Home Biznes Nowa Era AI w Europie: kompleksowe regulacje

Nowa Era AI w Europie: kompleksowe regulacje

0
0
66

Po intensywnych negocjacjach Parlament Europejski i Rada doszły do prowizorycznego porozumienia w sprawie Aktu o Sztucznej Inteligencji. To przełomowe prawo ma na celu zapewnienie, że sztuczna inteligencja (AI) w Europie będzie bezpieczna, szanująca podstawowe prawa i demokrację, jednocześnie dając możliwość rozwoju i ekspansji firm.

Regulacje te ustanawiają obowiązki dla systemów AI, bazując na ich potencjalnych ryzykach i poziomie wpływu. To historyczny krok, który ma na celu ochronę praw obywateli i demokracji przed zagrożeniami płynącymi z niektórych zastosowań AI, jednocześnie promując innowacje i stawiając Europę w roli lidera w tej dziedzinie.

Zakazane aplikacje i wyjątki egzekwowania prawa

Legislatorzy uzgodnili zakaz stosowania systemów kategoryzacji biometrycznej wykorzystujących wrażliwe cechy (takie jak przekonania polityczne, religijne, orientacja seksualna, rasa) oraz niemierzonych zbiorów obrazów twarzy z internetu czy monitoringu w celu tworzenia baz rozpoznawania twarzy.

Zakazano również stosowania rozpoznawania emocji w miejscu pracy i instytucjach edukacyjnych, jak również systemów oceny społecznej opartej na zachowaniu społecznym lub osobistych cechach.

Wysokie kary za niezgodność

Niezgodność z przepisami może skutkować karą w wysokości od 35 milionów euro lub 7% globalnego obrotu do 7,5 miliona euro lub 1,5% obrotu, w zależności od naruszenia i wielkości firmy. To środek mający na celu zapewnienie przestrzegania nowych regulacji.

Wsparcie dla Innowacji i MŚP

Parlamentarzyści pragnęli zapewnić, że firmy, zwłaszcza MŚP, będą mogły rozwijać rozwiązania AI bez nadmiernej presji ze strony gigantów branży. W tym celu porozumienie promuje tzw. piaskownice regulacyjne i testy w rzeczywistych warunkach, ustanowione przez krajowe organy w celu rozwoju i szkolenia innowacyjnego AI przed wprowadzeniem na rynek.

Dalsze kroki

Wypowiedzi współsprawozdawców, Brando Benifei (S&D, Włochy) i Dragos Tudorache (Renew, Rumunia), podkreślają znaczenie porozumienia, które ma zapewnić, że prawa i wolności staną w centrum rozwoju tej przełomowej technologii.

Tekst porozumienia będzie teraz musiał zostać formalnie przyjęty przez Parlament i Radę, aby stać się prawem UE. Komitety Rynku Wewnętrznego i Wolności Obywatelskich Parlamentu zagłosują nad porozumieniem na nadchodzącym posiedzeniu.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Open source – bezpieczniejszy wybór dla biznesu?

Jeszcze kilkanaście lat temu wiele firm obawiało się korzystać z oprogramowania open sourc…