Home Analizy Raport: przyszłość sieci w świecie wielochmurowym

Raport: przyszłość sieci w świecie wielochmurowym

0
0
75

Firma Cisco opublikowała niedawno raport zatytułowany „Cisco 2023 Global Networking Trends”, w którym przeanalizowano, jak organizacje IT rozwijają swoją technologię sieciową, operacje i kadry, aby wspierać transformację cyfrową i inicjatywy w środowisku wielochmurowym. Raport ten opiera się na ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2500 decydentów IT z całego świata i przedstawia kluczowe trendy i priorytety, które wpłyną na przyszłość sieci i jej rolę w skutecznej strategii chmurowej.

Jednym z głównych wniosków z raportu jest to, że praca hybrydowa nadal stanowi wyzwanie dla firm dążących do zapewnienia bezpiecznej komunikacji. W erze pracy zdalnej wzrasta potrzeba innowacji w zakresie dostępu pracowników do firmowych danych i zasobów, które są rozproszone w różnych środowiskach wielochmurowych. Chociaż pracownicy są zachęcani do powrotu do biur, ponad 40% z nich nadal pracuje zdalnie na pełnym etacie lub w trybie hybrydowym przez kilka dni w tygodniu.

Przestarzałe modele bezpieczeństwa

Tradycyjne modele bezpieczeństwa stają się przestarzałe, co stanowi problem dla specjalistów IT. Ponad połowa z nich (51%) zauważa zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z rozwiązań w chmurze, a 39% wskazuje wzrost liczby pracowników zdalnych jako główne wyzwanie. Bezpieczny dostęp do aplikacji rozproszonych w środowiskach wielochmurowych jest kluczowym wyzwaniem dla 41% specjalistów ds. sieci.

Raport podkreśla również, że coraz większa liczba organizacji przechodzi na rozwiązania chmurowe i wielochmurowe. 78% badanych respondentów stwierdziło, że ich firmy planują hostować ponad 40% swoich obciążeń w chmurze do 2025 roku, co stanowi wzrost o 15 punktów procentowych w porównaniu z obecnym poziomem. Rozwiązania wielochmurowe zdobywają także na popularności, a 42% specjalistów ds. chmury i sieci uważa, że elastyczne i skalowalne tworzenie aplikacji jest głównym powodem do korzystania z wielu chmur.

Aplikacje w chmurze

Kolejnym ważnym wyzwaniem w obszarze sieci jest zapewnienie bezpiecznego dostępu użytkowników do aplikacji w chmurze. Utrzymanie spójności aplikacji poprzez kompleksową widoczność w łańcuchu dostarczania usług cyfrowych jest głównym problemem dla specjalistów IT w przedsiębiorstwach. 41% specjalistów ds. sieci wymienia bezpieczny dostęp do aplikacji rozproszonych w środowiskach wielochmurowych jako swoje główne wyzwanie, a 37% respondentów podkreśla potrzebę kompleksowego monitorowania wydajności i bezpieczeństwa sieci.

Wnioski z raportu Cisco 2023 Global Networking Trends są zgodne z obecnymi zmianami w sposobie pracy i rozwijaniem infrastruktury sieciowej. Firmy muszą dostosować się do potrzeb pracowników pracujących zdalnie oraz zapewnić bezpieczeństwo i wydajność w środowiskach wielochmurowych. Przejście na rozwiązania chmurowe i elastyczne tworzenie aplikacji może przynieść wiele korzyści, ale jednocześnie stawia przed organizacjami nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem sieciami.

Raport ten daje cenne wskazówki i informacje dla organizacji IT, które dążą do przyszłościowej strategii sieciowej. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii i zmieniającymi się potrzebami biznesowymi, kluczowe jest ciągłe dostosowywanie się do nowych trendów i wyzwań, aby osiągnąć sukces w świecie wielochmurowym i zabezpieczyć sieci przed zagrożeniami. Aby uzyskać więcej informacji na temat raportu Cisco 2023 Global Networking Trends, warto zapoznać się z wpisem na blogu Cisco.

Materiały dodatkowe:

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Słuchawki Creative Zen Air SXFI i Creative Zen Hybrid SXFI: nowy wymiar dźwięku

Firma Creative Technology, znana z innowacyjnych rozwiązań audio, wprowadza na rynek swoje…