Home Analizy Polki rezygnują z nauki IT

Polki rezygnują z nauki IT

8 min
0
0
92

Wyniki badania „Gender Research” przeprowadzonego przez European Schoolnet (EUN) dowodzą, że uczennice polskich szkół bardzo dobrze opanowują podstawowe umiejętności obsługi komputera, są utalentowane w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ITC) i wybierają informatykę jako jeden ze swoich ulubionych przedmiotów. Mimo to mniej niż połowa z nich zamierza podjąć edukację wyższą w tym kierunku oraz realizować karierę zawodową w sektorze ITC.

W liceum bez różnicy płci

W badaniu wzięli udział uczniowie i uczennice oraz rodzice i nauczyciele obojga płci z pięciu europejskich krajów. Okazuje się, że chłopcy i dziewczynki w wieku licealnym są zainteresowani technologiami ICT w równym stopniu. Stosunkowo duża liczba uczennic decyduje się kontynuować naukę na technicznych uczelniach wyższych. Jednakże większość z nich nie ma zamiaru rozpoczynać kariery zawodowej w tym sektorze.

Deficyt ludzi a nie miejsc w szkołach

Jak dowodzą wyniki badania problem będzie narastał. W ciągu kilku następnych dziesięcioleci Europa będzie się borykała z niedoborem wykwalifikowanych informatyków. Do roku 2010 raporty przewidują 70 000 nieobsadzonych stanowisk informatycznych. Doi tego należy dodać niekorzystne tendencje demograficzne. Liczba osób pracujących w całej Europie ulegnie zmniejszeniu z uwagi na zmiany demograficzne i starzejące się społeczeństwo. Sytuacja ta może zostać złagodzona poprzez wzrost zatrudnienia kobiet w sektorze IT.

Kobiety mogą poratować informatykę

Obecnie w branży IT kobiety stanowią bardzo niewielki odsetek pracowników. W 2004 roku stanowiły mniej niż 25% ogółu absolwentów kierunków informatycznych w obkutych badaniem 27 krajach Unii Europejskiej. Na  stanowiskach managerskich w IT zaledwie 27,8% kierowników ds. systemów komputerowych i informatycznych to kobiety. Sytuacja wygląda jeszcze gorzej w przypadku inżynierów zajmujących się sprzętem komputerowym — odsetek kobiet wynosi zaledwie 9,6%. Kobiety zajmują jedynie 5,8% wysokich stanowisk akademickich w dziedzinie inżynierii i technologii.

Ponad połowa kobiet zrezygnuje z kariery w IT


Taki wniosek można wyciągnąć z badania odnośnie do większości dziewcząt aktualnie zdobywających wiedzę informatyczną w szkołach średnich na terenie Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii jest zainteresowana zagadnieniami ICT, jednak nawet 50% rezygnuje z dalszej nauki i kariery w branży ICT.

Po przeanalizowaniu wyników okazało się, że najbardziej demotywującym czynnikiem jest postrzeganie zawodów technicznych jako naturalnie odpowiedniejszych dla mężczyzn.

Co z tą Polską?  

Informatyka jest ulubionym przedmiotem szkolnym dziewcząt w Polsce zaś poziom wiedzy i umiejętności informatycznych reprezentowany przez obie płcie jest podobny. Uczennice nie decydują się jednak na kontynuację nauki na kierunkach informatycznych lub rozpoczęcie kariery zawodowej w tej branży. Odsetek uczennic rezygnujących z dalszej nauki informatyki wynosi 48%.

IT nie jest wzorem dla dziewcząt

Badanie pokazało, że uczennice w Polsce pozostają pod silnym wpływem kobiecych wzorców — 58% uczennic naśladuje wzorce, z których 70% dostarczają im kobiety a 50% przyznaje, że kobiety z najbliższego kręgu rodzinnego mają największy wpływ na wybór kierunku studiów i ścieżki kariery. Mimo to 40% badanych matek nie korzysta z komputera w pracy i ma mniejszą wiedzę informatyczną niż respondenci płci męskiej.

Sławni ludzie (aktorki) – inspirują

Spośród przebadanych uczniów i uczennic 32% przyznaje, że sławne osoby mają największy wpływ na wybór kierunku studiów i ścieżki kariery. Sławne osoby — a w przypadku uczennic szczególnie aktorki — inspirują młodzież o wiele bardziej niż nauczyciele. Co interesujące, prawie 40% matek nigdy nie korzysta z komputera w pracy. A i tak korzystają one z komputera znacznie rzadziej niż mężczyźni w badanej grupie.

Windows i męski świat Internetu

Potwierdza się wynik badań poziomu informatyzacji Polski. Poziom umiejętności informatycznych rodziców — a w szczególności matek — jest niski. Deklarują oni małą znajomość lub całkowity brak znajomości innych systemów operacyjnych niż Windows. Z punktu widzenia matki i nauczycielki – branża IT oraz Internet jest postrzegana  jako męski świat. Uczniowie uważają również, że praca w branży informatycznej jest odpowiedniejsza dla mężczyzn, jednak w mniejszym stopniu niż rodzice.

Raport bezpieczeństwa Cisco


Pobierz więcej artykułów
Pobierz więcej  redakcja
Pobierz więcej z Analizy

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

3 metody na walkę z rosnącymi kosztami obsługi klienta

Liferay, międzynarodowy dostawca technologii dla biznesu, w obliczu rosnącej inflacji i co…