Home Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo IT w MŚP

Bezpieczeństwo IT w MŚP

0
0
163

To tylko jeden z wniosków, jakie płyną z raportu* „Cyfryzacja, chmura i nowe technologie. MŚP w drodze do cyfrowej transformacji” opracowanego przez firmę Polcom i Intel, nad którym honorowy patronat objęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Strategia rozwoju

Jak wskazują autorzy raportu, proces np. adaptacji chmury wśród małych i średnich przedsiębiorstw wyraźnie przyspieszył, a 36 proc. spośród firm z sektora MŚP już dzisiaj z sukcesem zakończyło wdrażanie tego typu rozwiązań. Najważniejszą korzyścią wnoszoną przez chmurę jest możliwość skupienia się przez firmę na podstawowej działalności oraz dostęp do nowych, innowacyjnych technologii, bez potrzeby inwestycji we własną infrastrukturę IT.

Jak wynika z raportu Polcom i Intela, migracja do chmury wspomaga firmy, ale może nie wystarczyć, aby zbudować przewagę konkurencyjną. Potrzebne jest też kompleksowe podejście do zmian w zarządzaniu modelem biznesowym. Na szczęście decydenci w MŚP coraz częściej widzą wyraźną potrzebę cyfrowej transformacji swoich organizacji. Około 34 proc. z nich deklaruje wysoki poziom zaawansowania w procesach cyfryzacji biznesu, zaś kolejne 24 proc. podmiotów jest w fazie wdrażania założeń nowej strategii – mówi Marcin Gwóźdź, prezes zarządu Polcom.

Zaawansowane inwestycje

Co istotne, firmy inwestują, nawet pomimo pandemii. Ok. 21 proc. podmiotów jest obecnie w trakcie implementacji rozwiązań chmurowych, 7 proc. przygotowuje właśnie plan wdrożenia, a kolejne 10 proc. ujęło taką inwestycję w strategii rozwoju. Wyniki badania pozwalają więc z optymizmem spoglądać w przyszłość, ponieważ wiele firm zdecydowało się wyjść poza utarte schematy rozwoju.

Przedsiębiorstwa decydują się na rozwiązania w zakresie przechowywania danych w chmurze, aby rozwiązać różne problemy. W przypadku MŚP wykorzystują one chmurę np. w celu obniżenia kosztów. Niezależnie jednak od czynników decydujących o tym wyborze, wspólnym mianownikiem dla nich jest kwestia bezpiecznego przechowywania i przetwarzania danych – dodaje prezes zarządu Polcom.

Szeroka adaptacja nowych rozwiązań w IT

Firmy, które zdecydowały się na wdrożenie cloud computingu, starają się szeroko i intensywnie adaptować nowe rozwiązania w swoich środowiskach IT. Odpowiadając na pytanie o sposoby wykorzystania chmury obliczeniowej, respondenci wskazywali przeciętnie aż 3,82 odpowiedzi spośród 6 możliwych.

Aż 91 proc. spośród wszystkich pytanych osób wskazało, że wykorzystuje możliwości chmury obliczeniowej w zakresie wsparcia istniejących procesów biznesowych. Oznacza to, że cloud computing to optymalne rozwiązanie w obszarze dostarczania aplikacji biznesowych do obsługi klientów czy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

Dla 67 proc. respondentów chmura to sposób na poszerzenie zasobów IT bez konieczności inwestowania we własny sprzęt, oprogramowanie i miejsce przechowywania infrastruktury. Zamiast inwestować w kolejne zasoby, firmy mogą korzystać z mocy obliczeniowej w modelu abonamentowym, dostosowanym do bieżących potrzeb danego przedsiębiorstwa. Ogromnym atutem usług chmurowych jest możliwość płacenia wyłącznie za wykorzystane zasoby i rezygnowania z nich, kiedy nie są dłużej potrzebne.

W zależności od profilu przedsiębiorstwa, cloud computing jest wykorzystywany do budowania i testowania nowych aplikacji i modeli biznesowych (53 proc.) oraz pilotażu i wdrożeń innowacyjnych technologii, np. zakresu sztucznej inteligencji, big data czy uczenia maszynowego.

W podobnym stopniu usługi chmurowe wykorzystywane są do zapewnienia ciągłości działania firmy (59 proc.) oraz backupu i archiwizacji danych (56 proc.). W tych zastosowaniach przedsiębiorstwa mogą odkrywać wartość dodaną chmury w postaci ograniczenia kosztów inwestycji oraz uzyskania dostępu do nowoczesnych technologii.

Cyfryzacja procesów to już nie trend, a biznesowa konieczność. Dzieje się tak nie tylko za sprawą pandemii COVID 19, choć bez wątpienia stanowi ona akcelerator zmian w tym obszarze. W świecie, w którym digitalizacja to coraz częściej standard w poszczególnych segmentach rynku, rozwiązania chmurowe stały się nieodłączną częścią prowadzenia biznesu. To jednak, jak zauważają zresztą autorzy raportu, nie wystarcza – komentuje w raporcie dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które objęło nad nim patronat honorowy. – Doświadczenia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pokazują, że firmy skupiające się jedynie na narzędziach IT poprawiają co prawda swoje zdolności operacyjne, ale nie są w stanie budować trwałych przewag konkurencyjnych. Kluczem do sukcesu jest dążenie do osiągnięcia trwałej zmiany poprzez wpłynięcie na zachowania klientów i sposób konsumowania przez nich dóbr – dodaje.

On-premise vs koronawirus

Mimo, że chmura obliczeniowa jest obecna na rynku od dawna, a adaptacja tego typu rozwiązań znacząco przyspieszyła w ostatnim czasie, co czwarta polska firma (26 proc.) nie korzysta z rozwiązań chmurowych i nie planuje w nie inwestować.

Wśród najważniejszych i najczęściej wymienianych przyczyn braku planowanych inwestycji w rozwiązania chmurowe są: obawa o utratę kontroli nad przetwarzaniem i bezpieczeństwem danych (74 proc.), brak budżetu na dodatkowe przedsięwzięcia (56 proc.) oraz brak odpowiednich kompetencji chmurowych (52 proc.).

W tej grupie respondentów znajduje się wiele firm, które w ostatnim czasie zainwestowały w infrastrukturę IT w modelu on-premise (44 proc.). Ich zainteresowanie rozwiązaniami chmurowymi pozostaje nikłe, co wydaje się zrozumiałe, ponieważ większość z nich musi najpierw skonsumować zakupione zasoby. W tym miejscu nasuwa się jednak pytanie, czy w dobie kryzysu rozwiązania on-premise zapewnią tym firmom odpowiednią elastyczność, która pozwoliłaby im na szybkie dostosowanie ich biznesu do zmiennych warunków biznesowych.

 

*Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2020 roku na grupie małych i średnich przedsiębiorstw komercyjnych zatrudniających od 80 do 500 pracowników. 58 proc. ankietowanych podmiotów zatrudniało od 81 do 250 pracowników, zaś pozostałe 42% od 25 do 500 osób.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Wzrost kosztów związanych z wyciekami danych w branży medycznej. Decyzje podejmowane ad hoc mogą być kosztowne

W 2023 r. koszty wycieków danych w branży ochrony zdrowia były o ponad 53% większe niż w 2…