Home Analizy Dane wypełnią lukę między innowacją a realizacją 

Dane wypełnią lukę między innowacją a realizacją 

0
0
48

„Przyszłość jest teraz, tylko nierówno rozłożona” – stwierdził William Gibson, słynny autor science-fiction. Dookoła nas powstają niesamowite innowacje, ale nie zawsze są one konsekwentnie wdrażane. Przedsiębiorstwa aspirują do bycia nowatorskimi, ale wiele z nich ma problemy ze sprawnym przekształceniem wielkich idei w namacalne produkty i usługi. 

Ten stan niemocy nazwaliśmy „luką innowacyjno-wykonawczą”. Z jej powodu wiele firm być może nie przetrwa w dzisiejszych konkurencyjnych warunkach. Według McKinsey, ponad 1/3 organizacji stawia na najnowsze technologie, aby stworzyć strategiczną przewagę nad konkurentami. Firmy z najlepszymi wynikami ekonomicznymi zgłaszają odważniejsze strategie cyfrowe i zwiększają inwestycje w technologie, takie jak sztuczna inteligencja i analiza danych.

W rzeczywistości czołowe przedsiębiorstwa planują wydać dwa razy więcej ze swoich ogólnych budżetów technologicznych na budowanie nowych przedsięwzięć cyfrowych niż konkurenci, którzy mogą zostać daleko w tyle. 

Ukryty potencjał  

Oczywiste są zatem wszelkie korzyści wynikające z faktu obecności najnowszej technologii przy wprowadzania innowacji, niemniej jednak, wiele organizacji dalej nie potrafi w pełni wykorzystać potencjału potrzebnych do tego danych. Jak wynika z badania VMware wśród 100 dyrektorów zarządzających firmami z listy Forbes Top 2000, prawie 3/4 (70%) przyznało, że ma trudności z uwolnieniem wartości posiadanych danych.  

A to przekłada się bezpośrednio na ich zdolność do wprowadzania innowacji. Co więcej, ponad połowa (58%) obawia się, że zostanie w tyle za konkurencją, jeżeli nie zrobi lepszego użytku ze zgromadzonych informacji.  

Nie trzymaj wszystkich jajek w jednym koszyku  

Dziś dane są coraz częściej wykorzystywane i generowane poza centrami danych, w wielu chmurach, poza granicami kraju. Przy czym istotne informacje nadal muszą trafiać we właściwe ręce, szybciej niż kiedykolwiek: do rąk kierownictwa — w celu podejmowania trafnych decyzji biznesowych; klientów — w postaci ciekawych doświadczeń zakupowych; oraz pracowników — jako narzędzia cyfrowe.  

Aby niwelować lukę między pomysłami a ich realizacją, organizacje powinny zwrócić uwagę na chmurę, ponieważ umożliwia ona efektywniejsze wykorzystanie danych. Ponadto, w czasach, gdy większość dużych przedsiębiorstw korzysta z wielu chmur, strategia multicloud powinna stać się de facto modelem dla przedsiębiorstw cyfrowych, gdyż dzięki niej można zarządzać i wykorzystywać dane w sposób bardziej efektywny – gdy obciążenia są rozproszone bardziej niż kiedykolwiek.  

Na domiar tego, sposób tworzenia i przechowywania danych podlega licznym regulacjom branżowym, państwowym i międzynarodowym. Kompromis wymogów prawnych z potrzebą wprowadzania innowacji jest przedmiotem nieustannej dyskusji.  

Rozwiązywanie złożonych problemów  

Każda innowacja, niezależnie od tego, czy napędza całościowe zmiany organizacyjne, radykalnie przekształca doświadczenia użytkowników albo umożliwia redukcję kosztów i optymalizację procesów, opiera się na infrastrukturze cyfrowej – która może wspierać podejmowanie świadomych decyzji. Zapewnia to podejście oparte na wielu chmurach, napędzane przez dane. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez VMware, 87% organizacji stosuje obecnie podejście wielochmurowe, co oznacza wzrost z 73% zaledwie rok temu.  <BR><BR> 

Oto 7 sposobów, w jaki multicloud może pomóc w zmniejszeniu luki innowacyjnej – pomagając firmom przenosić, przechowywać, wykorzystywać i tym samym zarabiać na swoich danych, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. 

  • Łatwość zarządzania: W miarę jak organizacje przyjmują model wielochmurowy, zauważają, że większy wybór może też prowadzić do wzrostu złożoności. Dlatego na tym etapie muszą przejść od modelu „cloud first” – skupiającego się na budowie aplikacji w jednej chmurze – do koncepcji „cloud smart”, w której swobodnie wybierają najlepsze środowiska chmurowe dla swych potrzeb, przy zachowaniu spójnego zarządzania, bezpieczeństwa, kontroli oraz efektywnego kosztowo wykorzystania. 
  • Wolność wyboru: Organizacje nie chcą z góry planować całej transformacji cyfrowej; pragną swobody w adaptowaniu się do zmieniających się potrzeb biznesowych. W praktyce oznacza to korzystanie z danych stosownie do okoliczności, nie ograniczając się w decyzjach poprzez zamknięcie się w ekosystemie jednej chmury. Prawdziwa strategia wielochmurowa umożliwia zastosowanie odpowiedniego miksu środowisk chmury lokalnej, prywatnej, publicznej i brzegowej w celu realizacji bieżących potrzeb.
  • Przykładowo, niemiecki producent samochodów korzysta z prywatnej chmury dla krytycznych danych finansowych oraz skalowalnej chmury publicznej dla mniej newralgicznych danych, takich jak marketing, HR i inne operacje. Firma może korzystać z drugiej chmury publicznej dla specjalistycznych zastosowań, takich jak sztuczna inteligencja i analiza danych, które są wymagane w tym wypadku do rozwoju technologii jazdy autonomicznej. Na brzegu zastosowano chmury lokalne do obsługi milisekundowych opóźnień wymaganych w robotyce. Tego rodzaju podejście pozwala organizacjom na wykorzystanie danych w sposób, który otwiera przed nimi nowe możliwości rozwoju. 
  •  Zwinność: Niejako w ramach swobody wyboru dowolnej chmury, organizacje powinny być w stanie szybko i łatwo przenosić aplikacje do chmury — przy zerowej lub minimalnej refaktoryzacji. Wymagania i usługi są stale rozwijane, a firmowa infrastruktura wielochmurowa musi być zdolna do ewolucji. Takie podejście zmniejsza również zakłócenia związane z migracją danych, zapewniając elastyczność niezbędną do szybkiego dostępu do danych i ich wykorzystania. 
  • Czas uzyskania wartości: Specyfika dzisiejszego biznesu sprawia, że obciążenia robocze należy uruchamiać szybko i łatwo w dowolnej chmurze. Związanie się wieloletnią umową z dostawcą chmury i niewykorzystywanie zasobów w oczekiwany sposób ograniczają możliwości sprawnego funkcjonowania całej firmy. Tymczasem organizacje muszą być zdolne do używania chmury w sposób odpowiadający ich potrzebom, co redukuje marnotrawstwo wydatków i zapewnia dostęp do niezbędnych danych, gdy będą one potrzebne.
  • Bezpieczeństwo: Kluczem jest możliwość proaktywnego monitorowania, wykrywania i naprawy zabezpieczeń w obrębie chmur, które powinny być zintegrowane z platformami, z których korzystają organizacje. Tak, aby aktualizacje były przeprowadzane na czas i przy wsparciu minimalizującym zakłócenia w przypadku ataku. Ma to bezpośredni wpływ na nieprzerwany czas pracy i niezawodność, które są niezbędne do efektywnego zarządzania danymi. Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które chcą zabezpieczyć infrastrukturę rozproszoną, 37% organizacji, które zdecydowały się na wdrożenie platform Secure Access Service Edge (SASE), odnotowuje mniejszą liczbę incydentów z naruszeniem bezpieczeństwa.   
  •  Suwerenność: Rozmieszczenie i przechowywanie danych pomiędzy instytucjami i poza granicami państw stało się z czasem przeszkodą w ich ochronie i wykorzystywaniu. Badania VMware pokazują, że 65% organizacji obawia się przechowywania danych, które mogłyby pomóc w wypełnieniu luki innowacyjno-wykonawczej, ze względu na kwestie zgodności, regulacji i lokalnych przepisów. Przechowywanie wrażliwych aplikacji i danych na chmurach publicznych może powodować komplikacje. Na przykład wtedy, gdy firmy są zobligowane zmianami prawa do wycofania się z chmury publicznej. Z drugiej strony, dostęp do suwerennej chmury może zagwarantować bezpieczeństwo odnośnie do wspomnianych wymogów.
     
  • Ochrona w przyszłości: Nikt nie wie, jakie zmiany przyniesie jutro, nawet na 2-3 lata do przodu. Firmy muszą być elastyczne, by móc reagować na ewoluujące wyzwania. Dzięki platformie wielochmurowej są w stanie dostosować każdą swoją część do obecnych potrzeb. Włączając w to infrastrukturę techniczną i funkcje zarządzania danymi, tak aby uzyskać pożądane możliwości.  

Wprowadzając koncepcję wielu chmur, przedsiębiorstwa budują fundamenty, których potrzebują, aby jeszcze lepiej przetwarzać swoje dane teraz i w przyszłości. Dzięki takim zabiegom nie będą musiały już martwić się o ich wpływ na suwerenność danych, zdecentralizowane operacje czy złożoną infrastrukturę, lecz zastosować uproszczony, pojedynczy model zarządzania wieloma środowiskami, dzięki któremu można uzyskać więcej ze swoich danych. W ten sposób można wreszcie uda się zlikwidować lukę między innowacją a jej realizacją.

 Autor: Arkadiusz Sikora, Country Manager w VMware 

 

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Inteligentne liczniki odmienią krajową energetykę – co warto wiedzieć?

Stoen Operator zainstalował już 200 tysięcy inteligentnych liczników zdalnego odczytu w si…