komunikacji oraz mechanizmów monitorowania, jak również wzajemnego uwierzytelniania i autoryzacji w celu zarządzania i kontroli.
  • Wdrożenie audytu procedur zarządzania i kontroli oraz mechanizmów wykrywania ataków.
  • Wdrożenie mechanizmu monitorowania obciążenia sprzętu i kanałów komunikacyjnych, w tym wykrywania zarówno niezamierzonego przeciążenia, jak i ataków odmowy usługi.

Pełna metoda i lista porad dotyczących ochrony krytycznej infrastruktury IoT została przedstawiona tutaj.

Więcej informacji na temat wiedzy eksperckiej Kaspersky Lab w zakresie cyberbezpieczeństwa przemysłowego znajduje się na stronie https://ics.kaspersky.pl.

Informacje o ITU-T

Grupy badawcze Sektora Normalizacji w Telekomunikacji ITU (ITU-T) skupiają ekspertów z całego świata w celu opracowania międzynarodowych standardów pod nazwą Rekomendacje ITU-T, które stanowią główne elementy w globalnej infrastrukturze technologii telekomunikacyjnych. Grupa badawcza 20 ITU-T (SG20) „Internet Rzeczy oraz inteligentne miasta i społeczności SC&C” pracuje nad wymogami dotyczącymi standaryzacji technologii Internetu Rzeczy ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji IoT w inteligentnych miastach oraz społecznościach. SG20 opracowuje międzynarodowe standardy umożliwiające skoordynowany rozwój technologii IoT, w tym komunikacji typu M2M (machine-to-machine) oraz wszechobecnych sieci czujników.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Co najbardziej wkurza Polaków w wiadomościach od rekruterów?

Aż 92,5 proc. pracowników biurowych otrzymuje bezpośrednie wiadomości od rekruterów, np. z…