Home Analizy Acer: wyniki 2011

Acer: wyniki 2011

0
0
297

Tym samym, w ostatnim kwartale ubiegłego roku firma przestała ponosić straty i zaczęła osiągać zyski. Wartości te oznaczają również, że po stratach ponoszonych przez dwa kolejne kwartały firma Acer ponownie osiąga zyski. Wstępna wartość skonsolidowanych przychodów firmy Acer za rok 2011 wynosi 475,5 miliarda dol. tajw. (15,7 miliarda USD), co oznacza spadek o 24,4% w skali roku.  Głównie z powodu jednorazowego odpisu w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, który miał miejsce w 2 kwartale. Roczna strata operacyjna firmy Acer wyniosła 6,4 miliarda dol. tajw. (212 milionów USD), zysk po opodatkowaniu był równy -6,6 miliarda dol. tajw. (-219 milionów USD) a zysk w przeliczeniu na jedną akcję -2,52 dol. tajw.

W porównaniu do analogicznego okresu w roku 2010, w 4 kwartale 2011 skonsolidowane przychody firmy Acer zmalały o 14,4% a zysk z działalności podstawowej zmniejszył się o 98,4%. Po operacyjnych oraz strategicznych zmianach wprowadzonych w 2 kw. 2011, bieżąca sytuacja finansowa oraz biznesowa firmy Acer ulega poprawie i stabilizuje się.

Wyniki finansowe firmy Acer Inc. za rok 2011

 

2011

2010

4 kw. 2011

4 kw. 2010

Skonsolidowany przychód

475,5 miliarda dol. tajwańskich

15,7 miliarda USD

629,1 miliarda dol. tajwańskich

20,8 miliarda USD

127,7 miliarda dol. tajwańskich

4,2 miliarda USD

149,1 miliarda dol. tajwańskich

4,9 miliarda USD

Dochody operacyjne

6,4 miliarda dol. tajwańskich

212 milionów USD

18,2 miliarda dol. tajwańskich

601 milionów USD

0,1 miliarda dol. tajwańskich

2,4 miliona USD

4,4 miliarda dol. tajwańskich

145 milionów USD

Zysk po opodatkowaniu

6,6 miliarda dol. tajwańskich

219 milionów USD

15,1 miliarda dol. tajwańskich

499 milionów USD

0,1 miliarda dol. tajwańskich

2,5 milionów USD

3,9 B miliarda dol. tajwańskich

129 milionów USD

 

Zysk w przeliczeniu na jedną akcję

 

-2,52 dol. tajwańskiego

 

5,71 dol. tajwańskiego

 

0,03 dol. tajwańskiego

 

1,47 dol. tajwańskiego

  • Przy obliczeniach zastosowano kurs 1 USD : 30,29 dol. tajwańskiego.
  • Skonsolidowane przychody firmy Acer Inc. obejmują też dochody innych przedsiębiorstw, w których firma Acer ma co najmniej 50% udziału, z potrąceniem rozliczeń między firmą Acer a tymi przedsiębiorstwami w celu uniknięcia podwójnego naliczania dochodów.

 


 

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Koniec SMS-owych oszustw? Niekoniecznie.

Ostatnie lata przyniosły ze sobą znaczny wzrost liczby oszustw za pomocą SMS-ów. Nowa usta…