Home Na czasie 5 najważniejszych trendów technologicznych w Polsce na 2023 r. według Billennium

5 najważniejszych trendów technologicznych w Polsce na 2023 r. według Billennium

0
0
51

Cyfrowa transformacja z roku na rok nabiera coraz większego tempa. Mimo nienajlepszej koniunktury gospodarczej, firmy i instytucje na całym świecie nie zamierzają przerywać swojej cyfrowej podróży i planują kolejne inwestycje. Jak podaje Gartner, globalne wydatki przedsiębiorstw w IT w 2023 r. wzrosną o 11,3% w obszarze oprogramowania i 7,9% w usługi informatyczne.[1]

Eksperci z firmy Billennium przygotowali listę 5 najważniejszych trendów technologicznych, które ich zdaniem będą najbardziej widoczne w obecnym roku w organizacjach w Polsce.

  1. Cyfrowa transformacja na podstawie strategi

Wiele organizacji w Polsce wprowadza pewne rozwiązania informatyczne, implementuje chmurę obliczeniową czy buduje aplikacje, często zaspokajając w ten sposób tylko bieżące potrzeby i nie uwzględniając adopcji technologii na szerszą skalę w swojej strategii. Przykładem może być wykorzystanie technologii. Według raportu PwC tylko 13% badanych organizacji w Polsce osiągnęło wysoką dojrzałość chmurową.[2]

Istotą transformacji technologicznej jest nie tylko przeniesienie procesów biznesowych do świata cyfrowego czy wdrożenie aplikacji i systemów. To zmiana sposobu myślenia, sposobu docierania
do klientów, budowania z nimi interakcji i trwałych relacji. Chmura to pierwszy i najważniejszy krok, który otwiera nam wiele możliwości w budowaniu konkurencyjności – szybkość w dostosowywaniu się do zmian, możliwość łatwej adopcji rozwiązań opartych o big data, machine learning, sztuczną inteligencję czy zaawansowaną analitykę. Wszystko to przekłada się później na korzyści biznesowe. Działamy szybciej, efektywniej, a organizacja jest bardziej odporna na niespodziewane wyzwania
– wyjaśnia Tomasz Stanisławski, Cloud Solutions Architect w Billennium.

  1. Coraz większa waga ESG w transformacji technologicznej

ESG (Enviromental, Social Responsibility, Corporate Governance) to idea, której wpływ można coraz częściej zauważyć w strategii i inicjatywach podejmowanych przez organizacje na całym świecie. Zaangażowanie organizacji w ESG staje się coraz ważniejszym kryterium decyzyjnym dla klientów, partnerów biznesowych, ale też inwestorów. Badanie zrealizowane przez GPW pokazuje, że 80% analityków, doradców i zarządzających funduszami ocenia spółki posiadające strategię ESG jako mniej ryzykowne, a 40% uważa, że dodatkowo mogą one uzyskać lepsze wyniki finansowe.[3] Czynnikiem dodatkowo motywującym do działań w tym kierunku jest kryzys energetyczny i inflacja, które sprawiają, że ESG ma mocne podstawy biznesowe. W kontekście technologicznym oznacza
to konieczność wprowadzenia rozwiązań i modeli pracy wspierających politykę zrównoważonego rozwoju, czyli np. systemów do mierzenia i raportowania śladu węglowego organizacji czy takich, który służą do optymalizacji procesów produkcyjnych i łańcucha dostaw oraz ograniczających zużycie energii i zasobów. Także w Polsce firmy coraz częściej chcą dokładniej monitorować swoje działania i zasoby, wszędzie tam, gdzie możliwe będzie uzyskanie oszczędności czy ograniczenie wpływu na środowisko. Nawet proces wytwarzania oprogramowania to obszar, w którym organizacja może uwzględnić
w swojej polityce ESG, np. re-using kodu, zwiększenie wydajności aplikacji, kontrola kodu z użyciem
AI czy poprawa UX. Wszystkie działania i rozwiązania, które pomogą w optymalizacji procesu wytwarzania i poprawie interakcji z użytkownikami, prowadzą do zmniejszenia zużycia energii

  1. Low-code i no-code

Deficyt specjalistów i bardzo duża dynamika zmian w biznesie sprawiają, że firmy szukają alternatyw, aby zrealizować swoje potrzeby w obszarze IT. Odpowiedzią na te wyzwania są platformy no-code
i low-code zdobywające coraz większą popularność, także w Polsce. Dzięki nim jesteśmy w stanie szybko i przy ograniczonych zasobach budować aplikacje i systemy kierowane do klientów czy wykorzystywane wewnętrznie przez organizacje.

Już teraz dostępne na rynku platformy są na tyle doskonałe, że budowane rozwiązania można
z powodzeniem wykorzystywać w nowoczesnym środowisku biznesowym, zastępując stare systemy nowymi, które pomogą scentralizować daną organizację czy dostosować ją do nowych potrzeb. Pozwalają np. zbudować aplikację, którą łatwo przeniesiemy do ekosystemu chmurowego
i wykorzystamy w niej jej natywne funkcje. Zaletą low-code i no-code jest przede wszystkim bardzo szybka adopcja. Tzw. power users czy citizen developers są w stanie samodzielnie tworzyć aplikacje spełniające określone wymagania biznesowe, a doświadczeni programiści szybko je adaptować albo rozbudowywać o bardziej zaawansowane moduły
– dodaje Paweł Dadej, Business Delivery Director w Billennium.

  1. Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi IT. Według raportu Global Artificial Intelligence (AI) Market 2023-2027[4], rynek AI w 2023 r. urośnie o 20,5% r/r. Najbardziej rozwojowe obszary w tym momencie to modele językowe, takie jak zaprezentowany w 2022 r. ChatGPT, który wywołał szeroką dyskusję na temat możliwości AI, etyki, regulacji i zagrożeń, ale również zautomatyzowane systemy decyzyjne, rozwiązania analityczne wspierające wyciąganie wniosków, tworzenie predykcji i znajdowanie korelacji z dostarczonych danych. To również systemy cyberbezpieczeństwa, które na podstawie wzorców dokonują analizy tożsamości, wykrywając potencjalne wektory ataku. W niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się szerokiego zastosowania AI w procesie wytwarzania oprogramowania, np. przy sprawdzaniu jakości kodu, tworzeniu scenariuszy testowych czy nawet budowaniu całych aplikacji, tylko na podstawie wytycznych przekazanych przez użytkownika biznesowego w formie głosowej.

  1. Industry clouds

Jest to ekosystem chmury obliczeniowej przeznaczonej dla konkretnej branży, np. finansowej
i ubezpieczeniowej, sektora farmaceutycznego, logistyki, przemysłu oraz wielu innych. Zaletą industry clouds jest zgodność środowiska z wymaganiami związanymi z konkretnym sektorem w danym regionie geograficznym, czyli dostosowania do obowiązującego prawa i regulacji, kwestiami bezpieczeństwa, funkcjami i usługami natywnymi, związanymi z profilem danej działalności, i procesami biznesowymi. Dzięki temu rozwiązanie cloudowe są znacznie łatwiejsze w adopcji, bo najważniejsze bariery wejścia są już na starcie wyeliminowane.

Industry clouds to doskonałe rozwiązanie dla organizacji działających w branżach mocno obwarowanych regulacjami prawnymi czy sektorach, gdzie digitalizacja jest na niższym poziomie. Oczywiście to są nadal rozwiązania IaaS i PaaS, oparte na bazie chmury publicznej, dostosowane
do danego sektora pod względem zgodności z przepisami czy konfiguracji oraz usług SaaS, typowych dla danej działalności. Implementacja Industry clouds jest też korzystna dla vendorów, bo rozwiązania są powtarzalne i efektywne pod względem kosztów. Te związane z zapewnieniem zgodności zostają praktycznie zredukowane do zera
– tłumaczy Tomasz Stanisławski.

[1]  2023 Gartner CIO and Technology Executive Survey, Gartner, lipiec 2022

[2] Chmura i jej wartość: Oczekiwania vs. rzeczywistość, PWC, czerwiec 2022

[3] Wpływ czynników ESG na decyzje inwestycyjne uczestników rynku kapitałowego, GPW, wrzesień́ 2022

[4] Artificial intelligence (AI) market 2023-2027, Technavio, styczeń 2023

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Cyberbezpieczna rewolucja. Czy podmioty publiczne w Polsce są gotowe na NIS2?

W październiku 2024 r. w życie wchodzi unijna dyrektywa NIS2, która będzie miała szczególn…