Home Na czasie 5G dla Europy

5G dla Europy

0
0
450

– 5G to kolejny krok w ewolucji komunikacji mobilnej, który podłoży podwaliny pod Społeczeństwo Sieci. Jednak Ericsson musi ściśle współpracować z branżami przemysłu, by poznać ich szczególne wymagania względem sieci i umożliwić im wykorzystanie wszystkich zalet technologii 5G. Rozszerzając nasz program 5G o udział partnerów w całej Europie zdobędziemy cenną wiedzę, która pozwoli tym branżom na skuteczną cyfryzację, tworzenie nowej wartości i wzmocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu – powiedział Ulf Ewaldsson, Senior Vice President and Chief Technology Officer w Ericsson

Program 5G for Europe połączy głównych przedstawicieli przemysłu, sektora publicznego i wiodących uniwersytetów w całej Europie, by poprawić konkurencyjność starego kontynentu i maksymalnie zwiększyć korzyści wynikające z powstania Społeczeństwa Sieci.

  • 5G for Europe pod przewodnictwem firmy Ericsson będzie koncentrować się na badaniach, innowacjach oraz pilotażach przemysłowych wykorzystujących sieci nowej generacji 5G. Program ten zainicjuje międzybranżową współpracę badawczą nakierowaną na integrację ICT w procesach przemysłowych, produktach i usługach oraz ugruntowanie pozycji Europy jako regionu charakteryzującego się drugim co do wielkości nakładem finansowym na badania i rozwój na świecie. Program zapoczątkuje również innowacyjne projekty, które umożliwią mniejszym firmom współpracę z wieloma graczami na rynku, uczelniami oraz zagwarantują im wczesny i niedrogi dostęp do nowoczesnych technologii.

Uczelnie i ośrodki badawcze będące partnerami programu to wiodące uniwersytety techniczne, takie jak Scuola Superiore Sant´Anna w Pizie (Włochy), Technische Universität w Dreźnie (Niemcy), Universidad Carlos III w Madrycie (Hiszpania), IMDEA Networks Institute w Madrycie (Hiszpania), czy King’s College w Londynie (Wielka Brytania).

Wśród partnerów przemysłowych znajdują się wiodące przedsiębiorstwa, między innymi wiseSense, Weiss Robotics i MyOmega System Technology w Niemczech oraz Zucchetti Centro Sistemi we Włoszech.

W marcu 2015, Ericsson uruchomił program badań i rozwoju 5G dla Szwecji we współpracy ze szwedzkimi uczelniami i przedstawicielami przemysłu. 5G for Europe rozszerza tą inicjatywę na siedem krajów i 10 instytucji, z czasem dołączą do niego kolejni partnerzy.

Około 60 procent ogólnych wydatków firmy Ericsson na badania i rozwój jest inwestowanych w Europie, pracuje tu 15 000 spośród 25 000 pracowników działów badań i rozwoju koncernu. W 2013 roku Ericsson złożył w Europejskim Biurze Patentowym największą liczbę wniosków patentowych w dziedzinie komunikacji cyfrowej. Firma przewodzi rozwojowi komunikacji mobilnej i mobilnych sieci szerokopasmowych na kontynencie oraz szczyci się silną współpracą partnerską ze wszystkimi głównymi europejskimi operatorami. Ericsson uczestniczy również w unijnym programie Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation, oraz jest zaangażowany w niemal 40 projektów związanych z 5G.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Wzrost kosztów związanych z wyciekami danych w branży medycznej. Decyzje podejmowane ad hoc mogą być kosztowne

W 2023 r. koszty wycieków danych w branży ochrony zdrowia były o ponad 53% większe niż w 2…