Home Analizy Kto odpowiada za wydatki?

Kto odpowiada za wydatki?

0
0
109

Boom na rynku aplikacji w chmurze i rozwiązań typu IaaS (Infrastructure as a Service) dał poszczególnym pionom firm możliwość pozyskiwania istotnego dla ich działalności oprogramowania, co w coraz większym stopniu prowadzi do pomijania działów IT w procesie definiowania, zakupu i zarządzania inicjatywami w obszarze IT.  Badanie wykazało, że zmiany w dziedzinie zakupu i użycia produktów IT oznaczają pogłębienie rozdziału IT od pionów zajmujących się kluczową działalnością przedsiębiorstw.

Obawy związane z kontrolą nad zakupem produktów informatycznych

24% respondentów deklaruje, że przynajmniej połowa wydatków na cele technologiczne w ich firmach podlega kontroli poszczególnych pionów, nie zaś zespołu IT. Co więcej, 19% twierdzi, że dział IT w ich organizacji ma coraz mniej kontroli nad tego rodzaju wydatkami.

Badanie wykazało skalę obaw kierowników działów IT w związku z faktem, że coraz większy wpływ na zarządzanie wydatkami na cele związane z technologiami mają poszczególne piony ich organizacji.    

  • 90% z nich wyraża obawę, że w efekcie przygotowanie audytu jest procesem bardziej czasochłonnym i skomplikowanym.
  • 83% uczestników badania obawia się, że wydatki na usługi w chmurze mogą wzrastać w sposób niekontrolowany.
  • 70% wyraża zaniepokojenie rosnącym ryzykiem związanym z bezpieczeństwem danych.
  • 60% wyraża zaniepokojenie lub poważną obawę w związku z zagrożeniem niezgodności repozytoriów informatycznych z umowami licencyjnymi.
  • 4% obawia się utraty kontroli i wpływu na wydatki na cele technologiczne.
  • 42% skarży się na brak wglądu w wydatki na cele technologiczne.
  • 29% uważa, że ich kontrola nad kosztami rozwiązań IT w firmie jest coraz mniejsza.

Działy IT mają możliwość działania w sposób bardziej innowacyjny i strategiczny

Pomimo wyrażanych obaw, 69 procent respondentów postrzega rosnącą kontrolę poszczególnych pionów przedsiębiorstw nad wydatkami na cele związane z technologią jako możliwość lepszego współdziałania z nimi i zapewnienia ich działaniom lepszego wsparcia.  

 

  • 65 procent respondentów uważa, że zaangażowanie poszczególnych działów firm nie wpłynie negatywnie na zwinność i innowacyjność ich działania. 
  • 49 przewiduje, że rosnący wpływ działów przedsiębiorstw na wydatki na cele związane z IT stworzy możliwość ich osobistego zaangażowania w bardziej strategiczne inicjatywy.
  • 30 procent zgłasza, że opisane zmiany sprawiły, że łatwiej jest skierować uwagę zarządów przedsiębiorstw na kwestie związane z cyfrową transformacją oraz że wpływają one na lepsze zrozumienie tych kwestii przez osoby decyzyjne.

„Nie ma wątpliwości co do tego, że w obliczu zmieniających się modeli realizacji zakupów produktów technologicznych wielu szefów działów IT zmaga się z problemem rozdźwięku pomiędzy pionami odpowiedzialnymi za kluczową działalność firm i zespołami IT, określanego jako Disruption Gap. Niemniej, osoby zarządzające działami IT nie muszą się obawiać tych zmian. Przedstawione badanie pokazuje, że perspektywicznie myślący szefowie IT przystosowują się do zmian, stając się cenionymi doradcami dla innych działów,” – mówi Axel Kling, Dyrektor Generalny firmy Snow Software. 

„Coraz częściej oczekuje się, że kierownik działu IT nie tylko określi zakres indywidualnych projektów i będzie nimi zarządzał, ale też, że zapewni dyrektorowi finansowemu i zarządowi wgląd w wydatki na produkty technologiczne, skumulowane plany tych wydatków dla całej organizacji (niezależnie od tego kto jest właścicielem danego projektu), oraz gwarancję mądrego rozporządzania funduszami.    Nie da się tego osiągnąć bez właściwego rozwiązania.  Realizacja tych zadań jest niemożliwa bez wiedzy na temat skali użycia technologii, co oznacza konieczność implementacji dojrzałych procesów i analiz mających przełożenie na praktyczne rozwiązania.” – wyjaśnia Axel Kling.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Nowe abonenckie routery premium FRITZ!: wzrost wydajności dzięki Wi-Fi 7

Firma AVM po raz pierwszy w Polsce zaprezentuje nowe, topowe routery FRITZ!Box, które zape…