Home Analizy Jak małe i średnie firmy przechowują dane?

Jak małe i średnie firmy przechowują dane?

0
0
94

Z możliwości trzymania danych na serwerach współdzielonych lub wirtualnych korzysta 13% małych i średnich firm, a jedynie 10% z nich wybiera chmurę lub usługi online, jak wynika z raportu „Bezpieczeństwo przechowywania danych w MŚP” przygotowanego na zlecenie One System.

– Choć małe i średnie firmy mają świadomość konieczności zapewniania ochrony danych i dostępu do nich, to nie zawsze wiedzą, jak ten cel osiągnąć – tłumaczy Przemysław Sagalski, IT Solutions Architect w One System, firmie specjalizującej się w integracji systemów IT. – Kilkuosobowe przedsiębiorstwa częściej poprzestają na rozwiązaniach znanych z rynku konsumenckiego i nie zgłaszają potrzeby posiadania serwera, pamięci masowej czy wydajnej sieci. Jednak także i one mogą docenić korzyści ze stosowanych w większych organizacjach sposobów ochrony i zapewniania dostępu do danych – dodaje Sagalski.

Gdzie firmy przechowują dane

Niepokoić może fakt, że prawie 1/5 badanych przedsiębiorstw przechowuje dane na komputerach pracowników. – Ten sposób, stosowany najczęściej przez najmniejsze firmy, nieposiadające infrastruktury IT, daje najmniejsze możliwości ochrony danych i ich współdzielenia. A w zasadzie tych możliwości nie daje wcale. Dostęp do zapisanej na komputerze informacji ma najczęściej tylko jego użytkownik, tworzenie kopii zapasowych jest ograniczone (jeśli są one w ogóle robione, to zwykle przy użyciu przenośnych pamięci typu pendrive) – podkreśla Przemysław Sagalski. Zarówno komputer z danymi, którym jest najczęściej laptop, jak i pendrive z zapisaną ich kopią, mogą stać się przedmiotem kradzieży, która oznacza bezpowrotną utratę związanych z biznesem informacji, będących podstawą jego funkcjonowania – dodaje ekspert One System.

Zdecydowanie bardziej profesjonalnie do ochrony i zapewniania dostępu do informacji podchodzą firmy, które przechowują dane na własnych serwerach fizycznych (35%) oraz własnych urządzeniach pamięci masowej (24%). Własna infrastruktura serwerowa oraz pamięciowa zapewnia łatwy dostęp do informacji i zasobów, gwarantując większe bezpieczeństwo danym – poprzez możliwość zastosowania spójnej polityki tworzenia kopii zapasowych w każdej małej i średniej firmie.

Tylko 13% ankietowanych przechowuje swoje dane na współdzielonych lub wirtualnych serwerach. Wirtualizacja to technika znana już od wielu lat, która dowiodła swoich zalet. Pozwala ona uruchamiać wiele serwerów wirtualnych na jednym serwerze fizycznym, co przekłada się na lepsze wykorzystanie jego zasobów. Umożliwia zwiększenie ciągłości biznesowej i łatwiejsze odzyskiwanie po awarii. Ułatwia też zarządzanie. Przyczyną wciąż niewielkiego wykorzystania wirtualizacji w MŚP może być trapiący ten sektor brak kompetencji w obszarze IT.

Nie dziwi za to niski odsetek przechowujących dane w chmurze lub w usługach online – 10%. Niejedno wcześniejsze badanie pokazało, że – jak dotąd – polskie firmy obawiają się chmury. Chcą wiedzieć, gdzie znajdują się ich dane, więc podejrzliwie podchodzą do usług, które – ich zdaniem – takiej kontroli nie dają.

Częstotliwość zakupu serwerów w firmach

Polskie MŚP wciąż wolą inwestować we własną infrastrukturę serwerową niż korzystać z usług oferujących przechowywanie danych na zewnątrz. W ciągu ostatnich 6 miesięcy nowy serwer kupiło 23% z nich, w ciągu ostatnich 12 miesięcy – 15%, a w ciągu ostatnich 2 lat – 13%. Ponad 2 lata temu w nowy serwer zainwestowało 32% badanych. Spora część mniejszych i średnich organizacji (35%) zamierza w najbliższym czasie rozwijać swoją infrastrukturę. Pozostać przy obecnym stanie posiadania chce 59% badanych, a zmniejszyć liczbę serwerów planuje 6%.

– Należy pamiętać o tym, że MŚP nie mają tak rozbudowanych działów IT, jak duże przedsiębiorstwa. Wiele z nich w ogóle nie posiada własnego personelu technicznego. W ich sytuacji rozwiązaniem tego problemu może być daleko idąca automatyzacja wdrażania infrastruktury serwerowej i zarządzania nią – wyjaśnia Przemysław Sagalski. Firmy te powinny zwrócić uwagę na nowoczesne platformy sprzętowe, znakomicie ułatwiające zarządzanie i ochronę danych, zapewniające łatwą rozbudowę. Warto, aby przyjrzały się także infrastrukturze hiperkonwergentnej (HCI – Hyper-Converged Infrastructure), która na polu automatyzacji obsługi idzie najdalej.

Aby korzystać w pełni z bezpiecznego, szybkiego i niezawodnego oprogramowania dla biznesu, wspierającego jego innowacyjność, firmy potrzebują nowoczesnej infrastruktury IT, w tym serwerowej. Modernizacja nie jest po prostu wymianą starego sprzętu na nowy, o podobnych możliwościach. Wydajność procesorów co roku wyraźnie wzrasta, więc firmy, które nie odświeżają swoich serwerów, ryzykują, że ich krytyczne aplikacje i systemy biznesowe nie będą działać optymalnie. W efekcie zmaleje ich konkurencyjność na rynku. Nowoczesne serwery umożliwiają szybsze wprowadzanie nowych technologii, co przekłada się na korzyści biznesowe, takie jak zwiększenie wydajności pracowników, wprowadzanie kolejnych usług, lepsza obsługa klientów itp.

Oczywiście, modernizacja wiąże się z pewnymi wyzwaniami związanymi z migracją i integracją systemów. Małe i średnie firmy, cierpiące na niedostatek wymaganych kompetencji z obszaru IT, mogą zwrócić się po pomoc do integratora mającego duże doświadczenie w rozwiązywaniu tego rodzaju problemów. Zaproponowane przez niego rozwiązanie powinno być „uszyte na miarę”, czyli odpowiednio wcześniej poprzedzone pomiarami, wywiadem technicznym i projektem.

 

Pełna wersja raportu „Bezpieczeństwo przechowywania danych w MŚP” dostępna jest  na stronie: https://www.onesystem.pl/?page=ebook

Metodologia

 

Badanie zostało przeprowadzone w lipcu 2019 roku na reprezentatywnej próbie 642 pełnoletnich mieszkańców Polski (przedsiębiorcy z MŚP i eksperci odpowiadających za infrastrukturę IT i jej bezpieczeństwo) metodą CAWI

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Wzrost kosztów związanych z wyciekami danych w branży medycznej. Decyzje podejmowane ad hoc mogą być kosztowne

W 2023 r. koszty wycieków danych w branży ochrony zdrowia były o ponad 53% większe niż w 2…