Home Na czasie Przepraszam, jak długo będę jechał do centrum?

Przepraszam, jak długo będę jechał do centrum?

0
0
86

Dodatkowo, na poszczególnych przystankach, ZTM udostępnił informacje o liczbie odjazdów wszystkich linii. Analiza została opracowana z wykorzystaniem technologii ArcGIS firmy Esri Polska.

Aplikacja mapowa zawiera 6 map, na których zaprezentowana jest dostępność poszczególnych środków transportu miejskiego, czyli autobusów, tramwajów, metra i kolei miejskiej. Dwie ostatnie mapy obrazują cały transport miejski na jednym zestawieniu oraz pokazują średni całkowity czas potrzebny na pokonanie danego dystansu względem centrum z uwzględnieniem dojścia do przystanku, oczekiwania na pojazd i samą podróż.

 „Wykorzystując uzyskane dane ZTM zidentyfikował obszary pozbawione optymalnej dostępności transportowej, co pozwoli na podjęcie w przyszłości działań w tym zakresie” – wyjaśnia Maciej Florczak, starszy specjalista ds. transportu publicznego, ZTM Warszawa.

Zobrazowanie dostępności transportu zbiorowego za pomocą cyfrowej mapy to nie tylko ciekawostka, ale także narzędzie, które przykładowo pozwoli mieszkańcom na sprawdzenie, jak dobrze skomunikowana jest okolica, w której planują zakup mieszkania. To także wartościowa informacja dla osób przyjeżdzających do Warszawy, które chcą szacunkowo określić czas, jaki potrzebny jest na pokonanie odległości w Warszawie za pośrednictwem komunikacji miejskiej.

Opracowany plan transportowy przewiduje optymalne strefy dojścia do przystanków na terenie Warszawy i aglomeracji warszawskiej.

Warszawa

  • Dla przystanków autobusowych i tramwajowych – strefy do 300 m, 400 m i 500m odpowiednio dla strefy obsługi komunikacyjnej śródmiejskiej, miejskiej i przedmieść.
  • Dla stacji metra – strefa do 1000 m
  • Dla stacji kolejowych – strefa do 1000 m w centralnej części miasta oraz do 2000 m w dzielnicach obrzeżnych.

Aglomeracja warszawska

  • Dla przystanków autobusowych – strefa 500 m na terenach zabudowy intensywnej i do 800 m na terenach zabudowy ekstensywnej;
  • Dla stacji kolejowych – strefa do 2000 m.

Mapy będą aktualizowane co roku, co pozwoli zaobserwować, jakie zmiany zachodzą w transporcie miejskim na terenie całej aglomeracji warszawskiej. Podstawą analiz są m.in. zapisy „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi”. 

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Co najbardziej wkurza Polaków w wiadomościach od rekruterów?

Aż 92,5 proc. pracowników biurowych otrzymuje bezpośrednie wiadomości od rekruterów, np. z…