Home Na czasie Rośnie informatyczny optymizm

Rośnie informatyczny optymizm

0
0
103

Wartość zagregowanego wskaźnika MS Indeks w bieżącej edycji badania (maj 2007) wyniosła 2,0 – niemal tyle, ile wynosi historyczne maksimum z listopada 2006 r. (2,01). Istotne są jednak szczegółowe wyniki badania, w którym dwa wskaźniki cząstkowe osiągnęły najwyższe wartości w historii badania, Są to wskaźnik dotyczący przewidywanego popytu na oprogramowanie w nadchodzącym kwartale i wskaźnik oceniający niezależność kondycji firm od bieżących wydarzeń ekonomicznych i politycznych. Wysokie, drugie w historii badania, wartości osiągnęły oba wskaźniki oceniające efektywność ekonomiczną inwestycji w IT – pozytywnie oceniono wpływ takich inwestycji na przychody i koszty funkcjonowania firmy. „Drugie miejsce” w historii badania zajęła także ocena ogólnej sytuacji ekonomicznej firmy.

Jak ocenia dr Michał Goliński, ekspert Stowarzyszenia Komputer w Firmie, które prowadzi  badanie od listopada 2003 r., jest to przejaw ostrożnego optymizmu. „Krajowe MSP postrzegają swą kondycję jako dobrą i planują dalsze inwestycje w infrastrukturę informacyjną. Postawa taka jest wynikiem pomyślnej sytuacji gospodarczej Polski (wysokie tempo wzrostu PKB), w powiązaniu z dobrymi perspektywami gospodarki światowej” – ocenia dr Goliński. Dodaje, że być może pewną rolę odgrywa także fala optymizmu, którą można by określić, jako „syndrom Euro 2012”. „Przyczynia się ona do pozytywnej oceny sytuacji ekonomicznej firm i zwiększa gotowość do podejmowania nowych wyzwań i inwestycji” – twierdzi Goliński.

Od dwóch edycji badania ustabilizowała się wartość wskaźnika oceniającego zmiany zasobów informatycznych w firmie. Ciągle blisko 60% firm deklaruje zwiększenie stanu posiadania w minionym okresie, 40% stwierdza brak zmian, a w granicach błędu statystycznego pozostaje odsetek odpowiedzi stwierdzających zmniejszenie zasobów. Oznacza to, że krajowe MSP powoli, lecz stale modernizują swą infrastrukturę informacyjną. Na stałym poziomie utrzymuje się udział prognoz i zapowiedzi optymistycznych (zwłaszcza dla branży komputerowej), z których wynika, że zwiększy się zapotrzebowanie na produkty i usługi IT, a także na oprogramowanie– odpowiadało tak ok. 50% ankietowanych.

Pełna wersja raportu jest dostępna na stronach Stowarzyszenia „Komputer w Firmie”Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Wzrost kosztów związanych z wyciekami danych w branży medycznej. Decyzje podejmowane ad hoc mogą być kosztowne

W 2023 r. koszty wycieków danych w branży ochrony zdrowia były o ponad 53% większe niż w 2…