Home Analizy Telekomunikacyjne rządy w Big Data

Telekomunikacyjne rządy w Big Data

11 min
0
0
140

Jak wskazuje Gartner (2013), 64 proc. przedstawicieli biznesu już zainwestowało lub planuje inwestycję w technologię służącą wykorzystaniu Big Data.  Prekursorami w zakresie wykorzystania innowacyjnych rozwiązań analitycznych są firmy z sektora telekomunikacji.

  • Big Data, czyli ogromne zbiory danych dotyczących np. klientów, poziomu sprzedaży czy działalności operacyjnej firmy, znajduje się w centrum zainteresowania firm reprezentujących różne segmenty gospodarki. Jednak jak wskazują eksperci firmy Intel, tylko 15 proc. firm w pełni korzysta z potencjału Big Data. Zdaniem ekspertów, ten negatywny trend nie dotyczy jednak sektora telekomunikacyjnego.

Telekomunikacja to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie sektorów polskiej i światowej gospodarki. Firmy z tej branży każdego dnia otrzymują biliony bajtów nieustrukturyzowanych informacji dotyczących, m.in. ich klientów oraz dostawców. To pociąga za sobą konieczność zainwestowania w zaawansowane narzędzia IT, które dostarczają szczegółowych opisów oraz interpretacji dotyczących bieżących trendów rynkowych. Nowoczesne rozwiązania technologiczne pomagają również przewidywać, co wydarzy się w kolejnych miesiącach czy nawet latach. W oparciu o takie dane firmy telekomunikacyjne na bieżąco aktualizują swoje strategie biznesowe i aktywnie reagują np. na szybko zmieniające się nastroje konsumentów. Innowacyjne rozwiązania analityczne pomagają zatem w umacnianiu ich przewagi konkurencyjnej  – tłumaczy Maciej Korzeniowski, Dyrektor Działu Technologii i Integracji , Capgemini Polska.

Powiązanie pozycji rynkowej przedsiębiorstw z umiejętnością wykorzystania potencjału płynącego z przetwarzania wielkich zbiorów danych potwierdzają badania. Jak wskazują dane Intela, te firmy które umieją wykorzystać potencjał Big Data mogą liczyć na zwiększenie swojej przewagi konkurencyjnej nawet o 20 proc.  Jednocześnie firmy nie wiedzą do końca, w jaki sposób czerpać korzyści wynikające z analiz Big Data.

Pełne wykorzystanie potencjału Big Data jest możliwe jedynie przy odpowiednim przygotowaniu firmowej infrastruktury IT. Do zarządzania ogromnymi zbiorami danych wymagane jest m.in.  korzystanie z systemów integrujących poszczególne kanały i źródła informacji oraz wdrożenie zaawansowanych narzędzi analitycznych typu Business Analytics lub Business Intelligence – tłumaczy Wojciech Mach, Dyrektor Zarządzający Luxoft Poland. – Firmy, które zainwestują w odpowiednie rozwiązania technologiczne otrzymują wyczerpujące analizy dotyczące zachowania klientów, co w efekcie przekłada się na lepsze dostosowanie oferty biznesowej do potrzeb rynku i bardziej trafne decyzje biznesowe – dodaje.

Wirtualne zakupy

Zaawansowane analizy biznesowe to jeden z najbardziej efektywnych i obiektywnych sposobów obserwowania bieżących trendów między innymi w obszarze sprzedaży. Dla przykładu, przedstawiciele sektora telekomunikacyjnego obliczyli, iż 48 proc. zakupów dokonywanych przez konsumentów jest realizowane przy pomocy urządzeń mobilnych i przewidują, że do 2015 r. odsetek ten wzrośnie do 60 proc[1]. Co więcej, w roku ubiegłym sektor telekomunikacyjny w największym stopniu spośród wszystkich dopasował swoje produkty i usługi do potrzeb klientów korzystających z kanału elektronicznego i mobilnego. Prognozuje się, że branża utrzyma pozycję lidera do końca 2015 r.

To właśnie dzięki implementacji zaawansowanych rozwiązań z obszaru Business Intelligence firmy telekomunikacyjne mogą być o krok przed konkurencją – tłumaczy Maciej Korzeniowski z Capgemini Polska – Narzędzia z obszaru BI pozwalają na bieżące śledzenie upodobań klientów i ich zachowań. W rezultacie przedstawiciele branży telekomunikacyjnej aktywnie dostosowują swoją strategię biznesową i marketingową do preferencji konsumentów, co skutkuje wyższą lojalnością klientów i przekłada się na lepsze wyniki całej organizacji – dodaje.

Ponadto, w latach 2012-2015, firmy telekomunikacyjne zajmą drugie miejsce pod względem wydatków w tym obszarze.  W 2012 r. wydatki na przypadające na jedną firmę wynosiły 28,6 mln dol., a w 2015 r. wzrosną do 34,6 mln dol. Pozostałe branże powinny wyrównać te różnice w ciągu najbliższych trzech lat.

Jaka będzie przyszłość Business Intelligence?

Rynek nowoczesnych rozwiązań umożliwiających analizę Bid Data stale ewoluuje. Badania wskazują na rosnące znaczenie mobilnych narzędzi BI oraz systemów Business Intelligence dostarczanych w modelu chmurowym. Dla przykładu, jak wynika z badania Domo and Business Intelligence (2013), użytkownicy mobilnych rozwiązań BI odnotowali, że ich zdolność do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych (w określonym przedziale czasowym) poprawiła się o 45 proc. (od 2012 do 2013 roku). To oznacza ponad dwukrotny wzrost w porównaniu do osób nie mających dostępu do tego typu rozwiązań (19 proc.). Jednocześnie wyniki raportu wskazują, że tzw. mobile BI nadal w pełni nie odpowiada na potrzeby rynku i nie wykorzystuje swojego potencjału.  

Mobilny Business Intelligence to bez wątpienia najważniejszy kierunek rozwoju dla rynku nowoczesnych narzędzi analitycznych. Dostawcy tego typu rozwiązań muszą jednak zmierzyć się w nadchodzących miesiącach z szeregiem problemów wynikających z jego funkcjonalności. Chodzi tu przede wszystkim o konieczność zapewnienia dostępu do danych w czasie rzeczywistym, zwiększenie częstotliwości otrzymywania raportów oraz zadbanie o większą czytelność i przystępność przygotowywanych, mobilnych analiz – komentuje Marcin Demkiw, SAO & GDO Sales Manager, Xerox Polska.

Z kolei badanie przeprowadzone przez Birst i Dimensional Research (2013) wskazuje szereg przewag konkurencyjnych, jakie posiadają rozwiązania Business Intelligence w chmurze. Z analizy wynika między innymi, że użytkownicy narzędzi BI w modelu cloudowym mogą liczyć na szybszy o 83 proc. proces wdrożenia (w porównaniu z oprogramowaniem typu on-premise). Natomiast zdaniem 60 proc. badanych, rozwiązania BI w modelu cloud computing są prostsze w obsłudze. Respondenci zwracali również uwagę aspekt kosztowy – te przedsiębiorstwa, które stosują oprogramowanie Business Intelligence w chmurze mogą liczyć na znaczne oszczędności.

/1/ Raport The New Digital Mobile Consumer (2012) 

Pobierz więcej artykułów
Pobierz więcej  redakcja
Pobierz więcej z Analizy

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Obrońmy pracowników przed cyberprzestępcami

Ludzie stanowią główny wektor ryzyka i najczęstszy cel ataków hakerskich. Dominuje przekon…