Home Biznes Kolei przyciąga nowe technologie

Kolei przyciąga nowe technologie

12 min
0
0
151

Każdy, kto miał okazję zetknąć się z kolejowymi modelami PIKO – wie jak fascynujące jest budowanie makiet i zarządzanie własnym taborem. Sprawne przemieszczanie się lokomotyw i całych składów wymaga uwagi, koncentracji i odpowiedniego zarządzania. W makro skali potrzeby są większe, a w ich zaspokojeniu pomagają nowoczesne technologie.

W roku 2020 na wszystkie gałęzie gospodarki w tym transport kolejowy wpłynęła pandemia koronawirusa powodując spore turbulencje. Wyniki przewozowe były niższe o 126,7 mln osób i 13,2 mln ton ładunków od danych z 2019 r. W przewozach towarowych 2020 r spadki nie były tak znaczne, jak w przypadku przewozów pasażerskich. Masa przewiezionych towarów to nieco ponad 223 mln ton. Przełożyło się to na spadek przewiezionej masy o 13,2 mln ton (5,6%) w stosunku do roku wcześniejszego.

Jednak pomimo kryzysu spowodowanego pandemią transport kolejowy pozostał jednym z najpewniejszych środków transportu. W drugiej połowie 2020 roku odnotowane zostały wzrosty, a w listopadzie  i grudniu przewieziono więcej ładunków niż w poprzednim roku. Wskazuje to na duży potencjał  tego rodzaju transportu.

Bez względu na pojawiające się kryzysy organizacja transportu kolejowego wymaga dużego zaangażowania i sprawności operacyjnej. Długoterminowe usprawnienie procesów, które przełoży się na większą odporność na ewentualne wstrząsy może zapewnić cyfryzacja procesów, bez której trudno konkurować na rynku.

Jedną z firm z branży kolejowej, która postawiła na transformację cyfrową jako strategiczny proces jest CTL Logistics. Spółka w przyszłym roku będzie świętować  30 lecie działalności na polskim i europejskim rynku. Ostatnie trzy dekady to czas, w którym branża transportu kolejowego przeszła ogromną transformację. Uwolnienie rynku pozwoliło rozwinąć skrzydła takim firmom jak CTL Logistics – niezależnym, nowoczesnym, o szerokim spektrum działalności.

Początek działalności CTL Logistics to działanie pod hasłem „Bez Granic”, które, jak pokazały kolejne lata, określiło kierunek rozwoju Spółki. CTL rozwijał się, aby zostać pierwszym prywatnym operatorem logistycznym w Polsce – pionierem rozwoju kolei prywatnej, a chwilę później pierwszym prywatnym operatorem towarowym jeżdżącym pomiędzy Polską i Niemcami oraz Polską i Ukrainą. Niezwykle istotne było działanie CTL Logistics GmbH na terenie Niemiec oraz budowa, najpierw relacji handlowych Polska-Białoruś, a wkrótce także budowa terminala masowego BielPolLogistics w Bakunach.

Po 30 latach CTL Logistics jest międzynarodowym koncernem, oferującym kompleksową obsługę logistyczną. Motto firmy „Connecting Europe” współcześnie oznacza już nie tylko swobodne pokonywanie tras z Północy na Południe oraz z Zachodu na Wschód. Obecnie w ramach Grupy CTL Logistics pracuje około 1000 specjalistów z których kilkuset pełni codzienną służbę na torach.

Jeśli masz olej w głowie – idź na kolei

To hasło z czasów PRL nie do końca znalazło pokrycie w ówczesnej jakości usług. Dziś transport kolejowy to silna branża, którą cechuje profesjonalizm i niezawodność. Firmy takie jak CTL Logistics oferują klientom kompletny produkt logistyczny obejmujący transport kolejowy towarów masowych (tj. węgiel, koks, kruszywa, złom i inne), kontenerów, paliw i chemii, dzierżawę wagonów oraz obsługę bocznic. Oferta obejmuje towarowy krajowy transport kolejowy, przewozy intermodalne, transgraniczne, usługi przeładunkowe, obsługę i utrzymanie taboru, infrastruktury kolejowej oraz usługi na terminalach przeładunkowych.

Tak złożone usługi wymagają solidnego wsparcia informatycznego, dlatego firma CTL Logistics zdecydowała się na inwestycję w najnowsze rozwiązania, w tym system Business Intelligence -Qlik Sense. Zarząd Spółki zdecydował się na odważne i wręcz rewolucyjny krok wdrażając równolegle nowy zintegrowany system informatyczny dedykowany dla firm kolejowych i właśnie Qlik, zastępując wcześniejsze rozproszone oprogramowanie.

CTL Logistics jest na  półmetku procesu wdrożenia systemu Qlik. Firma skupiła się na wewnętrznych źródłach danych i organizacji wszystkich procesów aby system był zasilany danymi just in time. Podstawowym celem stało się usprawnienie działania systemu ERP jako jednego z głównych źródeł danych oraz wdrożenia nowego systemu wspomagającego operacje kolejowe. Tym samym koncentruje się na informacjach pochodzących z wewnątrz, analizując – obok danych finansowych – dużą ilość danych operacyjnych z systemu „produkcyjnego”.

Dziś dane finansowe z całej grupy oraz operacyjne – jednej ze spółek gdzie został wdrożony system kolejowy trafiają do systemu Qlik.

Światło w tunelu

CTL Logistics podjął odważną decyzję kompleksowej „rewizji” wszystkich procesów w firmie i jednoczesnym wdrożeniu zarówno nowego systemu produkcyjnego jak i Business Intelligence. Dzięki wsparciu doświadczonej firmy wdrożeniowej – BPX – udało się sprawnie przejść ten trudny etap.

Wcześniej pracownicy przechowywali dane we własnych arkuszach, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, ale jednocześnie wykorzystując własne założenia, standardy, a nawet definicje. Powodowało to często zbędne dyskusje – dotyczące nawet podstawowych pojęć np. „punktualności”. W pewnym sensie wdrożenie Qlik wymusiło usprawnienie procesów, zaś w efekcie wszystkie informacje trafiają w jedno miejsce, są łączone i analizowane. Tym samym pracownicy dysponują jednorodnymi, spójnymi, przewidywalnymi i porównywalnymi informacjami. W konsekwencji powstaje jeden spójny obraz całego konsorcjum. Co niezwykle istotne w sposób istotny skrócił się czas przygotowania wizualizacji zagregowanych danych.
W CTL Logistics Qlik pełni rolę narzędzia do analizy danych i ich wizualizacji w kontekście całej organizacji, zaś informacje czysto kolejowe są w programie produkcyjnym.

Możliwa jest wizualizacja informacji o taborze – jakie lokomotywy i wagony są dostępne i jak aktualnie wykorzystywane.  A także relacje, trasy i ich długość – a to wszystko w powiązaniu z klientami. Szczegółowe przypisanie parametrów operacyjnych i finansowych do pociągów  pozwala z kolei dokonać analizy rentowności.

Jak mówi Adam Lach, dyrektor IT w CTL Logistics  – wdrożenie systemu Qlik wyeliminowało powielanie tych samych informacji przez różne osoby – raz wprowadzona informacja jest jedynym, wiarygodnym źródłem wiedzy. Tym samym – dzięki spójności danych zmniejszyliśmy pracochłonność na etapie ich wprowadzania i weryfikacji. Co więcej zarząd zwrócił uwagę na to, że informacje które trzeba było wcześniej zamawiać są dostępne na bieżąco. Wcześniej zdarzało się, że dane stawały się nieaktualne zanim powstał raport.

Najbliższe plany to dołączenie wszystkich parametrów operacyjnych z pozostałych spółek, oraz informacji rynkowych z Urzędu Transportu Kolejowego co pozwoli na porównanie z innymi podmiotami z branży, a w konsekwencji powstanie pełen obraz naszego biznesu – dodaje Grażyna Knap, szefowa projektu w CTL Logistics.

 

 

Pobierz więcej artykułów
Pobierz więcej  Robert Kamiński
Pobierz więcej z Biznes

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Zautomatyzowane firmy rzadziej narzekają na rosnące koszty pracy

Dla 64 proc. przedsiębiorstw bariera rozwoju w postaci rosnących kosztów zatrudnienia prac…