Home Analizy Rosną przychody z chmury

Rosną przychody z chmury

0
0
138

Oprogramowanie jako usługa (SaaS – Software as a Service) pozostaje największym segmentem rynku. Dla tego segmentu analitycy przewidują do końca roku wzrost do 104,7 mld dolarów.

Drugim co do wielkości segmentem rynku, którego dynamika wzrostu jest jeszcze większa niż SaaS, są usługi infrastruktury jako usługi (IaaS – Infrastructure as a Service). Autorzy raportu przewidują, że do końca 2020 r. wzrośnie on o 13 proc., do 50,4 mld dolarów, a do końca 2022 aż do 81 mld dolarów.

Wybuch pandemii COVID-19 spowodował wiele problemów, jednak chmura obliczeniowa ostatecznie spełniła swoją rolę. Usługi cloudowe zaspokoiły zwiększony popyt ze strony rynku, a klienci mogli korzystać z elastycznych modeli, jak pay-as-you-go – mówi Sid Nag, wiceprezes ds. badań w Gartnerze.

Zwiększenie zainteresowania usługami chmurowymi z zakresu IaaS potwierdza Andrzej Stella-Sawicki, Wiceprezes i Dyrektor Operacyjny w CloudFerro, dostawcy innowacyjnych usług przetwarzania w chmurze: – Globalna cyfryzacja oraz rozwój koncepcji Przemysłu 4.0 i takich technologii jak Big Data, internet rzeczy, czy sztuczna inteligencja spowodowały gwałtowny przyrost produkowanych, przechowywanych i analizowanych danych. W najbliższych latach z pewnością będziemy mieli do czynienia z generowaniem jeszcze większej ilości informacji, a także rosnącym zapotrzebowaniem na efektywną i skalowalną infrastrukturę do przechowywania i przetwarzania tych danych, oferowaną w modelu usługi chmury obliczeniowej.

Nie bez znaczenia dla rozwoju rynku usług chmury obliczeniowej była także pandemia COVID-19: – Tegoroczny globalny lockdown sprawił, że zarówno organizacje biznesowe, jak i administracja czy ośrodki naukowe potrzebują dziś środowiska do pracy zdalnej bardziej, niż kiedykolwiek przedtem – podkreśla Andrzej Stella-Sawicki.

Skutki globalnego spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią powodują, że organizacje starają się szybko przechodzić od dotychczasowych modeli funkcjonowania ich infrastruktury IT do modeli chmurowych. Stąd rosnący popyt na usługi chmury obliczeniowej, co ma odzwierciedlenie w opracowaniu Gartnera.

Co po pandemii?

Według autorów raportu, wydatki na chmurę w wielu regionach będą szybko rosły wraz z ponownym otwarciem gospodarek i wznowieniem „normalnej” działalności gospodarczej.

Wdrożenie chmury obliczeniowej pozwala na znaczne ograniczenie kosztów inwestycji w kontrze do zwiększenia pojemności lokalnego centrum danych czy zakupu tradycyjnego, licencjonowanego oprogramowania – mówi Sid Nag z Gartnera. Organizacje, które rozszerzają funkcjonalność pracy zdalnej, stawiają przede wszystkim na oprogramowanie do pracy zdalnej, zarządzanie urządzeniami mobilnymi, rozwiązania dla edukacji zdalnej, zabezpieczenia, a także infrastrukturę umożliwiającą skalowanie w celu zwiększenia wydajności – wymienia Sid Nag. 

 

Tabela: Globalna prognoza przychodów z usług chmury obliczeniowej (dane w mld dolarów)

Segment usług chmurowych

2019

2020

2021

2022

BPaaS (proces biznesowy jako usługa)

45,212

43,438

46,287

49,509

PaaS (infrastruktura aplikacji w chmurze)

37,512

43,498

57,337

72,022

SaaS (aplikacje w chmurze)

102,064

104,672

120,990

140,629

Zarządzanie chmurą i usługi bezpieczeństwa

12,836

14,663

16,089

18,387

Infrastruktura jako usługa (IaaS)

44,457

50,393

64,294

80,980

Desktop jako usługa (DaaS)

616

1,203

1,951

2,535

Cały rynek

242,697

257,867

306,948

364,062

Źródło: Gartner, lipiec 2020

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

W ciągu dwóch lat 85% osób pracujących w branży oprogramowania będzie korzystać z AI [Raport]

Trzy na pięć organizacji uważa, że możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań to najwięks…