Home Bezpieczeństwo Pracownik słabym ogniwem?

Pracownik słabym ogniwem?

0
0
118

Duże i małe firmy mają wspólnego wroga, jeśli chodzi o naruszenia danych, jest to zaniedbanie pracowników. Nic dziwnego, że ewolucja cyberprzestępczości

w ostatnich latach pokazuje, że ataki konsekwentnie polegają na czynniku ludzkim, aby odnieść sukces. W 2017 r. 20% zarejestrowanych naruszeń było wynikiem zaniedbań pracowników. Odsetki nieznacznie wzrosły w 2018 r., Do 21%, ale wróciły do 20% w 2019 r.

Termin „zaniedbanie pracownika” obejmuje kilka metod ataku, w tym ataki typu phishing i złośliwe oprogramowanie przeprowadzane z wiadomości e-mail lub niezabezpieczonych urządzeń. Bez względu na rodzaj ataku najskuteczniejszą techniką ograniczania ryzyka, jaką mogą zastosować firmy, jest przeszkolenie pracowników w zakresie cyberświadomości.

Złośliwe oprogramowanie jest drugą najczęstszą przyczyną naruszeń bezpieczeństwa, obejmującą 17% wszystkich incydentów zarejestrowanych
w 2019 r. W rzeczywistości spadło od 2017 r., Kiedy złośliwe oprogramowanie było odpowiedzialne za 19% naruszeń.

Trzecie miejsce zajmuje awaria oprogramowania, powodując 17% naruszeń zgłoszonych w 2019 r. Liczba ta pozostała prawie taka sama w ciągu ostatnich trzech lat, co może oznaczać, że firmy tak naprawdę nie zmieniły swoich zasad, aby upewnić się, że oprogramowanie jest aktualizowana lub regularnie kontrolowana.

Pozostałe naruszenia w 2019 r. Były spowodowane złośliwością stron trzecich, pochodzącą od MSP (dostawców usług zarządzanych), awarią sprzętu
i zaniedbaniami stron trzecich (również od MSP).

Według Hacked Off! w badaniu, 15% naruszeń w 2019 r. zostało przechwyconych po zidentyfikowaniu podejrzanego zachowania sieci, na podstawie analiz bezpieczeństwa. Inne metody stosowane do wykrywania naruszeń obejmują podejrzane działania oparte na odpowiedziach zapory ogniowej, uszkodzenie systemów danych, zakłócenia infrastruktury biznesowej, zewnętrzne audyty bezpieczeństwa i kilka innych.

The Hacked Off! badanie zostało zlecone przez Bitdefender i wzięło pod uwagę opinie ponad 6000 profesjonalistów z branży infosec z Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Nowej Zelandii, Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

W ciągu dwóch lat 85% osób pracujących w branży oprogramowania będzie korzystać z AI [Raport]

Trzy na pięć organizacji uważa, że możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań to najwięks…