Home Analizy Jak technologia może wpłynąć na tworzenie lepszego świata

Jak technologia może wpłynąć na tworzenie lepszego świata

0
0
80

Lenovo opublikowało dziś swój pierwszy w historii raport Think Report. Twórcy dokumentu, na podstawie wypowiedzi badanych osób, przeanalizowali, jak dzisiejsze wyzwania społeczne wpływają na globalną produktywność i obecne postawy. W raporcie zidentyfikowany został kompromisowy sposób myślenia – respondenci z całego świata twierdzą, że tracą około dwóch godzin dziennie na produktywności z powodu niezdolności do celowego myślenia, głównie z wypalenia, stresu i zmęczenia psychicznego, których doświadczyli w wyniku ogromnych zmian społecznych w ciągu ostatnich dwóch lat.

Raport Lenovo Think został opublikowany w nawiązaniu do 30. rocznicy wprowadzenia na rynek marki Lenovo ThinkPad; przebadano w nim ponad 5700 osób w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Japonii. Spostrzeżenia wynikające z raportu pozwolą na edukowanie pracowników w zakresie znaczenia „faktycznego myślenia” oraz wskażą  metody korzystania z technologii w sposób bardziej inteligentny, zespołowy oraz mniej rozpraszający, który nie wpływa negatywnie na  rozwój.

„To jest szokujące, widząc że ludzie na całym świecie mają świadomość, że postęp cywilizacyjny jest zagrożony przez brak faktycznego myślenia” – skomentowała Emily Ketchen, VP and CMO of Intelligent Devices Group, Lenovo. „Ponieważ obchodzimy 30. rocznicę powstania ThinkPada, jest to przełomowy moment, aby ponownie ocenić, w jaki sposób technologia skoncentrowana na człowieku może katalizować lepsze myślenie we wszystkich aspektach naszego życia – od domu, przez pracę, po szkołę i nie tylko”.

Luka w myśleniu

Respondenci w dużej mierze uważają, że wydarzenia zewnętrzne ostatnich kilku lat (np. COVID-19, zakłócenia gospodarcze itp.) przyczyniają się do zwiększenia rozproszenia uwagi, nasilenia wielozadaniowości i zmęczenia, co dodatkowo pogarsza jakość ich myślenia.

 • Wśród wszystkich respondentów tylko 34% twierdzi, że spędza „cały” lub „większość” czasu na myśleniu w sposób jasny, głęboki i produktywny.
 • 75% decydentów IT na świecie twierdzi, że ich koledzy mają „duże” lub „pewne” problemy z angażowaniem się w jasne i produktywne myślenie.
 • 64% badanych uważa, że ich sposób myślenia polega na praktycznym lub „survivalowym” myśleniu, a zdolność do szybkiego myślenia i wielozadaniowości jest „niezwykle” lub „bardzo ważna”, co skutkuje brakiem innowacyjnego i zdolnego do działania myślenia, które z kolei może wpłynąć na awans.

Jednocześnie większość respondentów uważa, że sytuacja nie ulega poprawie, przewidując, że w ciągu najbliższych kilku lat ich życie nie stanie się ani łatwiejsze, ani mniej stresujące.

Potęga myślenia

Na całym świecie, choć szerokie segmenty respondentów stwierdziły, że mają trudności z osiągnięciem lepszego myślenia w dzisiejszych czasach, respondenci mają pozytywne skojarzenia z lepszym myśleniem i rozumieją korzyści płynące z odblokowania myślenia wyższego rzędu.

 • 65% respondentów uważa, że angażowanie się w jasne, głębokie, produktywne myślenie pomoże im podejmować lepsze decyzje.
 • 79% badanych w USA uważa krytyczne myślenie za „ekstremalne” lub „bardzo ważne”. „

Nawyki myślowe

Choć ludzie zdają sobie sprawę z siły lepszego myślenia, czas produktywnego myślenia różni się znacznie w zależności od regionu i nie zawsze pokrywa się z tradycyjnym dniem pracy od 9 do 17.

 • 37% badanych Amerykanów i 24% respondentów w Wielkiej Brytanii preferuje późne noce lub wczesne poranki.
 • 25% japońskich respondentów faworyzuje połowę poranka. Z kolei 35% Niemców myśli jaśniej wieczorami.

Respondenci w USA, Wielkiej Brytanii i Niemczech stwierdzili, że najbardziej cenią sobie technologie redukujące hałas, które pomagają w głębszym myśleniu.

Lepsze myślenie wzmocnione przez technologię

Jak wynika z badań, rozwój technologii komunikacji i współpracy jest uważany za najbardziej pomocny w promowaniu lepszego myślenia. Ponadto, nauka bardziej świadomego korzystania z technologii, w tym w sposób wyznaczający granice, ograniczający rozpraszanie uwagi i zmniejszający natłok informacji – może  pomóc nam w budowaniu lepszych nawyków myślowych.

 • 66% badanych końcowych użytkowników biznesowych poszukuje informacji o tym, jak technologia może pomóc w jasnym, głębokim i produktywnym myśleniu. Są oni również bardziej skłonni niż ogół populacji do rozważenia ponownej oceny swoich relacji z technologią. Na przykład wielu z nich uważa, że uproszczenie zadań mogłoby pomóc jednostkom w osiągnięciu lepszego myślenia.
 • 40% respondentów w Niemczech nauczyłoby się, jak bardziej świadomie korzystać z technologii.
 • 39% respondentów w USA wyznaczyłoby granice wokół swojego korzystania z technologii. Na przykład wyznaczenie czasu na grę na instrumencie lub ćwiczenia.

Ankietowani decydenci IT są w przeważającej większości optymistycznie nastawieni do technologii, do której mają dostęp ich współpracownicy oraz do tego, w jaki sposób umożliwia ona pracownikom i organizacjom jasne myślenie. Bez względu na to, czy chodzi o zostawanie po godzinach by dotrzymać terminy, potrzebę odpowiedniej, biznesowej „burzy mózgów”, czy też stwarzanie lepszego środowiska do inwencji twórczej – ponad 60% ankietowanych uważa, że technologia pomaga jednostkom angażować się w krytyczne, refleksyjne, wspólne, ekspansywne/eksploracyjne i/lub nowe rodzaje myślenia.

Myślenie dla ludzkości

Ogólnie rzecz biorąc, respondenci indywidualni wierzą, że lepsze myślenie ma potencjał pozostawienia długotrwałych skutków. Większość badanych zgadza się również z tym, że lepsze myślenie zwiększyłoby nasze zbiorowe człowieczeństwo i bylibyśmy bliżej rozwiązania wyzwań stojących przed ludzkością i społeczeństwem dla przyszłych pokoleń.

 • 62% w USA, 54% w Wielkiej Brytanii i 52% w Niemczech twierdzi, że nasze społeczeństwo byłoby bardziej życzliwe, gdybyśmy angażowali się w bardziej jasne, głębokie i produktywne myślenie.

Z pełnym raportem Think Report można zapoznać się tutaj.

Uwaga metodologiczna

Badania terenowe dla tego badania zostały przeprowadzone za pomocą ankiety online wśród 5 768 respondentów w okresie od 4 do 24 lipca 2022 roku. Próba badawcza składała się z kombinacji Gen Pop, BEUs[1] , i ITDMs[2] z rynków USA, U.K., Niemiec. Margines błędu dla poszczególnych prób rynkowych respondentów Gen Pop wynosi +/- 3.

[1] Gen Z / Millennials, którzy wykorzystują technologię w swoim zawodzie

[2] Decydenci IT

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Dell rewolucjonizuje pracę hybrydową z nową generacją komputerów AI

Dell Technologies prezentuje nową generację komputerów osobistych, które integrują zaawans…