Home Analizy Biznes nie korzysta z mobilności?

Biznes nie korzysta z mobilności?

0
0
190

VMware Polska opublikował wyniki swojego najnowszego badania „Employee Experience Study 2018”. Analizuje ono wykorzystanie technologii wspierających cyfrowe środowisko pracy w polskich firmach oraz ich wpływ na biznes. Wynika z niego, że ponad połowa CIO (dyrektorów ds. informatyki) z polskich firm negatywnie wypowiada się na temat możliwości wyboru biznesowych aplikacji przez pracowników. Jednocześnie ponad 55% ankietowanych podkreśla, że coraz częściej to pracownicy sami nabywają aplikacje i tworzą własne cyfrowe środowiska pracy.

Polskie firmy nie wykorzystują w pełni potencjału, jakie stwarza cyfrowe środowisko pracy. Tracą w ten sposób pieniądze i pracowników. Z naszych badań wynika bowiem, że w aż 85% przypadków, dostęp do aplikacji pracowniczych zwiększył skuteczność procesów biznesowych. Jednocześnie ponad 50% naszych respondentów przyznało że biznesowe aplikacje mobilne mogą pomóc w procesach rekrutacyjnych – komentuje wyniki Stanisław Bochnak, Senior Business Solutions Strategist w VMware Polska.

Według Employee Experience Study 2018, ponad 52% CIO z polskich firm przyznaje, że pracownicy, a nawet całe działy w firmach nie mają swobody wyboru aplikacji dostarczanych przez dział IT. Ok. 50% twierdzi ponadto, że użytkownicy nie mają dostępu do potrzebnych aplikacji na wszystkich urządzeniach, łącznie z tymi osobistymi.

72% badanych dyrektorów informatyki uważa, że aplikacje mobilne mogą w istotny sposób zmienić firmę. Ci, którzy wdrożyli albo wdrażają cyfrowe środowisko pracy wskazują jednocześnie na szereg korzyści z tego tytułu. Za najważniejsze uznano zwiększenie skuteczności procesów biznesowych (85% wskazań), lepszą współpracę między różnymi zespołami (83%), zmniejszenie czasu realizacji zadań (82%), lepszą obsługę klientów (76%) czy przyspieszenie procesu decyzyjnego (68%).

Zmiany są nieodzowne. W czasach, gdy o przewadze konkurencyjnej decyduje sprawne wdrażanie nowych technologii, firmom nie wolno bagatelizować wpływu, jakie na ich działanie mogą mieć mobilni pracownicy z dostępem do aplikacji z dowolnego miejsca na świecie. Przedsiębiorstwa, które zbudują środowisko pracy oparte na bezpieczeństwie oraz zaufaniu i które zagwarantują pracownikom elastyczny dostęp do danych i aplikacji, zwiększą nie tylko zaangażowanie pracowników, ale również ich efektywność i wydajność – tłumaczy Stanisław Bochnak.

Zdaniem ponad 43% ankietowanych CIO, zasadniczym problemem przy tworzeniu cyfrowych miejsc pracy jest przede wszystkim brak współpracy ze strony pracowników.  Dla ponad 56% specjalistów kłopotliwe jest także zagwarantowanie zgodności nowych technologii ze starszymi systemami stosowanymi w danym przedsiębiorstwie.

Obawy specjalistów budzi także poziom bezpieczeństwa cyfrowych miejsc pracy.  Niemal 60% ankietowanych CIO uznało, że biznesowe aplikacje dla pracowników znacząco zwiększają ryzyko ataków cybernetycznych na infrastrukturę firmy. 70% ankietowanych przyznało jednak, że wdrożenie jednej platformy do zarządzania wszystkimi tymi aplikacjami, spowodowałoby znaczną poprawę bezpieczeństwa firmowych środowisk informatycznych.

Badanie “Employee Experience Study 2018” zostało przeprowadzone wspólnie przez VMware Polska i CIONET na grupie dyrektorów i członków zarządów odpowiedzialnych za obszar technologii i cyfryzacji z 69 największych polskich przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w społeczności CIONET. Do CIONET Polska należą przedstawicie wszystkich sektorów gospodarki z takich firm, jak Alior Bank, BPH, Carrefour, DHL Parcel, ING, MAiC, LOT, Onet, PKO BP, PKP PLK, SGH, Tauron.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Pranie nie musi być długie, żeby było skuteczne

Nowoczesne technologie coraz śmielej wchodzą do naszych domów, wnosząc ze sobą wygodę i wy…