Home Biznes Co dalej ze Slack’iem po przejęciu przez Salesforce?

Co dalej ze Slack’iem po przejęciu przez Salesforce?

19 min
0
0
1,031

Po sierpniowej premierze nowych możliwości integracji z oprogramowaniem Slack w działach sprzedaży, usług, marketingu i analityki (Tableau) firma Salesforce wprowadza opcje integracji Slack z większością swoich produktów — w tym Commerce, Experience, Platform, Trailhead, MuleSoft i Quip — a także ze swoimi chmurami branżowymi i produktami — takimi jak Sustainability, Corporate and Investment Banking, Healthcare and Life Sciences, Philanthropy, Nonprofit i Education.

Nasz sposób myślenia o pracy uległ zmianie: dziś nie jest to już miejsce, które odwiedzamy, ale czynności, które wykonujemy” — wyjaśnia Bret Taylor, prezes i dyrektor ds. operacyjnych firmy Salesforce. „Każda firma potrzebuje cyfrowej centrali, zdolnej łączyć ze sobą pracowników, klientów i partnerów, a także wspierać rozwój w świecie, w którym pracę wykonuje się z dowolnego miejsca na ziemi. Organizacje na całym świecie budują swoje cyfrowe siedziby w oparciu o rozwiązania Salesforce i Slack, aby pracować wydajniej i szybciej się rozwijać”.

Wprowadzono również wiele nowych funkcji platformy Slack, które mają na celu zapewnienie klientom narzędzi niezbędnych do działania w nowej erze pracy opartej na technologiach cyfrowych. Clips to nowy sposób na łatwe tworzenie i udostępnianie nagrań audio, wideo i ekranów w ramach dowolnego kanału lub DM w platformie Slack, co pozwala wykonywać pracę w bardziej elastyczny sposób i zgodnie z własnym harmonogramem. GovSlack jest wersją oprogramowania Slack, która odpowiada najbardziej rygorystycznym wymogom obsługiwanych agencji i rządu Stanów Zjednoczonych w obszarach bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Co więcej, szereg ulepszeń w usłudze Slack Connect sprawia, że tworzenie połączeń i zarządzanie nimi jest łatwiejsze niż kiedykolwiek — nawet z punktu widzenia klientów i partnerów, którzy nie korzystali jak dotąd z platformy Slack.

Budowanie „cyfrowej siedziby” firmy oznacza skrupulatne projektowanie infrastruktury cyfrowej, która połączy ze sobą wszystkie osoby obecne w firmie i pomoże im znaleźć nowe sposoby wprowadzania innowacji, współpracy i interakcji — mówi Stewart Butterfield, dyrektor generalny i współzałożyciel Slack. „Jest to niepowtarzalna okazja, aby każda firma mogła uczynić pracę bardziej elastyczną, zintegrowaną i wydajną. To idealny moment na połączenie sił Salesforce i Slack, aby napędzać działania każdej firmy operującej w nowym, cyfrowym świecie.

Kiedy w 2020 r. organizacje zaczęły gwałtownie przechodzić na pracę zdalną, większość z nich po prostu przeniosła rutynowe zadania biurowe do wirtualnego świata. Dziś stało się jasne, że miejsca pracy nie wrócą już do swojej dawnej formy. Obecnie 9/10 firm planuje wprowadzenie modelu hybrydowego, dlatego organizacje muszą na nowo opracować procesy i narzędzia, na których wcześniej polegały — takie jak spotkania, firmowa poczta czy strategiczne zgromadzenia poza pracą — w cyfrowym świecie.

Dzisiejsze innowacje umożliwiają wszystkim bezpieczną współpracę w kanałach, które łączą wewnętrzne i zewnętrzne zespoły oraz usprawniają przepływy pracy oparte na danych CRM. Dzięki temu zapewniają pojedyncze źródło informacji na potrzeby całej działalności oraz sprawdzony, spójny wgląd w klientów.

Sukces niezależnie od miejsca dzięki rozwiązaniom Salesforce i Slack Salesforce Customer 360

 • Szybsze finalizowanie transakcji dzięki Slack-First Sales: Slack-First Sales umożliwia zespołom ds. sprzedaży współpracę w czasie rzeczywistym w celu finalizowania większej liczby transakcji — szybciej i z dowolnego miejsca. Dzięki cyfrowym salonom sprzedaży przedstawiciele handlowi mają teraz możliwość dostępu, aktualizacji i udostępniania rekordów Salesforce bezpośrednio na platformie Slack. Co więcej, nowe funkcje alertów pomagają zespołom na bieżąco śledzić ważne aktualizacje dotyczące klientów.
 • Szybsze rozwiązywanie problemów dzięki usłudze Slack-First Service: Slack-First Service pozwala zespołom serwisowym automatycznie wyszukiwać i dodawać do spraw odpowiednich ekspertów. Nowe funkcje wyszukiwania ekspertów pozwalają zespołom wielofunkcyjnym na współpracę nad priorytetowymi incydentami w celu sprawniejszego i skuteczniejszego rozwiązywania klienckich problemów.
 • Wydajniejsze kampanie dzięki Slack-First Marketing: Slack-First Marketing umożliwia zespołom marketingowym i partnerom agencyjnym współpracę w ramach współdzielonej cyfrowej przestrzeni roboczej. Specjaliści ds. marketingu mogą teraz przyspieszyć planowanie działań dzięki usłudze Einstein Recommendations w oprogramowaniu Slack, a automatyzacja Pardot umożliwia wszystkim działom współpracę z jednym, wspólnym widokiem klienta.
 • Większe przychody dzięki Slack-First Commerce: Slack-First Commerce pomaga zespołom uzyskiwać lepsze zrozumienie trafności ich działań, dostosowywać się do zmieniających się trendów oraz nawiązywać kontakt z klientami i współpracownikami. Nowe funkcje alertów umożliwiają również wyprzedzanie trendów biznesowych i szybkie rozwiązywanie problemów związanych z zamówieniami.
 • Angażowanie większej liczby klientów dzięki Slack-First Digital Experiences: Slack-First Digital Experiences pozwala firmom szybko dostarczać spersonalizowane doświadczenia cyfrowe. Nowe opcje integracji CMS powiadamiają wewnętrzne i zewnętrzne zespoły o publikacji nowych treści, co usprawnia komunikację i pozwala szybko angażować większe grono klientów.
 • Szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji dzięki Slack-First Platform: Slack-First Platform umożliwia administratorom i programistom łatwe tworzenie aplikacji za pomocą narzędzi niskokodowych, które integrują dane z dowolnego systemu biznesowego. Nowe możliwości pozwalają zespołom na tworzenie kompleksowych przepływów pracy, które umożliwiają śledzenie działań i akceptacji przez pracowników, partnerów i klientów bezpośrednio w platformieSlack.
 • Nauka w toku pracy dzięki Slack-First Trailhead: Slack-First Trailhead wspiera spersonalizowane uczenie się bezpośrednio w platformie Slack. Nowa aplikacja Trailhead for Slack pozwala pracować i uczyć się w jednym środowisku Slack. Co więcej, dodatkowe rekomendacje oparte na sztucznej inteligencji pomagają pracownikom osiągać ich cele rozwojowe, a organizacjom — budować kompetencje pracowników z myślą o przyszłości.
 • Wykorzystanie potęgi danych dzięki Slack-First Analytics: Slack-First Analytics dostarcza zespołom wniosków, których potrzebują, bezpośrednio w miejscu wykonywania pracy — tak, aby mogli szybciej podejmować bardziej przemyślane decyzje. Nowe funkcje usługi Einstein umożliwiają zespołom tworzenie prognoz opartych na sztucznej inteligencji, a dodatkowe powiadomienia pomagają im na bieżąco śledzić istotne dane i trendy.
 • Łączenie danych z dowolnego systemu za pomocą Slack-First MuleSoft: Slack-First MuleSoft pozwala na integrację wielu aplikacji biznesowych bezpośrednio z platformą Slack, eliminując tym samym potrzebę kontekstowego przełączania się między różnymi programami i systemami. Nowe możliwości pozwalają użytkownikom łączyć aplikacje i dane z oprogramowaniem za pomocą interfejsu (bez potrzeby kodowania) oraz włączać automatyczne alerty do stosowanych przepływów pracy.
 • Usprawniona współpraca dzięki Slack-First Quip: Slack-First Quip pozwala zespołom ds. sprzedaży na współpracę w jednej cyfrowej przestrzeni roboczej, która zapewnia pojedynczy widok klienta. Zespoły mogą osadzać dokumenty Quip bezpośrednio w Slacku, co zapewnia łatwiejszą współpracę i szybsze realizowanie transakcji.

Slack to także sprawniejsze przepływy pracy, które rewolucjonizują branże:

 • Szybsze osiągnięcie zerowej emisji netto dzięki Slack-First Sustainability: Slack-First Sustainability wspiera efektywną współpracę firm z dostawcami, pozwalając osiągnąć zdolność raportowania inwestycyjnego zgodną z zakresem 3., a także pomaga zredukować emisję dwutlenku węgla. Zautomatyzowane przepływy pracy i bezpieczne kwestionariusze w Slack Connect ułatwiają współpracę skupioną wokół celów redukcji opartych na naukowych podstawach, co pomaga organizacjom przyspieszyć osiąganie pełnej neutralności emisyjnej.
 • Zarządzanie transakcjami z dowolnego miejsca dzięki Slack-First Banking: Slack-First Corporate and Investment Banking pozwala pracownikom banków usprawnić komunikację i szybciej współpracować nad transakcjami z dowolnego miejsca. Nowe możliwości pozwalają tworzyć i udostępniać dane kont oraz współpracować nad nimi w pojedynczym kanale oprogramowania Slack.
 • Większe zaangażowanie pracowników dzięki Slack-First Healthcare and Life Sciences: Slack-First Healthcare and Life Sciences pozwala w łatwy sposób zarządzać zaangażowaniem pracowników z poziomu jednej zintegrowanej platformy. Zespoły mogą usprawnić proces dzielenia się wiedzą dzięki dedykowanym kanałom wdrażania pracowników, botom i alertom dotyczącym zasobów niezbędnych do poprawy wydajności i kondycji zdrowotnej.
 • Większa świadomość celów charytatywnych dzięki Slack-First Philanthropy: Slack-First Philanthropy przybliża pracowników do celów, na których im zależy. Nowe możliwości sprawiają, że działalność charytatywna zyskuje społecznościowy charakter, co pozwala pracownikom na przekazywanie darowizn, udział w wolontariatach i dzielenie się swoimi działaniami ze współpracownikami bezpośrednio w Slacku, a tym samym zwiększa zaangażowanie pracowników w pomoc charytatywną i ich wpływ na społeczność.
 • Maksymalizacja wpływu dzięki Slack-First Nonprofit: Slack-First Nonprofit udostępnia organizacjom non-profit pojedynczą platformę do współpracy i wspierania swojej społeczności. Osoby zarządzające poszczególnymi celami mogą wprowadzać odpowiednich partnerów wewnętrznych i zewnętrznych do oprogramowania Slack, aby usprawnić komunikację dotyczącą klientów. Dodatkowe codzienne wiadomości stanowią automatyczne aktualizacje, które pomagają klientom w osiąganiu ich celów.
 • Tworzenie cyfrowego kampusu dzięki Slack-First Education: Slack-First Education pomaga instytucjom stworzyć połączony z siecią kampus i zapewnić, aby wykładowcy, pracownicy, podopieczni i podmioty stowarzyszone otrzymywały dostęp do tych samych informacji. Dzięki aplikacji Student Success Alerts App for Slack wydziały mogą szybko powiadamiać doradców o problemach studentów, zapewniając im szybki dostęp do wsparcia z dowolnego miejsca.

Sprawniejsza komunikacja dzięki innowacjom produktowym Slack:

 •  Praca asynchroniczna za pomocą Clips: Clips stanowi alternatywę dla niekończącego się strumienia spotkań oraz bardziej elastyczny i asynchroniczny sposób komunikacji. Dzięki Clips użytkownicy mogą łatwo tworzyć, udostępniać i odbierać treści wideo i audio w kanałach, co daje im możliwość uczestniczenia w dyskusjach zgodnie z własnym harmonogramem. Użytkownicy mogą przyspieszyć lub spowolnić nagranie, zapoznać się z transkrypcją, uzyskać dostęp do archiwalnych nagrań z funkcją wyszukiwania treści w transkrypcji, a nawet odtwarzać nagrania w dowolnym miejscu za pomocą telefonu.
 • Współpraca z partnerami zewnętrznymi dzięki ulepszeniom Slack Connect: Slack Connect przenosi komunikację z odseparowanych skrzynek pocztowych do kanałów, dzięki czemu zespoły mogą pracować szybciej i podejmować współpracę z zewnętrznymi organizacjami. Nowa funkcjonalność jeszcze bardziej ułatwia korzystanie ze Slack Connect partnerom, którzy nie są obecnymi użytkownikami Slacka, co pozwala klientom na sponsorowanie kanałów z udziałem partnerów zewnętrznych.
 • Spełnienie surowych wymogów bezpieczeństwa dzięki GovSlack: Slack udostępnia bezpieczną cyfrową centralę rządom, ich partnerom i przedsiębiorstwom, które potrzebują wyższego poziomu zgodności z przepisami. GovSlack to wersja oprogramowania Slack, która działa w chmurze certyfikowanej przez rząd i zapewnia agencjom wzrost produktywności, przy jednoczesnej gwarancji bezpiecznej współpracą.
Pobierz więcej artykułów
Pobierz więcej  Robert Kamiński
Pobierz więcej z Biznes

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Raport Salesforce: 71% rozwijających się  firm przetrwało pandemię dzięki cyfryzacji Firma…