Home Chmura Od czego zależy jakość Internetu w domu i w firmie?

Od czego zależy jakość Internetu w domu i w firmie?

0
0
155

W dzisiejszych czasach Internet traktowany jest jako: źródło informacji, źródło szerokorozumianego kontentu multimedialnego w postaci platform Catch Up TV,  narzędzie pracy, miejsce do realizowania biznesu za pośrednictwem platform e-commerce oraz miejsce tworzenia się i funkcjonowania społeczności networkingowych. Ale jak zapewnić sobie optymalną jakość łączą internetowego? Od czego zależy jego niezawodność? Nasz ekspert Kamil Kopczyński, Dyrektor Departamentu Centrum Zarządzania Siecią w HAWE TELEKOM radzi o co zapytać lokalnego operatora zapewniającego dostęp do Internetu zanim podpiszemy umowę.

Łącze musi spełniać 3 kryteria

Powszechność dostępności Internetu oraz szybkość migracji kolejnych obszarów funkcjonowania do tzw. „sieci” sprawia, iż coraz istotniejszą rolę odgrywa jakość usługi z jakiej mamy w danej chwili możliwość korzystać. Poziom świadomości użytkowników sieci sprawia, iż zaczynają oni szukać usług wysokiej jakości. W tym miejscu należy zdefiniować kluczowe aspekty, które mają najistotniejszy wpływ na naszą percepcję oceny usługi dostęp do Sieci Internet.

Z perspektywy użytkownika końcowego kluczowy jest efekt końcowy w postaci usługi spełniającej zasadnicze kryteria: łącze zapewnia szerokie i skalowalne pasmo nawet do przepływności 1Gbps, łącze zapewnia możliwie najkrótsze czasy opóźnień do zasobów dostępnych w sieci, łącze charakteryzuje się wysokim poziomem niezawodności. O ile kwestie te są fundamentalne dla większości użytkowników i doskonale zdajemy sobie z nich sprawę to zupełnie inaczej wygląda powszechność wiedzy o czynnikach jakie wpływają na każde z wyżej wymienionych kryteriów w obszarze tzw. łączy stałych.”-  komentuje Kamil Kopczyński, Dyrektor Departamentu Centrum Zarządzania Siecią w HAWE TELEKOM

Przepływność i skalowalność łącza

Warunkiem koniecznym zapewniającym dostęp do usługi szerokopasmowej jest posiadanie łącza realizowanego w technologii NGA (ang. Next-Generation-Access) opartego na łączu światłowodowym FTTH (ang. Fiber To The Home). Na rynku istnieją liczne technologie umożliwiające dostarczanie skalowalnych usług o przepływnościach do 1Gbps jak np. xPON.

Ważne jest aby nasz lokalny dostawca Internetu realizował dla nas usługę właśnie w oparciu o nowoczesną infrastrukturę w technologii umożliwiającej bardzo wysoki poziom skalowalności przepływności łącza dostosowany do naszych potrzeb. Im szybsze będzie nasze łącze tym większe będą nasze możliwości. Z pewnością docelowym rozwiązaniem będzie usługa świadczona w oparciu o łącze światłowodowe.  Zanim podpiszemy umowę na tego typu usługi na pewno warto zapytać czy ten warunek jest spełniony, bądź kiedy nasz dostawca planuje wykonać modernizację własnej sieci dostępowej.” -dodaje Kamil Kopczyński, Dyrektor Departamentu Centrum Zarządzania Siecią w HAWE TELEKOM

Liczy się nie tylko szybkość

W odniesieniu do kryterium definiującego niskie poziomy opóźnień do zasobów sieci Internet wpływ na nie mają: jakość usługi IP.Transit jaką lokalny operator ISP pozyskuje od swojego dostawcy – operator wyższego rzędu. Tutaj kluczowa jest różnorodność usługi. Powinna być ona zbudowana w oparciu dostęp do różnych frakcji zasobów sieci Internet reprezentowanych przez możliwie najliczniejsze źródła w ramach danej frakcji. Wyróżniamy tutaj: frakcje polskiego Internetu reprezentowaną przez polski węzeł wymiany ruchu PL-IX jak też inne lokalne punkty wymiany ruchu zlokalizowane w Polsce, frakcje międzynarodową reprezentowaną przez międzynarodowe punkty wymiany ruchu jak DE-CIX, AMS-IX oraz globalnych operatorów sieci szkieletowych klasy Tier-1.

„Na jakość usługi z jakiej możemy korzystać również bardzo istotny wpływ ma infrastruktura szkieletowa operatora wyższego rzędu jakim jest dostawcą usługi IP.Transit do naszego lokalnego dostawcy ISP. Ważne jest, aby posiadał on własną infrastrukturę światłowodową o zasięgu ogólnokrajowym uzbrojoną w najnowocześniejsze urządzenia transmisyjne klasy DWDM (ang. Dense Wavelength Division Multiplexing) oraz najnowocześniejsze urządzenia IP Ethernet wyposażone w interfejsy o przepływnościach 10Gbps i 100Gbps. Tego typu infrastruktura ma również bardzo istotny wpływ na zapewnienie najkrótszych czasów opóźnień do zasobów sieci Internet” -dodaje Kamil Kopczyński, Dyrektor Departamentu Centrum Zarządzania Siecią w HAWE TELEKOM

Najważniejsza niezawodność

W odniesieniu od ostatniego kryterium dotyczącego niezawodności łącza kluczowy wpływ na nie ma z pewnością stabilność infrastruktury aktywnej w warstwie dostępowej i dystrybucyjnej w oparciu o jaką jest zbudowana sieć naszego dostawcy usługi. Infrastruktura ta powinna być zbudowana w modelu zapewniającym redundancję zarówno na płaszczyźnie fizycznej jak i logicznej odzwierciedlonej w modelu sieci.

Lokalny operator ISP dostarczający nam usługę powinien posiadać też przynajmniej dwa niezależne punkty styku z operatorem wyższego rzędu od jakiego pozyskuje usługę IP.Transit. Zaś operator wyższego rzędu musi posiadać infrastrukturę szkieletową o strukturze „ringu”, gwarantującą bezpieczeństwo na wypadek wystąpienia pojedynczego miejsce awarii” -dodaje Kamil Kopczyński, Dyrektor Departamentu Centrum Zarządzania Siecią w HAWE TELEKOM

Należy wskazać, iż wpływ na zaprezentowane powyżej czynniki leży w gestii zarówno lokalnego dostawcy ISP jaki dostarcza nam usługę dostępu do sieci Internet jak i podmiotów z jakimi lokalny ISP współpracuje w postaci operatorów wyższego rzędu. Tym samym na aspekt oceny jakości usługi należy patrzeć w sposób komplementarny jako spełnienie wszystkich tych warunków jednocześnie. Spełnienie ich wszystkich często jest procesem etapowym, a kolejność ich realizacji w dużej mierze zależna jest od lokalnego ISP, który poprzez swoje działania jak też i poprzez dokonywane wybory biznesowe ostatecznie decyduje o jakości łączy z jakich korzystamy.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Co najbardziej wkurza Polaków w wiadomościach od rekruterów?

Aż 92,5 proc. pracowników biurowych otrzymuje bezpośrednie wiadomości od rekruterów, np. z…