Home Chmura Migracja do chmury hybrydowej

Migracja do chmury hybrydowej

0
0
163

W wielu przedsiębiorstwach starsze rozwiązania do wirtualizacji mogą hamować wprowadzanie innowacji i nowych wersji systemów IT, a tym samym utrudniać migrację infrastruktury do chmury hybrydowej, gdzie obciążenia i zasoby są rozmieszczone w środowiskach fizycznych, wirtualnych i chmurowych. Koszt utrzymania takich infrastruktur może pochłonąć dużą część budżetu firmy przeznaczonego na technologie informatyczne. Biorąc to pod uwagę, Gartner stwierdza, że „działy IT, od których wymaga się osiągania lepszych efektów przy mniejszych nakładach, mają trudności z określeniem, ile powinny wynosić wydatki (inne niż uznaniowe) na technologie potrzebne do przeprowadzenia zmian w firmie, oraz jak te wydatki przedstawiać”. Dysponując tylko pozostałą częścią budżetu, przedsiębiorstwo może być zmuszone do wstrzymania transformacji cyfrowej, czyli modernizacji środowisk informatycznych za pomocą technologii cyfrowych.

„Starsza infrastruktura wirtualizacji nie tylko nie jest katalizatorem innowacji technologicznych, ale może okazać się barierą utrudniającą ich wprowadzanie. Jej liczne wady, takie jak koszty licencji, zamknięte środowiska oparte na produktach jednego dostawcy, mogą utrudnić przedsiębiorstwom usprawnianie operacji pod kątem wymagań klientów. Dlatego oferujemy przedsiębiorstwom otwartą elastyczną platformę, która pozwoli im uwolnić się od ograniczeń związanych ze starszymi systemami. Została ona zaprojektowana z myślą o transformacji cyfrowej oraz środowisku łączącym aplikacje chmurowe, systemy Kubernetes i automatyzację” – powiedział Joe Fernandes, wiceprezes ds. produktów do platform chmurowych w firmie Red Hat.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, Red Hat wprowadza rozwiązanie do migracji infrastruktury. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, aby pomóc firmom w obniżeniu kosztów i szybszym wdrażaniu innowacji z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych i kontenerowych. Nowa oferta umożliwia przedsiębiorstwom wyeliminowanie zamkniętych, odseparowanych od siebie obszarów  (tzw. silosów) związanych z firmowymi systemami wirtualizacji. Udostępnia również gotową do wdrożenia w przedsiębiorstwie ścieżkę, która pozwala na tworzenie aplikacji bezpośrednio w chmurze z wykorzystaniem kontenerów Linuxowych, platformy Kubernetes, automatyzacji i innych technologii open source.

Nowe rozwiązanie Red Hat umożliwia bezpieczniejszą migrację obciążeń na platformę infrastruktury open source oraz zarządzanie nimi, co pomaga przedsiębiorstwom w szybszym przeprowadzeniu transformacji. Standardowa migracja składa się z trzech faz:

  • Sesja badawcza. W pierwszej fazie dział konsultingu firmy Red Hat (Red Hat Consulting) nawiązuje współpracę z przedsiębiorstwem i prowadzi dodatkową sesję badawczą, aby dokładniej określić i udokumentować zakres migracji.

 

  • Migracja pilotażowa.Wtej fazie platforma open source jest wdrażana i uruchamiana z wykorzystaniem infrastruktury chmury hybrydowej oraz narzędzi do zarządzania firmy Red Hat. Celem migracji pilotażowych jest zademonstrowanie typowych rozwiązań, a także określenie wstępnych możliwości migracji oraz wymagań dotyczących migracji na dużą skalę.

 

  • Migracja na dużą skalę. W trzeciej fazie dział informatyczny przedsiębiorstwa może rozpocząć przenoszenie obciążeń do środowiska produkcyjnego. Dział konsultingu firmy Red Hat oferuje również pomoc w projektowaniu, wdrażaniu, budowaniu i optymalizacji infrastruktur, ujednolicaniu i usprawnieniu działań w pulach wirtualizacji oraz analizowaniu złożonych przypadków dotyczących migracji.

 

Rozwiązania ułatwiające migrację infrastruktury

Po zakończeniu sesji badawczej przedstawiane są zalecenia, które pomogą klientowi w utworzeniu bardziej elastycznej platformy wirtualizacji open source z wykorzystaniem technologii Red Hat, takich jak:

 

  • Red Hat Virtualization – technologia Red Hat Virtualization udostępnia definiowaną programowo infrastrukturę oraz scentralizowaną platformę zarządzania dla zwirtualizowanych obciążeń w systemach operacyjnych Linux i Windows. Została ona zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić klientom wydajniejsze przetwarzanie tradycyjnych obciążeń oraz zapewnić podstawę, na której można tworzyć innowacyjne aplikacje chmurowe i kontenerowe.

 

  • Red Hat OpenStack Platform – technologia Red Hat OpenStack Platform jest oparta na strukturze szkieletowej systemu Red Hat Enterprise Linux. Pomaga użytkownikom w zbudowaniu lokalnej architektury chmurowej, która zapewnia elastyczność, skalowalność i większą wydajność zasobów.

 

  • Red Hat Hyperconverged Infrastructure – jest to oferta obejmująca wiele rozwiązań, takich jak Red Hat Hyperconverged Infrastructure for Virtualization i Red Hat Hyperconverged Infrastructure for Cloud, przeznaczona dla klientów, którzy chcą konsolidować systemy obliczeniowe, sieci i pamięć masową z myślą o zwiększeniu efektywności operacyjnej i kosztowej.

 

Dzięki zastosowaniu nowych funkcji migracji opartych na technologiach zarządzania firmy Red Hat, takich jak Red Hat Ansible Automation, nowe obciążenia mogą być przetwarzane w sposób automatyczny, na zasadzie samoobsługi. Te nowe funkcje umożliwiają również informatykom szybsze odtwarzanie obciążeń w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych. Obciążenia są analizowane i przenoszone w sposób kontrolowany, przy użyciu narzędzi klasy korporacyjnej, co pozwala lepiej spełnić wymagania biznesowe.

 

Innowacyjne technologie

W trakcie migracji infrastruktury niektóre aplikacje mogą działać efektywniej w kontenerach, co w pewnych przypadkach eliminuje zapotrzebowanie na w pełni zwirtualizowane maszyny. Oferta migracji infrastruktury Red Hat, w którym przewidziano takie scenariusze, pozwala przedsiębiorstwom na wdrożenie i koordynację kontenerów Linux oraz systemów Kubernetes za pośrednictwem Red Hat OpenShift jako wspólnej hybrydowej platformy chmurowej. Oferowana jako samodzielne rozwiązanie lub komponent pakietu Red Hat Cloud Suite platforma OpenShift upraszcza migrację dotychczas używanych aplikacji do kontenerów Linuxowych. Dzięki temu przedsiębiorstwa nie muszą tracić swoich dotychczasowych inwestycji w technologie informatyczne, aby osiągać korzyści dzięki przetwarzaniu obciążeń w chmurze.

 

Ponadto Red Hat pracuje nad kolejnymi innowacjami, które wypełnią lukę między maszynami wirtualnymi a kontenerami. Każda technologia ma tendencję do tworzenia silosów, co może powodować niepotrzebne komplikacje i ograniczyć możliwości integracji, a tym samym utrudnić transformację cyfrową. Z myślą o tym problemie Red Hat wprowadził wirtualizację kontenerową. Jest ona oparta na projekcie społecznościowym open source o nazwie KubeVirt i umożliwia programistom pracę z maszynami wirtualnymi w taki sam sposób, jak z aplikacjami kontenerowymi w systemie Linux.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Czy sztuczna inteligencja wyleczy branżę medyczną?

Sektor medyczny boryka się obecnie z wieloma problemami i nie zapowiada się, aby w najbliż…