Home Praca zdalna Możliwość wyboru miejsca wykonywania pracy sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi

Możliwość wyboru miejsca wykonywania pracy sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi

0
0
211

Pracownicy, którzy mogą w pełni autonomicznie wybierać miejsce wykonywania pracy, są z niej bardziej zadowoleni. Jednak obecnie tylko jeden na pięciu ma pełną swobodę wyboru miejsca, z którego pracuje. Choć 63% wszystkich pracowników preferuje pracę hybrydową, tylko 45% może elastycznie dzielić czas na pracę w domu i w biurze.

Tak wynika z tegorocznego globalnego raportu o pracy hybrydowej ,,Hybrid Ways of Working Global Report” opracowanego przez Jabra. Raport, przeprowadzony wśród 2800 pracowników umysłowych z sześciu krajów, analizuje nastroje i motywacje pracowników związane z fizycznym miejscem pracy w erze pracy hybrydowej.

Pracownicy twierdzą, że możliwość decydowania o miejscu i czasie pracy ma pozytywny wpływ na ich samopoczucie, satysfakcję i produktywność. Praca hybrydowa stymuluje przebudowę fizycznych miejsc pracy, dlatego pracodawcy muszą przemyśleć swoje ogólne modele pracy, aby zapewnić efektywne współdziałanie i zadowolenie pracowników.

Praca w domu czy praca w biurze

Rozpoczynamy nowy etap rozwoju pracy hybrydowej, a pracownicy przekonali się, że znaczna większość z nich nadal świetnie radzi sobie z zadaniami, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. W czasie, gdy wiele dużych firm wzywa do powrotu do pracy w biurze, znaczna część pracowników domaga się większej decyzyjności w sprawie organizacji własnej pracy i możliwości wyboru między pracą w domu lub w biurze. Większość (57%) pracowników, którzy mogą w pełni autonomicznie decydować o miejscu wykonywania pracy, pracuje w trybie hybrydowym. To ponad dwa razy więcej niż osób, które wolą pracować całkowicie zdalnie i ponad trzy razy więcej niż zwolenników pracy tylko w biurze.

Ponadto pracownicy mający pełną kontrolę nad miejscem i czasem wykonywania pracy konsekwentnie oceniają lepiej swoje doświadczenia (77%) niż osoby mające w tym względzie średnią autonomię (73%) czy też niewielką (65%). Różnice te są najbardziej widoczne, jeżeli chodzi o poczucie przynależności, produktywność, zaufanie do liderów, równowagę między życiem zawodowym i prywatnym oraz samopoczucie psychiczne. Występuje też różnica opinii między pokoleniami — przedstawiciele generacji Z i milenialsi są bardziej niechętni pracy w biurze w pełnym wymiarze godzin – tylko 19% z nich preferuje pełny tydzień pracy w biurze. Podczas gdy u pokolenia X wskaźnik ten wynosi 26%, a u pokolenia wyżu demograficznego (Baby boomers) — 30%.

Autonomia będzie nieodzownym aspektem zwiększania zadowolenia oraz zaangażowania pracowników i będzie odgrywać kluczową rolę w stabilizowaniu filarów kultury organizacyjnej oraz sukcesów firmy.

Biura trzeba przeprojektować nie tylko pod względem przestrzeni

Firmy i instytucje przeprojektowują biura pod kątem współpracy, ale z raportu wynika, że trzeba mieć na uwadze coś więcej. We wszystkich grupach pracowników istnieje pragnienie posiadania w biurze wydzielonej przestrzeni osobistej. Niemal czterech na dziesięciu pracowników uważa, że odczuwałoby mniejszą lojalność i przywiązanie wobec firmy, gdyby nie miało stałego, regularnego miejsca pracy. Jednocześnie niemal siedmiu na dziesięciu pracowników przyznaje się do przyzwyczajeń: gdyby nie mieli stałego stanowiska pracy w biurze, nadal staraliby się siadać i pracować codziennie w tym samym miejscu.

Ponadto z danych Jabra wynika, że wraz ze wzrostem czasu spędzanego przez pracownika na spotkaniach, wzrasta również jego preferencja względem biura domowego w stosunku do tego tradycyjnego. Spośród osób spędzających ponad 50% czasu na spotkaniach 75% woli biuro domowe. Ponieważ osiem na dziesięć spotkań prowadzi się obecnie w pełni wirtualnie lub hybrydowo, liderzy muszą bardzo dobrze się zastanowić nad tym, jak technologie do współpracy wirtualnej mogą pomóc pracownikom w odczuwaniu przynależności zarówno w biurze, jak i poza nim.

Epoka „wszechobecnego biura”

Generacja Z to pokolenie epoki nie tylko cyfrowej, ale i hybrydowej. Wiele z tych osób rozpoczęło karierę podczas pandemii i zna tylko pracę zdalną oraz hybrydową. W związku z tym 64% przedstawicieli pokolenia Z uważa, że ich „biurem” jest laptop, zestaw słuchawkowy i dobre połączenie z Internetem. Świadczy to o rosnącym znaczeniu technologii w definiowaniu doświadczeń pracowników.

Osoby z tej hybrydowej generacji dwa razy częściej niż milenialsi i niemal trzy razy częściej niż przedstawiciele pokolenia X wskazują, że ich zwykłym miejscem pracy jest „miejsce trzecie”, takie jak biuro coworkingowe, kawiarnia czy biblioteka. Ponieważ pokolenie Z stanowi coraz większy segment personelu, pracodawcy muszą zrozumieć te zasadnicze różnice pokoleniowe dotyczące preferowanych lokalizacji, aby przyciągać największe talenty i świetnie sobie radzić w przyszłości, w której praca będzie wykonywana z dowolnego miejsca. Aby utrzymać produktywność, dobre samopoczucie pracowników oraz reputację prawdziwie profesjonalnej firmy niezależnie od środowiska, muszą oni zapewniać odpowiednie technologie i wsparcie.

Holger Reisinger, starszy wiceprezes w Jabra, powiedział: „Od dwóch lat prowadzimy największy eksperyment wszech czasów dotyczący pracy. Zaczął się od wymuszonego przejścia na pracę zdalną, ale ewoluował w długoterminowe testowanie hybrydowych sposobów pracy. Wkraczamy w trzeci rok tej nowej epoki, dlatego musimy zacząć inaczej myśleć o pracy hybrydowej i fizycznych miejscach jej wykonywania, aby przyciągać i zatrzymywać utalentowanych pracowników. Liderzy muszą pytać, słuchać i rozumieć pracowników, aby poznać ich rzeczywiste potrzeby w zakresie ulepszania doświadczeń w pracy. Musimy też koniecznie znaleźć sposób na budowanie poczucia przynależności do miejsca pracy, które jest w pierwszej kolejności wirtualne. Dajmy pracownikom możliwość wyboru fizycznego miejsca pracy i zaoferujmy im technologie, narzędzia oraz wsparcie, aby mogli pracować produktywnie niezależnie od miejsca. Nie myślmy tylko o pracy w domu i w biurze, ale też o pracy przyszłości — z dowolnego miejsca”. 

 

Pełny raport z badania można pobrać pod adresem: https://www.jabra.com/hybridwork/2022

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Obcokrajowcy chętnie zakładają własne firmy w Polsce

Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do prowadzenia biznesu dla obcokrajow…