Home Biznes Cyfrowy biznes lepiej odpowie na potrzeby klientów

Cyfrowy biznes lepiej odpowie na potrzeby klientów

0
0
137

W ślad za tym podąża potrzeba zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa, na którą powołuje się 81 proc. ankietowanych. Jednocześnie, 54 proc. respondentów zadeklarowało zwiększenie wydatków na IT w 2019 roku.

Przedstawiciele CGI na całym świecie co roku spotykają się z ponad 1400 menedżerami firm z 10 obsługiwanych przez spółkę branż (finanse i bankowość, telekomunikacja, administracja publiczna, służba zdrowia, ubezpieczenia, przemysł, energetyka oraz handel, logistyka i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej). Celem spotkań jest uzyskanie opinii na temat trendów rynkowych oraz priorytetów przedsiębiorstw względem kierunków strategicznych dla dalszego rozwoju

Klienci i bezpieczeństwo na podium

Wywiady przeprowadzone z menedżerami wyższego szczebla odzwierciedlają wyraźne potrzeby przedsiębiorstw w zakresie przyspieszenia procesu cyfrowej transformacji. Głównym motywem dążenia do digitalizacji jest przede wszystkim wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów. Wraz z coraz wyższym stopniem ucyfrowienia, pojawia się pilna konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa. Pokazuje to silny związek między transformacją cyfrową a koniecznością odpowiedniego zabezpieczenia przedsiębiorstwa. Na całym świecie menedżerowie koncentrują się na wdrażaniu systemów zarządzania ryzykiem na poziomie całego przedsiębiorstwa.

– Firmy rozszerzają swoje strategie cyfrowej transformacji, aby mogły one objąć całe ekosystemy, ale także takie obszary, jak produkcja, łańcuchy dostaw czy systemy obsługi klientów. Przedsiębiorstwa skupiają się przede wszystkim na rozwiązaniach wspierających sprzedaż wielokanałową, analitykę, robotykę i automatyzację, czy rozwój sztucznej inteligencji – mówi Bartłomiej Nieścierowicz, prezes CGI Polska.

Bariery rozwoju

Jako największe bariery w skutecznym przeprowadzeniu cyfrowej transformacji, badani określają zmianę kultury organizacji, ale także zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie. Tego zdania jest aż 81 proc. ankietowanych. Jednocześnie, 77 proc. menedżerów uważa, że proces digitalizacji ma duży lub umiarkowany wpływ na zmiany dotychczasowego modelu biznesowego w ich przedsiębiorstwach, a tylko 15 proc. twierdzi, że są w pełni zdolni do przeprowadzenia kompleksowej transformacji cyfrowej.

– Powyższe dane pokazują, że menedżerowie są świadomi konieczności wprowadzania zmian w ich organizacjach. 60 proc. badanych deklaruje, że mają zdefiniowaną strategię działania w tym zakresie. Jednocześnie zauważają oni liczne bariery i problemy do pokonania w dążeniu do ucyfrowienia procesów. Warto zwrócić uwagę także na chęć zwiększenia wydatków na inwestycje w przemiany cyfrowe – komentuje Bartłomiej Nieścierowicz.

Czynniki sukcesu digitalizacji

W efekcie spotkań z menedżerami z całego świata, eksperci CGI wyodrębnili pięć podstawowych czynników sukcesu w kontekście procesu cyfrowej transformacji:

  • Wspieranie zmian, które umożliwiają pracownikom dostosowanie się do nowych procesów, modeli operacyjnych i technologii,
  • Zrozumienie kluczowej roli danych i zaawansowanej analityki w celu zwiększenia ich znaczenia dla klientów,
  • Zrozumienie wartości nowych technologii w celu zwiększenia wygody obsługi klienta i poprawy wydajności operacyjnej,
  • Nadanie innowacji najwyższego priorytetu, co pozwala przezwyciężyć ograniczenia obecnie wykorzystywanych systemów
  • Postawienie dużego nacisku na rozwój cyberbezpieczeństwa.

– Skuteczne strategie cyfrowe opierają się na ludziach i kulturze w takim samym stopniu, jak na technologii. Dlatego ważne jest, aby liderzy kształtowali wizję przyszłości, stosowali zmiany na rynku w celu dostosowania kultur i wykorzystywali wiedzę swoich zespołów poprzez technologię tworzenia wartości – dodaje Bartłomiej Nieścierowicz, prezes CGI Polska.[1] Badania CGI 2018-2019 Insights to Action zostały zrealizowane z udziałem ponad 1400 przedstawicieli firm z 10 obsługiwanych przez spółkę branż (finanse i bankowość, telekomunikacja, administracja publiczna, służba zdrowia, ubezpieczenia, przemysł, energetyka oraz handel, logistyka i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej). W wywiadach udział brały osoby zarówno z poziomu decydentów przez menedżerów po specjalistów w wielu organizacjach. Celem spotkań jest uzyskanie opinii na temat trendów rynkowych oraz priorytetów przedsiębiorstw względem kierunków strategicznych dla dalszego rozwoju.

                          

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

GdzieJakiBiznes.com – narzędzie podpowie przedsiębiorcom jaki biznes, w jakiej lokalizacji otworzyć

Mastercard udostępnił nowe, oparte na danych narzędzie GdzieJakiBiznes, stworzone z myślą …