Home Chmura Polska chmura obliczeniowa kluczowa dla projektu Destination Earth

Polska chmura obliczeniowa kluczowa dla projektu Destination Earth

0
0
113

10 czerwca br. wystartował unijny system Destination Earth (DestinE), którego ambitnym celem jest stworzenie cyfrowej repliki naszej planety. W realizacji tego projektu kluczową rolę odgrywa polska firma CloudFerro, która dostarcza ogromne repozytorium danych – fundament całego systemu.

Cyfrowe bliźniaki Ziemi przyszłością nauki

Destination Earth to sztandarowa inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana wraz z czołowymi europejskimi organizacjami: EUMETSAT, ESA i ECMWF. Jej długofalowym celem jest opracowanie cyfrowej repliki Ziemi, umożliwiającej modelowanie wszystkich elementów systemu naszej planety z niespotykaną dotąd dokładnością.

System będzie służył do monitorowania zjawisk naturalnych i skutków działań człowieka, przewidywania pogody i zmian klimatycznych, a także do testowania scenariuszy dla bardziej zrównoważonego rozwoju. Pełne wdrożenie DestinE planowane jest w perspektywie 7-10 lat.

Polacy dostarczają kluczowy element systemu

Sercem systemu Destination Earth jest ogromne repozytorium danych – DestinE Data Lake. To wielochmurowe środowisko, zaprojektowane w celu zapewnienia płynnego dostępu do wszystkich danych systemu, niezależnie od ich typu i lokalizacji.

Za dostarczenie i obsługę Data Lake odpowiada polski dostawca usług chmurowych – CloudFerro. Firma koordynuje projekt i dostarcza infrastrukturę chmurową o pojemności ponad 60 PB oraz mocy obliczeniowej przekraczającej 23 500 procesorów. CloudFerro zapewnia też usługi przetwarzania dużych zbiorów danych, utrzymania i wsparcia.

Centra danych i superkomputery w całej Europie

Dane systemu DestinE będą przechowywane w prywatnych chmurach obliczeniowych zlokalizowanych w centrach danych w Finlandii, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i w Polsce. W tych lokalizacjach znajdują się również potężne superkomputery programu EuroHPC, które wezmą udział w tworzeniu cyfrowych modeli Ziemi.

Superkomputery HPC będą przetwarzać modele stworzone w ramach komponentu Cyfrowych Bliźniaków, a wyniki analiz trafią do repozytorium Data Lake. Zharmonizowany dostęp do zgromadzonych danych uprości ich wyszukiwanie i wykorzystanie.

Destination Earth zmieni oblicze nauki

Inicjatywa DestinE jest wspierana przez liczne europejskie programy badawczo-rozwojowe. Na początku system będzie adresowany do użytkowników z sektora publicznego, a w przyszłości posłuży również naukowcom, badaczom, sektorowi prywatnemu i ogółowi społeczeństwa.

Destination Earth zmieni oblicze współczesnej nauki, umożliwiając badanie naszej planety i zachodzących na niej procesów z niespotykaną dotąd precyzją. Wkład polskiej firmy CloudFerro w ten przełomowy projekt pokazuje, że rodzime przedsiębiorstwa są w stanie realizować najbardziej ambitne przedsięwzięcia na arenie międzynarodowej.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Rekordowe wakacje Polaków za granicą: nowe kierunki, większe możliwości

Polacy coraz częściej wybierają zagraniczne wakacje, korzystając z regularnych i niskokosz…