Home Analizy Rosnące wykorzystanie usług chmurowych tworzy nowe wymagania dla centrów danych

Rosnące wykorzystanie usług chmurowych tworzy nowe wymagania dla centrów danych

0
0
131

Cisco opublikowało siódmą już edycję corocznego badania Cisco Global Cloud Index, tym razem skupiuającą się na wirtualizacji centrów danych i chmurze. Trendy te stały się podstawowymi elementami transformacji sposobu dostarczania usług sieciowych firmom i użytkownikom indywidualnym.

Wg badania, aplikacje biznesowe i konsumenckie wpływają na rosnącą dominację usług chmurowych w Internecie. Dla użytkowników indywidualnych, streaming wideo, media społecznościowe i wyszukiwarki internetowe to jedne z najpopularniejszych aplikacji chmurowych. W przypadku biznesu są nimi systemy ERP, rozwiązania do pracy grupowej i analityczne.

Prognozowany znaczny wzrost ruchu danych związany z multi-cloudem

Napędzany przez coraz więcej aplikacji, ruch w centrach danych rośnie bardzo szybko. Wg badania, globalny ruch w centrach danych osiągnie 19,5 ZB (zettabajtów) rocznie do 2021 r. Oznacza to średni wzrost o 27 procent rocznie od 2016 r., kiedy ruch ten wynosił 6 ZB, lub mówiąc inaczej – 3,3-krotny wzrost w latach 2016-2021. Globalny ruch danych związany z chmurą będzie stanowił 95 procent ruchu w centrach danych w roku 2021, w porównaniu z 88 proc. w roku 2016.

Rosnący poziom zabezpieczeń i Internet Rzeczy napędzają wzrost chmury

W przeszłości, obawy związane z bezpieczeństwem były jedną z głównych barier w adopcji chmury. Postępy w dziedzinie zarządzania centrum danych i kontroli danych pomogły zminimalizować ryzyko dla przedsiębiorstw i lepiej chronić informacje klientów. Innowacje w dziedzie cyberbezpieczeństwa w połączeniu z wymiernymi korzyściami z chmury, takimi jak skalowalność, odgrywają kluczową rolę w napędzaniu wzrostu ruchu danych w chmurze, który prognozuje w swoim badaniu Cisco. Ponadto, rozwój Internetu Rzeczy w dziedzinach takich jak smart cities czy connected cars, wymaga skalowalnych rozwiązań obliczeniowych i storage’owych, aby sprostać rosnącym wymaganiom wobec centrów danych. Cisco przewiduje, że do roku 2021 będzie na świecie 13,7 miliardów połączeń między urządzeniami tworzacymi Internet Rzecz, w porównaniu do 5,8 mld w roku 2016.

Dwukrotnie więcej hiperskalowych centrów danych

Rosnące zapotrzebowanie na zasoby obliczeniowe i chmurowe doprowadziło do rozwoju ogromnych centrów danych obsługujących chmurę publiczną, zwanych hiperskalowymi (hyperscale data centers). Cisco przewiduje, że do roku 2021 na świecie będzie 628 takich centrów danych, w porównaniu do 338 w roku 2016, co oznacza niemal dwukrotny (dokładnie 1,9) wzrost w analizowanym okresie. Do 2021r. hiperskalowe centra danych będą wspierać:

 • 53 proc. wszystkich serwerów w centrach danych (27 proc. w 2016r.)
 • 69 proc. całkowitej mocy obliczeniowej w centrach danych (41 proc. w 2016r.)
 • 65 proc. wszystkich danych przechowywanych w centrach danych (51 proc. w 2016r.)
 • 55 proc. całkowitego ruchu w centrach danych (39 proc. w 2016r.)

Cisco Global Cloud Index – pozostałe wnioski i prognozy

 1. 1.       Rozwój wirtualizacji centrów danych i obliczeń w chmurze
 • Do 2021r. 94 proc. obciążeń i instancji obliczeniowych będzie przetwarzanych w chmurowych centrach danych, zaś 6 proc. w tradycyjnych centrach danych;
 • Obciążenia i instancje obliczeniowe w centrach danych wzrosną ponaddwukrotnie (dokładnie: 2,3-krotnie) w latach 2016-2021, zaś obciążenia i instancje obliczeniowe w chmurze wzrosną w tym samym czasie 2,7-krotnie;
 • Gęstość obciążeń i instancji obliczeniowych w chmurowych centrach danych wynosiła 8,8 w roku 2016 i wzrośnie do 13,2 w 2021. Dla porównania, w tradycyjnych centrach danych wartość ta wynosiła 2,4 w roku 2016 i wzrośnie do 3,8 w 2021.

 

 1. 2.       Wzrost ilości przechowywanych danych napędzany przez big data i IoT
 • Ilość danych przechowywanych globalnie w centrach danych wzrośnie w latach 2016-2021 niemal pięciokrotnie (dokładnie: 4,6-krotnie, lub inaczej mówiąc średnio o 36 proc. rocznie ), z 286 EB (eksabajtów) do 1,3 ZB.
 • Ilość przechowywanych danych związanych z Big data wzrośnie niemal 8-krotnie, z 25 EB w 2016 r. do 403 EB w 2021 r. Big data będzie w 2021 r. stanowić 30 proc. wszystkich danych przechowywanych w centrach danych, w porównaniu do 18 proc. w 2016 r.
 • Ilość danych przechowywanych w urządzeniach będzie 4,5 razy większa niż w centrach danych i wyniesie 5,9 ZB w 2021 r.
 • W efekcie rozwoju IoT, całkowita ilość danych tworzonych (ale niekoniecznie przechowywanych) przez urządzenie osiągnie do 2021 r. średnio 847 ZB rocznie, w porównaniu do 218 ZB w roku 2016. Wolumen danych tworzonych jest o dwa rzędy wielkości wyższy niż danych przechowywanych.

 

 1. 3.       Aplikacje przyczyniają się do wzrostu globalnego ruchu w centrach danych
 • Do 2021 r. big data będzie odpowiadać za 20 proc. ruchu w centrach danych (2,5 ZB rocznie, 205 EB miesięcznie), w porównaniu do 12 proc. w roku 2016 (593 EB rocznie, 49 EB miesięcznie);
 • Do 2021 r. streaming wideo będzie odpowiadać za 10 proc. ruchu w centrach danych, w porównaniu do 9 proc. w roku 2016;
 • Do 2021 r. wideo będzie odpowiadać za 85 proc. ruchu z centrów danych do użytkownika końcowego, w porównaniu do 78 proc. w roku 2016;
 • Do 2021 r. wyszukiwania będą odpowiadać za 20 proc. ruchu w centrach danych, w porównaniu do 28 proc. w roku 2016;
 • Do 2021 r. sieci społecznościowe będą odpowiadać za 22 proc. ruchu w centrach danych, w porównaniu do 20 proc. w roku 2016;

 

 1. 4.       SaaS najpopularniejszym modelem usług chmurowych do 2021r.
 • Do 2021 r. 75 proc. (402 miliony) wszystkich obciążeń i instancji obliczeniowych w chmurze będą stanowiły obciążania i instancje obliczeniowe w modelu SaaS. W roku 2016 było to 71 proc. (141 milionów), co oznacza wzrost średnio o 23 proc. rocznie.
 • Do 2021 r. 16 proc. (85 milionów) wszystkich obciążeń i instancji obliczeniowych w chmurze będą stanowiły obciążania i instancje obliczeniowe w modelu IaaS. W roku 2016 było to 21 proc. (42 miliony).
 • Do 2021 r. 9 proc. (46 milionów) wszystkich obciążeń i instancji obliczeniowych w chmurze będą stanowiły obciążania i instancje obliczeniowe w modelu PaaS. W roku 2016 było to 8 proc. (16 milionów).

 

Na potrzeby badania chmury obliczeniowe obejmują platformy umożliwiające dostęp sieciowy na żądanie do wspólnej puli konfigurowalnych zasobów obliczeniowych (np. sieci, serwerów, pamięci masowej, aplikacji i usług), które można szybko udostępniać przy minimalnych nakładach na zarządzanie czy interakcje z dostawcą usług. Modele wdrażania obejmują chmury prywatne, publiczne i hybrydowe. Centra danych w chmurze mogą być obsługiwane przez usługodawców i przedsiębiorstwa prywatne.

Informacje o raporcie:

Cisco® Global Cloud Index (2016-2021) jest raportem opracowanym w celu oszacowania wzrostu globalnego ruchu obsługiwanego przez tradycyjne i chmurowe centra danych, a także głównych związanych z nim trendów technologicznych. Jest on uzupełnieniem badań analizujących ruch IP w globalnej sieci takich jak Cisco Visual Networking Index™ i pozwala na zaobserwowanie najnowszych trendów wpływających na transformację centrów danych oraz systemów chmurowych. Prezentowane prognozy mają coraz większe znaczenie, gdyż sieci i centra danych są naturalnie ze sobą związane w systemach oferujących usługi chmurowe.

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Czy sztuczna inteligencja wyleczy branżę medyczną?

Sektor medyczny boryka się obecnie z wieloma problemami i nie zapowiada się, aby w najbliż…