Home Biznes Microsoft Dynamics dla korporacji

Microsoft Dynamics dla korporacji

0
0
124

Badanie wskazuje na cztery kluczowe potrzeby klienta, które kształtują rynek rozwiązań Microsoft Dynamics, a także trzy sposoby umożliwiające aplikacjom biznesowym obsługę dużych organizacji. Raport zawiera też przykłady wdrożeń, które pokazują rozwój Microsoft Dynamics w kierunku spełnienia potrzeb dużych przedsiębiorstw, a także rekomendacje dla klientów z tego sektora rozważających wdrożenie rozwiązania. 

Raport Constellation Research pokazuje, że rozwiązania Microsoft Dynamics są dziś postrzegane jako zaawansowane aplikacje biznesowe odpowiadające nie tylko na potrzeby sektora MŚP, lecz także międzynarodowych korporacji. Dotyczy to w szczególności systemów Microsoft Dynamics AX oraz Microsoft Dynamics CRM. Co więcej, stałe doskonalenie tych rozwiązań i rozszerzanie ich funkcjonalności wpływa na intensyfikację tego trendu, wynikającego przede wszystkim z indywidualnych potrzeb klientów.

Badanie wskazuje na cztery główne potrzeby klientów, które przekładają się na trendy rynkowe decydujące o wykorzystaniu aplikacji biznesowych firmy Microsoft w sektorze dużych firm. Są to:

  • Międzynarodowe lokalizacje – firmy posiadające wiele placówek na całym świecie muszą dbać o zgodność z regulacjami prawnymi oraz przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego potrzebują rozwiązań, które zapewnią im możliwości uwzględniające międzynarodowy charakter ich działalności.
  • Globalne źródła zasobów – organizacje różnych wielkości, które prowadzą operacje na międzynarodowych rynkach, dążą do ich integracji w taki sposób, aby zapewnić sobie dostęp do globalnych danych i zasobów. Dysponując jednym, zintegrowanym systemem IT, można globalnie zarządzać zasobami firmy znajdującymi się w różnych jej oddziałach.
  • Spójność globalnych procesów – międzynarodowe firmy zazwyczaj lokalizują swoje procesy biznesowe w poszczególnych krajach, w których mają swoje oddziały. To często powoduje, że procesy są mniej spójne i przejrzyste w kontekście zarządzania całym przedsiębiorstwem, wydajność firmy jest mniejsza, zaś kontrola nad całą organizacją – znacznie ograniczona. Osiągnięcie spójności procesów biznesowych jest bardzo trudne, jeśli firma posiada odrębne systemy informatyczne w poszczególnych jednostkach. Firmy sektora Enterprise działające na wielu rynkach potrzebują więc zintegrowanego systemu, który zapewni spójność procesów biznesowych we wszystkich jednostkach organizacji oraz zwiększy przejrzystość operacji, uwzględniając jednocześnie różnice występujące na poszczególnych rynkach.
  • Strategia wdrożenia dwuwarstwowego (two tier ERP) –w bardzo dużych, rozbudowanych organizacjach (korporacje, największe grupy kapitałowe) coraz powszechniej stosuje się strategię wdrożeniową two-tier, polegającą na wdrożeniu głównego rozwiązania ERP w centrali w zakresie sprawozdawczości finansowej
    i wybranych funkcjonalności, oraz Microsoft Dynamics ERP w spółkach zależnych jako wsparcia operacyjnego jednostek organizacyjnych firmy. W ten sposób organizacje uzyskują większą efektywność biznesową, gdyż można dopasować system ERP do określonych potrzeb – zarówno centrali, jak i spółek zależnych. Często okazuje się, że jednolite, monolityczne rozwiązanie ERP w tak ogromnych organizacjach jest zbyt rozbudowane i kosztowne we wdrożeniu i późniejszym utrzymaniu dla spółek zależnych tej grupy kapitałowej. 

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

W ciągu dwóch lat 85% osób pracujących w branży oprogramowania będzie korzystać z AI [Raport]

Trzy na pięć organizacji uważa, że możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań to najwięks…