Home Analizy Biznes nie korzysta z mobilności?

Biznes nie korzysta z mobilności?

0
0
188

VMware Polska opublikował wyniki swojego najnowszego badania „Employee Experience Study 2018”. Analizuje ono wykorzystanie technologii wspierających cyfrowe środowisko pracy w polskich firmach oraz ich wpływ na biznes. Wynika z niego, że ponad połowa CIO (dyrektorów ds. informatyki) z polskich firm negatywnie wypowiada się na temat możliwości wyboru biznesowych aplikacji przez pracowników. Jednocześnie ponad 55% ankietowanych podkreśla, że coraz częściej to pracownicy sami nabywają aplikacje i tworzą własne cyfrowe środowiska pracy.

Polskie firmy nie wykorzystują w pełni potencjału, jakie stwarza cyfrowe środowisko pracy. Tracą w ten sposób pieniądze i pracowników. Z naszych badań wynika bowiem, że w aż 85% przypadków, dostęp do aplikacji pracowniczych zwiększył skuteczność procesów biznesowych. Jednocześnie ponad 50% naszych respondentów przyznało że biznesowe aplikacje mobilne mogą pomóc w procesach rekrutacyjnych – komentuje wyniki Stanisław Bochnak, Senior Business Solutions Strategist w VMware Polska.

Według Employee Experience Study 2018, ponad 52% CIO z polskich firm przyznaje, że pracownicy, a nawet całe działy w firmach nie mają swobody wyboru aplikacji dostarczanych przez dział IT. Ok. 50% twierdzi ponadto, że użytkownicy nie mają dostępu do potrzebnych aplikacji na wszystkich urządzeniach, łącznie z tymi osobistymi.

72% badanych dyrektorów informatyki uważa, że aplikacje mobilne mogą w istotny sposób zmienić firmę. Ci, którzy wdrożyli albo wdrażają cyfrowe środowisko pracy wskazują jednocześnie na szereg korzyści z tego tytułu. Za najważniejsze uznano zwiększenie skuteczności procesów biznesowych (85% wskazań), lepszą współpracę między różnymi zespołami (83%), zmniejszenie czasu realizacji zadań (82%), lepszą obsługę klientów (76%) czy przyspieszenie procesu decyzyjnego (68%).

Zmiany są nieodzowne. W czasach, gdy o przewadze konkurencyjnej decyduje sprawne wdrażanie nowych technologii, firmom nie wolno bagatelizować wpływu, jakie na ich działanie mogą mieć mobilni pracownicy z dostępem do aplikacji z dowolnego miejsca na świecie. Przedsiębiorstwa, które zbudują środowisko pracy oparte na bezpieczeństwie oraz zaufaniu i które zagwarantują pracownikom elastyczny dostęp do danych i aplikacji, zwiększą nie tylko zaangażowanie pracowników, ale również ich efektywność i wydajność – tłumaczy Stanisław Bochnak.

Zdaniem ponad 43% ankietowanych CIO, zasadniczym problemem przy tworzeniu cyfrowych miejsc pracy jest przede wszystkim brak współpracy ze strony pracowników.  Dla ponad 56% specjalistów kłopotliwe jest także zagwarantowanie zgodności nowych technologii ze starszymi systemami stosowanymi w danym przedsiębiorstwie.

Obawy specjalistów budzi także poziom bezpieczeństwa cyfrowych miejsc pracy.  Niemal 60% ankietowanych CIO uznało, że biznesowe aplikacje dla pracowników znacząco zwiększają ryzyko ataków cybernetycznych na infrastrukturę firmy. 70% ankietowanych przyznało jednak, że wdrożenie jednej platformy do zarządzania wszystkimi tymi aplikacjami, spowodowałoby znaczną poprawę bezpieczeństwa firmowych środowisk informatycznych.

Badanie “Employee Experience Study 2018” zostało przeprowadzone wspólnie przez VMware Polska i CIONET na grupie dyrektorów i członków zarządów odpowiedzialnych za obszar technologii i cyfryzacji z 69 największych polskich przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w społeczności CIONET. Do CIONET Polska należą przedstawicie wszystkich sektorów gospodarki z takich firm, jak Alior Bank, BPH, Carrefour, DHL Parcel, ING, MAiC, LOT, Onet, PKO BP, PKP PLK, SGH, Tauron.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Czego Polacy oczekują od smartfona w kontekście możliwości fotograficznych?

Łatwy w obsłudze, z dobrym aparatem posiadającym intuicyjne funkcje oraz koniecznie z dużą…