Home Biznes Rewolucja Przemysłowa 5.0: przemysł na rozdrożu energetycznym

Rewolucja Przemysłowa 5.0: przemysł na rozdrożu energetycznym

0
0
82

Stojąc przed wyzwaniem, jakim jest 37% udział przemysłu w globalnym zużyciu energii w 2022 roku, sektor ten musi teraz odważnie stawiać czoła przyszłości. Mariusz Amroży z Eaton podkreśla, że przetrwanie na rynku wymaga od firm nie tylko innowacji, ale także skupienia na czystszych źródłach energii. W kontekście Polski, gdzie polityka energetyczna skłania się ku zwiększonej produkcji zielonej energii, ta ewolucja jest nie tylko konieczna, ale i nieunikniona. Właśnie tu pojawia się koncepcja Rewolucji Przemysłowej 5.0, która łączy technologię, ludzki wymiar i zrównoważony rozwój.

Rewolucja Przemysłowa 5.0: połączenie technologii z ekologią

Przemysł 5.0 wykracza poza tradycyjne ramy innowacji technologicznych, obejmując odpowiedzialne praktyki ekologiczne i środowiskowe. W erze, gdzie zrównoważony rozwój staje się równie istotny co postęp techniczny, innowacje muszą teraz zmierzać do redukcji emisji gazów cieplarnianych i promowania zielonej transformacji. W Unii Europejskiej, branże energochłonne są odpowiedzialne za znaczną część zużycia energii w przemyśle, co stanowi około 8% emisji gazów cieplarnianych.

Kluczowe aspekty transformacji energetycznej przemysłu

  1. Monitorowanie zużywanej energii: Dzięki cyfryzacji możliwe jest dokładne śledzenie procesów i urządzeń, co pozwala identyfikować obszary o największym zużyciu lub stratach energii. Wykorzystanie danych do optymalizacji wydajności energetycznej pozwala na zwiększenie produkcji przy niższym zużyciu mocy.
  2. Inteligentne zarządzanie mocą: Systemy oparte na sztucznej inteligencji (AI) umożliwiają dynamiczne dostosowywanie produkcji, zapewniając efektywność energetyczną przy zmieniających się warunkach rynkowych.
  3. Zwiększenie odporności biznesu: Stabilność zasilania, dzięki systemom UPS i magazynowaniu energii, jest kluczowa, szczególnie w kontekście zmienności mocy dostarczanej przez odnawialne źródła energii.
  4. Własne źródła energii: Instalacje OZE w zakładach przemysłowych to krok ku niezależności energetycznej, redukcji kosztów operacyjnych i zmniejszeniu śladu węglowego.
  5. Ekologia jako czynnik konkurencyjności: Przystosowanie produkcji do standardów ekologicznych otwiera nowe możliwości biznesowe i wzmacnia pozycję konkurencyjną na rynku globalnym.

Przemysł 5.0 jako droga do zrównoważonego rozwoju

Rewolucja Przemysłowa 5.0 jest nie tylko odpowiedzią na wyzwania ekologiczne, ale również szansą na zwiększenie odporności i innowacyjności przedsiębiorstw. Jak zauważa Mariusz Amroży, inwestycje w technologie zeroemisyjne są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju przemysłu, pozwalając firmom na efektywne zarządzanie energią i minimalizowanie wpływu niestabilnych czynników rynkowych.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Open source – bezpieczniejszy wybór dla biznesu?

Jeszcze kilkanaście lat temu wiele firm obawiało się korzystać z oprogramowania open sourc…