Home Na czasie Metaversum w biznesie

Metaversum w biznesie

0
0
253

Raport Accenture Technology Vision 2022 – „Spotkajmy się w metaversum – świecie technologii i doświadczeń, które zmieniają biznes” przedstawia cztery kluczowe trendy, które będą kształtować naszą rzeczywistość w najbliższych latach. Kontinuum metaversum, nowy cyfrowy świat oparty na innowacyjnych technologiach, zmieni nasze życie, interakcje oraz sposób prowadzenia biznesu.

– Metaversum to spektrum technologii takich jak rozszerzona rzeczywistość, blockchain, cyfrowy bliźniak czy przetwarzanie brzegowe, które dają zupełnie nowe możliwości budowania relacji z klientami, poprawy efektywności wytwarzania produktów i usług oraz ich ścieżki dotarcia do odbiorców. To szansa, także dla firm w Polsce, na wykorzystanie dostępnych technologii do przyspieszenia transformacji cyfrowej i ekspansji międzynarodowej – mówi Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce.

 Raport Accenture Technology Vision 2022 przedstawia cztery trendy kluczowe dla świata biznesu:

  • WebMe (Wirtualny ja) – Ja w metaversum: Strategie biznesowe odpowiadające dotychczasowej wersji Internetu, nie obejmują interoperacyjności oraz nieograniczonego transferu danych. Dzięki metaversum oraz technologii Web 3.0 Internet zmieni się z luźnego zbioru witryn i aplikacji w zorganizowane środowisko 3D, w którym poruszanie się będzie tak proste, jak przechodzenie z jednego pokoju do drugiego. 95 proc. kadry kierowniczej uważa, że nowoczesny Internet musi oferować interoperacyjność oraz wieloplatformowość.
  • Programmable World (Świat do zaprogramowania) – Nasza spersonalizowana planeta: Obecnie obserwujemy coraz silniejsze przenikanie nowych technologii cyfrowych, takich jak 5G, ambient computing (koncepcja „przetwarzania w otoczeniu” i dostarczania informacji przez rozproszoną infrastrukturę IT), rozszerzona rzeczywistość czy materiały inteligentne do różnych obszarów naszego życia. 92 proc. kadry kierowniczej zgadza się z poglądem, iż świat cyfrowy będzie nabierał coraz więcej cech świata realnego, a potrzeba płynnego poruszania się między tymi światami będzie rosła.
  • The Unreal (Nierzeczywistość) – Nierzeczywistość staje się rzeczywista: Przedsiębiorstwa coraz chętniej wykorzystują rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Coraz częściej, zarówno firmy, jak i konsumenci, koncentrują się na tym, co jest autentyczne. Nie tylko pod kątem przekazu i danych, ale również samej tożsamości marki. Gdy świat cyfrowy nabiera cech rzeczywistych, biznes musi podjąć odpowiednie działania. 96 proc. kadry kierowniczej potwierdza zobowiązanie swoich organizacji do uwierzytelniania danych oraz informowania o wykorzystywaniu w swojej działalności sztucznej inteligencji.
  • Computing the Impossible (Niemożliwe staje się możliwe) – Nowa technologia, nowe możliwości: Innowacje technologiczne umożliwiają organizacjom podejmowanie działań, które dotychczas były poza ich zasięgiem. Obliczenia kwantowe czy obliczenia inspirowane biologicznie pozwalają rozwiązywać kwestie, których wyjaśnienie do tej pory było zbyt kosztowne, nieefektywne lub wręcz niemożliwe. Kiedy dotychczasowe wyzwania staną się prostymi operacjami, zmienią się procesy konkurencji, komunikacji oraz nawiązywania współpracy. Prawie wszyscy ankietowani szefowie (94 proc.) uważają, iż długofalowy sukces organizacji będzie uzależniony od właściwego wykorzystania nowych technologii i chęci uzyskania tego, co z pozoru nieosiągalne.

Organizacje, które chcą aktywnie tworzyć swoją przyszłość, już dziś działają w kontinuum metaversum. Przykładowo Mars, współpracując z Microsoft i Accenture, wykorzystuje technologię cyfrowego bliźniaka, aby zredukować ilość wytwarzanych odpadów, zwiększyć wydajność oraz podejmować decyzje w oparciu o dane w czasie rzeczywistym. Mars pracuje również nad rozwojem nowych produktów w oparciu o cyfrowe symulacje, uwzględniające takie zjawiska jak zmiany klimatyczne czy zakłócenia procesów produkcyjnych, a także nad zwiększeniem przejrzystości łańcucha dostaw.

Aby pomóc organizacjom wykorzystać szerokie spektrum możliwości oferowanych przez cyfrowy świat metaversum, Accenture uruchamia nową grupę biznesową pod kierownictwem Paula Daugherty, dyrektora generalnego grupy i dyrektora ds. technologii w Accenture oraz Davida Drogi, prezesa i dyrektora kreatywnego Accenture Interactive.

Internet nowej generacji oparty o niespotykaną do tej pory ilość cyfrowych innowacji, zmieni sposób, w jaki żyjemy i pracujemy. W Accenture postrzegamy metaversum jako przestrzeń, która oprócz szeregu możliwości, niesie ze sobą wiele wyzwań. Przedsiębiorstwa, które nie włączą się aktywnie w rozwijanie nowych obszarów, będą musiały się dostosować się do realiów stworzonych przez innych – mówi Paul Daugherty, dyrektor generalny grupy i dyrektor ds. technologii w Accenture.

Z ankiety przeprowadzonej przez Accenture wśród ponad 4600 liderów świata biznesu i technologii z 23 branży w 35 krajach wynika, że już dziś 71 proc. kadry kierowniczej uważa, iż metaversum będzie mieć w przyszłości pozytywny wpływ na ich organizację, a 42 proc. z nich jest zdania, że pojawienie się metaversum spowoduje przełom lub znaczącą transformację ich działalności.

– Nasze wieloletnie doświadczenie związane z wykorzystaniem nowych technologii oraz blisko 600 dokonanych zgłoszeń patentowych sprawiają, iż jesteśmy liderem w obszarze możliwości oferowanych przez metaversum. Utworzona grupa biznesowa, łącząc zdobytą wiedzę z kreatywnością Accenture Interactive, skupia się na projektowaniu rozwiązań dla zdecentralizowanego środowiska metaversum – mówi David Droga, prezes i dyrektor kreatywny Accenture Interactive.

Accenture działa także we własnej przestrzeni w metaversum – The Nth Floor (N-te piętro), w której pracownicy firmy uczestniczą w warsztatach zorientowanych na rozwój zawodowy, zdobywają nowe kompetencje oraz spotykają się i integrują. Firma szacuje, że w tym roku w metaversum będzie pracować ponad 150 tys. nowych pracowników – już od pierwszego dnia pracy.

– Granica między rzeczywistością a światem cyfrowym coraz bardziej się zaciera, dlatego firmy powinny  współdziałać na rzecz stworzenia odpowiedzialnej przestrzeni metaversum, w której będą obowiązywać wartości takie jak bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój, ochrona prywatności, odpowiedzialne użytkowanie oraz poszanowanie różnorodności. Dzisiejsze działania i wybory przedsiębiorstw złożą się na kształt metaversum w przyszłości – dodał Paul Daugherty.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Cyberbezpieczna rewolucja. Czy podmioty publiczne w Polsce są gotowe na NIS2?

W październiku 2024 r. w życie wchodzi unijna dyrektywa NIS2, która będzie miała szczególn…