Home Biznes Otwierając drzwi dla innych, możemy stworzyć bardziej równy świat

Otwierając drzwi dla innych, możemy stworzyć bardziej równy świat

0
0
329

W ciągu ostatnich dwóch lat globalna pandemia dogłębnie zmieniła sposób, w jaki pracujemy i żyjemy. Ponadto wywarła znaczący wpływ na sektor ochrony zdrowia, co unaoczniło nierówności i niesprawiedliwość społeczną. Tworzenie środowiska, w którym wszyscy pracownicy mogą się rozwijać, jest tym ważniejsze, im więcej nowych barier napotykają kobiety w pracy. Według McKinsey, 1 na 4 kobiety rozważa ograniczenie lub nawet porzucenie kariery zawodowej z powodu zwiększonych obowiązków domowych.

Trudne czasy ujawniają prawdziwe oblicze i prawdziwą kulturę pracy. Aby stworzyć lepsze miejsca pracy i bardziej sprawiedliwe społeczeństwo, wszyscy liderzy biznesowi muszą umożliwiać kobietom rozwój zawodowy. Obejmuje to ponowne zdefiniowanie tego, co naprawdę oznacza dla nich równość.

Równe miejsce pracy to takie, które jest zróżnicowane, sprawiedliwe i inkluzywne; takie, w którym różnice są doceniane, a kobiety mogą rozwijać się bez widocznych i ukrytych barier. W to podejście dobrze wpisuje się temat przewodni tegorocznego Międzynarodowego Dnia Kobiet (IWD), obchodzonego przez ONZ 8 marca, czyli przezwyciężanie uprzedzeń (#BreakTheBias). Przyznanie się do istnienia uprzedzeń nie wystarczy — trzeba podjąć działania, aby wyrównać szanse.

Zapewnienie większej równowagi, wydajności i równości zaczyna się od zaangażowania na rzecz równej płacy za taką samą pracę. Wdrażając praktyki biznesowe sprzyjające inkluzywności oraz procesy przeciwdziałania uprzedzeniom, jak również otwierając drzwi dla innych, przedsiębiorstwa mogą stworzyć fundamenty dla zmian społecznych i zapewnienia równości dla wszystkich.

Zmiana koncepcji systemów zatrudniania i sposobów pracy

Nie jest tajemnicą, że miejsca pracy charakteryzujące się większą różnorodnością są zazwyczaj bardziej innowacyjne i odnoszą większe sukcesy. Podjęcie działań mających na celu zapewnienie równego dostępu rozpoczyna się od zmiany koncepcji systemów zatrudniania.

Powołanie zespołu rekrutacyjnego ds. różnorodności, wdrożenie bardziej sprawiedliwego procesu rekomendacji oraz tworzenie programów dla osób z wewnątrz organizacji, które łączą kandydatury z obecnymi pracownikami — to tylko niektóre przykłady tego, jak firmy mogą stworzyć nowe możliwości dla kobiet. Wprowadzenie w całej firmie szkoleń na temat uprzedzeń oraz inkluzywnych praktyk w zakresie zatrudniania dla menedżerów i osób rekrutujących może pomóc w ograniczeniu uprzedzeń w całym procesie zatrudniania.

Ważne jest, aby przedsiębiorstwa wyciągnęły wnioski z pandemii i stworzyły miejsca pracy sprzyjające równowadze i równości. W cyfrowym świecie, w którym praca odbywa się z dowolnego miejsca, na firmach spoczywa jeszcze większa odpowiedzialność za tworzenie równego i inkluzywnego środowiska pracy, co przekłada się zarówno na pracę biurową, jak i wirtualną.

Uznając różne role i sytuacje pracowników oraz korzystając z technologii współpracy, mogą oni zbadać, jakie rozwiązania w zakresie elastycznej organizacji pracy są możliwe do wprowadzenia. Niektórzy wolą przychodzić do biura codziennie, inni w ogóle nie potrzebują pracy w biurze.

Ułatwiając tworzenie środowiska, które lepiej odpowiada potrzebom pracowników i nowym sposobom pracy, firmy mogą kształtować przyszłość biura tak, aby było ono lepszym miejscem nawiązywania kontaktów międzyludzkich i ośrodkiem współpracy.

Skupienie się na umiejętnościach i postrzeganiu miejsca pracy

Zróżnicowanie pracowników nie zależy wyłącznie od zatrudnienia — firmy muszą skupić się na poprawie postrzegania miejsca pracy. Inkluzywność oznacza, że każdy musi czuć się wspierany i doceniany oraz mieć możliwość osiągania sukcesów.

Zwalczanie uprzedzeń nie może być działaniem jednorazowym, ale raczej mieć charakter ciągły. Liderzy biznesowi powinni wyposażyć pracowników – zwłaszcza menedżerów – w narzędzia potrzebne do identyfikowania uprzedzeń i radzenia sobie z nimi, jak również promowania przynależności, zapewniania dostępu i wspierania współpracowników.

Dzięki badaniom i danym oraz wsłuchiwaniu się w potrzeby pracowników firmy mogą podjąć kroki w celu poprawy postrzegania miejsca pracy przez kobiety. Strategie mogą również obejmować inicjatywy i szkolenia dostosowane do potrzeb, mające na celu przeciwdziałanie mikroagresji, stosowanie inkluzywnego języka oraz inkluzywnych praktyk w zakresie awansu zawodowego.

Największym wyzwaniem w dążeniu do równouprawnienia płci w miejscu pracy, zwłaszcza w branży technologicznej, jest rozwiązanie problemu niedostatecznej reprezentacji kobiet na nowych stanowiskach, na przykład w obszarach takich jak przetwarzanie w chmurze, inżynieria, analiza danych i sztuczna inteligencja.

Strategie dotyczące personelu muszą koncentrować się na podnoszeniu umiejętności i przekwalifikowaniu oraz zapewniać kobietom lepsze przygotowanie do korzystania z możliwości, jakie oferuje gospodarka cyfrowa. Obejmuje to tworzenie celowych ścieżek kariery dla kobiet, umożliwiających im wejście do branży technologicznej i odniesienie w niej sukcesu, niezależnie od tego, na jakim etapie swojej drogi się znajdują.

Aby stereotypy dotyczące płci odeszły do lamusa oraz aby stworzyć miejsce pracy, które będzie przypominać społeczeństwo, kobiety muszą być reprezentowane na każdym szczeblu, zwłaszcza w zarządach firm i na stanowiskach dyrektorskich. Wspieranie kobiet na wszystkich etapach ich kariery, inwestowanie w rozwój przywództwa i programy mentorskie oraz inkluzywne procesy awansu sprawią, że więcej kobiet zasiądzie przy stole decyzyjnym i zainspiruje kolejne do podążania ścieżką kariery.

Wspólne podejmowanie działań

Firmy nie mogą być osamotnione w tych działaniach — musimy współpracować z rządami, naszymi partnerami, klientami, ekosystemem, branżą i lokalnymi społecznościami, aby zapewnić równość dla wszystkich. Nadszedł czas na działania. Chcemy wykorzystać nasze platformy do przezwyciężania uprzedzeń oraz wspierania i otwierania drzwi dla niedostatecznie reprezentowanych pracowników, by stworzyć bardziej równy świat.

Autor: Nadine Wolanke, Senior Vice President & General Manager Central Eastern Europe and Austria w Salesforce

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

OnePlus Nord CE4 Lite 5G: flagowiec w budżetowej cenie?

OnePlus zaskakuje rynek średniej półki cenowej, prezentując swój najnowszy model dla europ…