Home Maszyneria Od łączy dzierżawionych do sieci wirtualnej

Od łączy dzierżawionych do sieci wirtualnej

0
0
134

Przy wyborze firmy, która otrzyma zadanie zbudowania sieci łączącej wiele lokalizacji w jeden organizm warto pamiętać o tym, że o jakości usługi decydują szczegóły techniczne i doświadczenie operatora. Operatorem, który oferując usługę zarządza wszystkimi jej składnikami – urządzeniami pracującymi w sieci oraz samą siecią jest Telekomunikacja Polska.

 

Dwa oddziały – jedno łącze (dzierżawione)

Jeśli Twoja firma ma tylko dwa oddziały, a odległość między nimi nie jest zbyt duża – dobrym rozwiązaniemmoże być łącze dzierżawione TP. Dzięki stałemu, dedykowanemu wyłącznie Twojej firmie połączeniu masz zagwarantowaną stałość parametrów transmisji.

Decydując się na łącze dzierżawione masz do wyboru różne przepustowości – zależnie od tego, jakie są potrzeby Twojej firmy.

Warto jednak pamiętać, że łącze dzierżawione jest rozwiązaniem mało elastycznym. Jeśli okaże się, że w przyszłości Twoja firma wzbogaci się o nowy oddział, połączenie go z centralą będzie wymagało kolejnego, oddzielnego łącza. Osobne połączenie będzie też musiało obsłużyć transmisję pomiędzy dwoma oddziałami. Dodatkowo koszt łącza jest uzależniony od odległości pomiędzy lokalizacjami.

Wiele lokalizacji czyli – transmisja danych DSL TP

Usługa dostępna pod nazwą „transmisja danych DSL tp” została stworzona z myślą o małych i średnich firmach mających od 1 do 16 lokalizacji. Wszystkie oddziały Twojej firmy zostaną połączone wirtualną siecią prywatną – VPN (Virtual Private Network). Pozwala ona w ogólnodostępnych łączach tworzyć „odizolowane tunele” tworzące wirtualną sieć, w której są przesyłane informacje. Dzięki odpowiednim zabezpieczeniom możesz być pewien, że nikt niepowołany nie będzie miał dostępu do przesyłanych przez Ciebie danych. Sieć VPN połączy wszystkie oddziały Twojej firmy.

Ważna centrala

Najważniejszym węzłem takiej sieci jest lokalizacja centralna. To tutaj zgromadzone są najważniejsze dane, tu agregowany jest cały ruch do i z Internetu, to stąd oddziały ulokowane w terenie będą czerpały informacje. Centrala Twojej firmy jest podłączana do sieci poprzez łącze Frame Relay o przepustowości od  512 kbit/s do 4 Mbit/s, które jest łączem symetrycznym – transmisja danych jest tak samo szybka niezależnie od tego, czy wysyłamy dane, czy też je odbieramy.

Teren też się liczy

Oddziały terenowe w usłudze transmisja danych DSL tp są podłączane do lokalizacji centralnej za pomocą technologii ADSL, korzystającej ze standardowych łączy telefonicznych. Wykorzystywane prędkości transmisji to 256kbit/s (odbiór danych)/128 kbit/s (wysyłanie danych) do 2 Mbit/s (odbiór) /512 kbit/s (wysyłanie).

Oprócz stabilności technicznej i dostępu dla wszystkich uprawnionych,  korzystanie z oferty TP  daje ci obsługę techniczną – Telekomunikacja Polska dostarczy sprzęt i będzie czuwać nad jego prawidłowym funkcjonowaniem. Oznacza to, że jest oszczędność na zatrudnieniu wielu wykwalifikowanych pracowników do obsługi sieci. Wystarczy jeden administrator w centrali firmy. Ważne, bo po technice czynnik ludzki jest najbardziej kosztotwórczy i zawodny. 

Transmisja danych DSL tp to również dostęp do Internetu

Dostęp do sieci dotyczy zarówno lokalizacji centralnej, jak i oddziałów terenowych. Te ostatnie łączą się z globalną siecią za pośrednictwem centrali firmy. Jest to rozwiązanie obniżające w praktyce koszty zapewnienia bezpieczeństwa dostępu do Internetu – bo można skoncentrować się na prawidłowym zabezpieczeniu połączenia lokalizacji centralnej, nie trzeba rozbudowywać oddzielnych zabezpieczeń w oddziałach. Przy okazji uzyskuje się też lepszą kontrolę nad połączeniami z globalną siecią.

Wszyscy Klienci usługi transmisja danych DSL tp mający dostęp do Internetu mogą korzystać z trzech profesjonalnych pakietów hostingowych bez limitu ruchu: Standard – 1 GB, rozszerzony – 5 GB i premium – 10 GB.  

Rozwiązanie totalne czyli IP VPN tp

IP VPN tp to jedna z bardziej zaawansowanych usług Telekomunikacji Polskiej. Zapewnia duży poziom bezpieczeństwa, szybkości i elastyczności transmisji. Pozwala na połączenie w jedną sieć wszystkich oddziałów Twojej firmy, niezależnie od tego, czy znajdują się w Polsce, czy zagranicą. IP VPN łączy w jedną sieć rozległą (WAN) sieci lokalne, tworząc  jedną wirtualną sieć wewnętrzną całej organizacji.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Usługa IP VPN tp – podobnie jak transmisja danych DSL tp – do stworzenia sieci wykorzystuje wirtualne kanały VPN. Jednak w tym przypadku wirtualna sieć łącząca różne oddziały firmy tworzona jest na bazie sieci Polpak , którajest fizycznie oddzielona od sieci publicznej. To rozwiązanie zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo przesyłanych danych oraz gwarantowaną jakość i przepustowość łącza, bo stan sieci Polpak jest monitorowany 24 godziny na dobę. Oznacza to, że ewentualne awarie są wykrywane i usuwane natychmiast (a nie w momencie zgłoszenia przez Klienta).

Elastyczny rozwój

IP VPN tp, wykorzystując technologie zaawansowanego zarządzania poszczególnymi pakietami transmisji (MPLS) jest całkowicie elastyczna i w praktyce całkowicie znosi jakiekolwiek bariery dla rozwoju sieci. Dołączenie kolejnego oddziału, który pierwotnie nie był uwzględniony w projekcie, nie wiąże się z kosztownymi inwestycjami w infrastrukturę IT, bo nie ma potrzeby instalowania oddzielnych łączy dzierżawionych między nowym oddziałem a dotychczasowymi lokalizacjami – wystarczy tylko dołączyć nowy oddział do najbliższego rutera sieci IP Telekomunikacji Polskiej .

Dostarczają również sprzęt

Telekomunikacja Polska dostarcza nie tylko łącza, ale również najwyższej klasy urządzenia (rutery Cisco) potrzebne do prawidłowego funkcjonowania sieci. W cenę usługi wliczone jest również zarządzanie tymi urządzeniami przez TP – w praktyce oznacza to, że nie trzeba się przejmować się „starzejącym” się sprzętem lub jego awariami, czy też koniecznością wymiany urządzeń na nowocześniejsze.

Korzyści jest kilka

SLA (Service Level Agreement) – gwarancja jakości usługi. Możliwość wykupienia certyfikatu jakości tp SLA premium gwarantującego dostępność łącza na poziomie 99,9% roku kalendarzowego i czasu usunięcia ewentualnej awarii nie przekraczającego 4 godzin. Niedotrzymanie warunków gwarancji jakości skutkuje przyznaniem Klientowi bonifikaty finansowej;

  • Łącze zapasowe – w momencie wystąpienia usterki na tym łączu cały ruch jest automatycznie kierowany do kanału zapasowego a łączność zostaje utrzymana;

Piorytetyzacja ruchu (Class of Service)  – pozwala optymalnie wykorzystać łącze. W zależności od wybranej opcji – biznes lub multimedia) istnieje możliwość wirtualnego podziału pasma na podkanały, którymi różne rodzaje informacji transmitowane będą z odpowiednimi priorytetami. Dzięki temu np. informacje księgowe mogą mieć pierwszeństwo w transmisji przed e-mailami pracowników i dostępem do Internetu;

Usługi głosowe – dzięki wydajnej sieci łączącej wszystkie oddziały oraz możliwościom priorytetyzacji transmisji możesz wykorzystać usługę IP VPN tp (poziom multimedia) do przesyłania głosu i sygnału wideo. Oznacza to, że nie będziesz musiał ponosić dodatkowych kosztów rozmów telefonicznych pomiędzy oddziałami firmy;

WEB Vision – odpowiedzialność i cała obsługa łączy i urządzeń zapewniających transmisję jest po stronie TP, przy zachowaniu kontroli nad usługą poprzez standardową przeglądarkę internetową.


Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Wzrost kosztów związanych z wyciekami danych w branży medycznej. Decyzje podejmowane ad hoc mogą być kosztowne

W 2023 r. koszty wycieków danych w branży ochrony zdrowia były o ponad 53% większe niż w 2…