Home Biznes Nowa usługa HP chroni firmy

Nowa usługa HP chroni firmy

6 min
0
0
174

Według raportu firmy Forrester Research, „działy biznesowe wprowadzają przetwarzanie w chmurze 2,5 razy szybciej niż działy informatyczne. Korzystanie przez działy biznesowe z zewnętrznych usług przetwarzania w chmurze, innych niż usługi opracowane przez własny dział informatyki, powoduje nadmierny wzrost liczby dostawców”.

Nowa oferta HP Service Integration and Management daje przedsiębiorstwom jeden obraz usług z wielu źródeł, w tym usług przetwarzania w chmurze, świadczonych zarówno przez własne działy informatyki, jak i przez zewnętrzne, nieinformatyczne grupy biznesowe. Rozwiązanie to oferuje firmom i instytucjom usługi konsultacyjne dotyczące transformacji, w tym plan który określa procesy niezbędne do poprawy zarządzania i wydajności środowisk z wieloma dostawcami.

„Zarządzanie złożonymi środowiskami świadczenia usług informatycznych oraz ich analizowanie pod kątem korzyści biznesowych stało się dla dyrektorów ds. informatycznych bardzo ważne, zwłaszcza wobec szybkiego rozwoju przetwarzania w chmurze” — powiedział Will Cappelli, wiceprezes ds. badań w firmie Gartner.

Korzyści

Dzięki standardowej architekturze informatycznej i jednolitemu modelowi integracji wszystkich usług, HP Service Integration and Management umożliwia klientom utworzenie elastycznego, łatwego w zarządzaniu środowiska informatycznego.

  • Lepsza efektywność usług dzięki śledzeniu statusu wydajności w zestawieniu z budżetami operacyjnymi i celami biznesowymi. Nowe rozwiązanie HP pozwala klientom zwiększyć dostępność usług i usprawnić zarządzanie nimi przez prewencyjne monitorowanie ich, pokazujące wydajność wszystkich usług w czasie rzeczywistym.
  • Mniej zakłóceń w świadczeniu usług i mniejsze związane z tym ryzyko biznesowe dzięki szybkiej identyfikacji dostawców odpowiedzialnych za przerwy o znaczeniu krytycznym.
  • Niższe koszty serwisu informatycznego dzięki integracji i centralizacji zarządzania usługami wielu dostawców.
  • Wgląd w środowiska heterogeniczne

W połączeniu z pakietem oprogramowania HP IT Performance Suite rozwiązanie HP Service Integration and Management umożliwia klientom wprowadzenie modelu operacyjnego zarządzania i usług biznesowych dla całego przedsiębiorstwa, który zwiększa wydajność procesów informatycznych, upraszcza zarządzanie i spełnia wymagania dotyczące zgodności z przepisami. Centralnym elementem tej oferty jest HP Capability Framework, model referencyjny, który zmniejsza złożoność globalnych heterogenicznych środowisk informatycznych oraz obniża koszty niekontrolowanego wzrostu liczby dostawców.

Usługa HP Service Integration and Management Roadmap Service pozwala klientom uprościć zarządzanie wieloma dostawcami oraz zmniejszyć ryzyko i koszty związane z przestrzeganiem przepisów. Plan opracowany przez konsultantów HP zawiera informacje o wszystkich dostawcach klienta, zarówno o wewnętrznych działach informatyki, jak i usługodawcach zewnętrznych. Po jego wdrożeniu wszyscy dostawcy podlegają standaryzacji w ramach tego samego modelu operacyjnego, dzięki czemu mogą ponosić odpowiedzialność za realizację umów SLA.

Zapewniając lepszy wgląd w heterogeniczne środowiska rozwiązanie HP Service Integration and Management pomaga przedsiębiorstwom i agencjom rządowym wdrażać koncepcję Instant-On Enterprise. Obecnie firmy są w ciągłym kontakcie ze światem, wobec czego przedsiębiorstwa realizujące koncepcję „Instant-On Enterprise” wykorzystują technologie we wszystkich obszarach swojej działalności. Dzięki temu mogą natychmiast udostępniać wszelkie informacje, jakich potrzebują ich klienci, pracownicy, partnerzy czy obywatele.


 

Pobierz więcej artykułów
Pobierz więcej  redakcja
Pobierz więcej z Biznes

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Co e-Faktury zmienią w pracy księgowych?

W ciągu najbliższych tygodni Rada UE, na wniosek polskiego rządu, ma wydać decyzję wykonaw…