Home Maszyneria Twórcy pamięci: przyszłość rynku dysków półprzewodnikowych

Twórcy pamięci: przyszłość rynku dysków półprzewodnikowych

0
0
143

KIOXIA pomaga nam zrozumieć globalny rynek dysków półprzewodnikowych (SSD) i jego przyszłość. Frederik Haak, starszy menedżer ds. marketingu produktów SSD w KIOXIA Europe GmbH, podzielił się z nami swoimi przemyśleniami na temat aktualnego stanu branży, podkreślając kluczowe czynniki innowacyjności i konkretne wyzwania, z którymi się boryka.

Robert Kamiński: Firma KIOXIA specjalizuje się w technologii pamięci flash NAND, która ma kluczowe znaczenie dla dysków SSD. Skupia się na opracowywaniu szybkich rozwiązań pamięci masowej o wysokiej gęstości. Ale co wyróżnia firmę KIOXIA na rynku dysków SSD? Czy za priorytet stawia sobie konsumenckie dyski SSD, czy też bardziej skłania się ku rozwiązaniom dla przedsiębiorstw?

Frederik Haak: KIOXIA poświęca się opracowywaniu najnowocześniejszych produktów, które przewyższają oczekiwania w zakresie wydajności i niezawodności, ale w odróżnieniu od konkurentów podkreślając znaczenie budowania silnych więzi w ramach rynku. Firma KIOXIA nie tylko oferuje szeroką gamę pionowo zintegrowanych, niezawodnych produktów SSD, ale współpracuje też aktywnie z klientami niezależnie od ich wielkości, aby zapewnić użytkownikom spersonalizowane doświadczenia i opracować niestandardowe rozwiązania aplikacyjne, stawiając sobie za cel wyjście poza rolę typowego dostawcy komponentów.

Chociaż stwierdzenie to może mieć większą ważność na rynku produktów skierowanych do przedsiębiorstw, nie należy zakładać, że ma on pierwszeństwo nad rynkiem konsumenckim. Dla każdego renomowanego producenta dysków SSD oba rynki są istotne, a postępy na jednym rynku mogą niewątpliwie mieć pozytywne konsekwencje dla drugiego. Dlatego konieczne jest, aby nie pomijać ani nie lekceważyć żadnego z nich. Przykładem tego może być uznana technologia pamięci flash BiCS FLASH 3D. Pierwotnie wdrożona w rozwiązaniach dla przedsiębiorstw, komórka trójpoziomowa (TLC) jest obecnie szeroko stosowana w konsumenckich dyskach SSD NVMe, takich jak flagowy produkt — EXCERIA PRO.

Fascynujące byłoby zbadanie podejścia KIOXIA do zaspokajania specyficznych potrzeb centrów danych i przedsiębiorstw. W jaki sposób ta firma dba o równowagę między wydajnością, trwałością i kosztami? W czasach, gdy centra danych szybko się rozwijają, jakie kroki podejmuje KIOXIA, aby utrzymać swoją przewagę?

Utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku dysków SSD wymaga bycia na bieżąco z trendami branżowymi — skupianie się na najnowszych osiągnięciach w zakresie szybkości i pojemności pamięci masowej nie wystarczy. Równie ważne jest zrozumienie zapotrzebowania klientów mniej zorientowanych na wydajność i na wszystko, co pomiędzy nimi. Podstawą jest opracowanie portfolio, które obejmowałoby potrzeby wszystkich segmentów klientów. KIOXIA oferuje szeroki zakres prędkości i rozmiarów, aby zagwarantować kompleksowy zasięg.

Osiągnięcie tej równowagi jest prawdopodobnie jednym z największych wyzwań dla technologii SSD. Działalność badawczo-rozwojowa firmy KIOXIA obejmuje trzy obszary: laboratorium, które koncentruje się na badaniu przyszłych technologii w perspektywie długoterminowej, centrum rozwoju, które bada technologie do zastosowania w produktach oraz dział biznesowy, który odpowiada za rozwój technologii na potrzeby komercjalizacji produktów. Podczas opracowywania produktów niezbędna jest skuteczna współpraca, a proces KIOXIA kładzie nacisk na wspólny wysiłek, a nie na podejście liniowe. Pomaga to usunąć odizolowanie wewnątrz firmy i zagwarantować, że wyzwania, które istnieją na rynku, stanowią motywację do opracowania nowej generacji dysków SSD. Ta inicjatywa umożliwia zespołom w laboratoriach pracującym nad najnowocześniejszymi technologiami pełne zrozumienie zastosowań w przedsiębiorstwach i centrach danych. W rezultacie mogą one opracowywać produkty, które dokładnie spełniają wymagania tych zastosowań, unikając pułapek zbyt lub niedostatecznie określonych rozwiązań, które nie zaspokajają potrzeb rynku.

Wraz z rozwojem i ewolucją centrów danych wzrasta zapotrzebowanie na zaawansowane rozwiązania pamięci. KIOXIA odgrywa w tym scenariuszu kluczową rolę. Czy przewiduje potrzeby przyszłych centrów danych i w jaki sposób planuje je zaspokoić? Może to obejmować innowacje w technologii dysków SSD lub nowe podejście do przechowywania i odzyskiwania danych.

Zdecydowanie, jest też kilka jasnych przykładów, które ilustrują, jak firma KIOXIA pozycjonuje swoje rozwiązania kolejnej generacji, aby sprostać przyszłym potrzebom rynku. Pierwszym z nich jest inwestycja i rozwój napędów Enterprise i Data Center Standard Form Factor (EDSFF). W przeszłości nieustannie dążono do coraz wyższych prędkości, a wraz z pojawieniem się PCIe 5.0 stało się oczywiste, że ograniczenia istniejących złączy zostały osiągnięte i kolejny krok do PCIe 6.0 nie będzie możliwy.

Model EDSFF stawia czoła tym ograniczeniom, a także pozwala firmie KIOXIA zbadać inne obszary w celu spełnienia zapotrzebowania rynku na aktualne i przyszłe napędy. Wprowadzenie EDSFF przyniosło również możliwość obsługi mocy do 70 W, co doprowadziło do zmiany podejścia. W przeszłości spełnienie limitu 25 W, określonego przez stare typy złączy, było priorytetem dla napędów, nawet kosztem efektywności szczytowej. Nowe rozwiązania EDSFF firmy KIOXIA zużywają więcej mocy, ale oferują większą prędkość i gęstość danych, co skutkuje krótszym czasem pracy i mniejszą liczbą napędów potrzebnych do uzyskania danej pojemności. Dlatego, chociaż zużycie energii na napęd jest wyższe, lepszy jest stosunek wydajności do zużycia mocy, co zapewnia większą wydajność w porównaniu z poprzednimi modelami.

Poprzez tworzenie dysków o większej mocy można zmniejszyć obciążenie procesora na serwerach, a tym samym zwiększyć ogólną wydajność systemu. Można to osiągnąć przenosząc zadania, takie jak szyfrowanie, do samych napędów. Zamiast polegać na rozwiązaniach programowych, dyski samoszyfrowujące (SED) firmy KIOXIA wyposażone są w algorytm Advanced Encryption Services (AES) i pokładowy procesor kryptograficzny.

Oprócz szybkości, niezawodności i pojemności pamięci masowej, wydajność i bezpieczeństwo są również ważnymi czynnikami w przypadku zastosowań w centrach danych, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę szersze czynniki społeczne i zrównoważonego rozwoju. Omawiane rozwiązania mogą skutecznie rozwiązać oba te problemy. Napędy EDSFF firmy KIOXIA cechują się również lepszym zarządzaniem ciepłem, co zmniejsza liczbę wentylatorów w serwerze i zużycie energii. Ogólnie rzecz biorąc, przewidywanie przyszłych wymagań centrów danych skupia się na maksymalizacji efektywności napędu przy ograniczonych zasobach.

Czy KIOXIA zbudowała znaczące sojusze lub nawiązała współpracę, które przesuwają granice technologii dysków SSD, zwłaszcza dla centrów danych i przedsiębiorstw? Współpraca taka może sięgać od porozumień o dzieleniu się technologiami po wspólne inicjatywy badawczo-rozwojowe.

Pod koniec ubiegłego roku KIOXIA po raz kolejny wzięła udział w Globalnym Szczycie Open Compute Project (OCP). Udział w Globalnym Szczycie OCP otwiera możliwości bezpośredniego łączenia i współpracy z klientami skupionymi na tych samych celach, co może pomóc napędzać przyszłe innowacje, a także dostosowywać dzisiejsze rozwiązania do konkretnych wymagań klientów.

Oprócz udziału w renomowanych międzynarodowych wydarzeniach, takich jak Consumer Electronics Show i Globalny Szczyt OCP firma KIOXIA aktywnie uczestniczy w różnych grupach roboczych, w tym w konsorcjum NVM Express. Poprzez swoje uczestnictwo w konsorcjum KIOXIA przyczynia się do rozwoju i promocji standardu interfejsu NVMe dla dysków SSD. Ta współpraca napędza ciągłą ewolucję technologii NVMe, docelowo zwiększając interoperacyjność i wydajność dysków SSD w zastosowaniach dla przedsiębiorstw i centrów danych.

Ale w przypadku produkcji urządzenia, które istnieje w ramach ekosystemu, współpraca stanowi element podstawowej działalności. KIOXIA utrzymuje szerokie spektrum partnerstw technicznych, obejmujących wspólne projekty produkcyjne w Yokkaichi i Kitakami z Western Digital oraz współpracę z producentami oprogramowania i komponentów w celu zapewnienia interoperacyjności systemu. Przykładowo KIOXIA i NTT Communications współpracują w celu zmniejszenia zużycia energii w centrach danych i promowania zrównoważonego rozwoju poprzez produkty SSD firmy KIOXIA. Istnieje również wiele globalnych partnerstw akademickich mających na celu rozwój technologii i wsparcie młodych naukowców.

Jakie są przewidywania KIOXIA dotyczące kolejnego przełomu w dyskach SSD, zwłaszcza dla centrów danych i przedsiębiorstw? Może to obejmować postępy w technologii 3D NAND, ulepszenia interfejsów SSD lub integrację sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego z zarządzaniem dyskami SSD.

Jak wspomniano wcześniej, na pewno zobaczymy zwykłe iteracyjne ulepszenia, które przełożą się na większą szybkość, niezawodność i pojemność pamięci masowej. Będzie również trwała zmiana typów obudów, ale gdy prędkości PCIe 5.0 i wyższe staną się niezbędne, EDSFF będzie opcją pierwszego wyboru. Dzięki technologii NAND w ubiegłym roku firma KIOXIA zaprezentowała najszybsze na świecie rozwiązanie 3D NAND, które zawierało 218 aktywnych warstw i dyski SSD. Ten proces będzie nadal rozpowszechniał się w kolejnych latach, oferując większe prędkości i gęstości pamięci.

W nadchodzących latach nastąpi również zmiana w oczekiwaniach rynku wobec dysków SSD — staną się one bardziej inteligentne i zdolne do zmniejszania obciążenia szaf serwerowych. Funkcje szyfrowania sprzętowego opartego na dyskach SSD już od pewnego czasu wspierają wydajność systemu hosta, ale dopiero niedawno opracowane bardzo wydajne sterowniki SSD umożliwią w najbliższej przyszłości wykorzystanie obliczeniowych dysków SSD.

Jeśli wziąć pod uwagę sytuację konkurencji, jakie są największe wyzwania, przed którymi stoi KIOXIA na rynku dysków SSD? I odwrotnie, jakie wyjątkowe możliwości mogłyby one wykorzystać, aby poprawić swoją pozycję, zwłaszcza na rynkach, na których są mniej znane, takich jak Polska?

Trzema głównymi wyzwaniami są konkurencja, różnorodność rynkowa i presja gospodarcza. Dla utrzymania przewagi konkurencyjnej kluczowe znaczenie ma priorytetowe traktowanie innowacji. Równie ważne jest jednak zapewnienie konkurencyjności cen produktów. Warto też zauważyć, że nie każde zastosowanie wymaga absolutnej maksymalnej wydajności, co pokazuje, jak ważne jest oferowanie zróżnicowanej gamy rozwiązań.

Aby sprostać tym wyzwaniom, zarówno na poziomie globalnym, jak i na poszczególnych rynkach, takich jak Polska, kluczowe znaczenie ma nawiązywanie partnerstw, wspieranie współpracy i aktywne słuchanie. Znaczenie dostarczania wysokiej jakości rozwiązań jest nie do przecenienia. Niemniej jednak zachowanie konkurencyjności wymaga dokładnego zrozumienia wymagań rynkowych i umiejętności dostosowywania się do nich. Wykorzystanie informacji zwrotnych do przyszłego projektowania jest niezbędne. Poprzez współpracę z różnymi podmiotami, w tym dystrybutorami, projektantami systemów, ośrodkami akademickimi i organami roboczymi, firma KIOXIA dąży do uzyskania kompleksowego zrozumienia potrzeb swoich klientów, niezależnie od ich wielkości, czy to małe przedsiębiorstwo, czy duże centrum danych. Właśnie na tym w połączeniu z szeroką gamą rozwiązań, począwszy od zorientowanych na cenę, aż po niektóre z najszybszych i najbardziej innowacyjnych napędów na rynku opiera się firma KIOXIA, dbając o swoją konkurencyjność.

W dzisiejszym świecie zrównoważony rozwój jest kwestią podstawową. W jaki sposób KIOXIA zajmuje się kwestiami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w swoich procesach produkcji dysków SSD? Ma to szczególne znaczenie dla centrów danych, które coraz częściej poszukują ekologicznych rozwiązań.

Firma KIOXIA mocno angażuje się w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność za środowisko naturalne w swoich procesach produkcji dysków SSD. Jak już wspomniano, w ramach podstawowej działalności KIOXIA opracowuje niezwykle energooszczędne dyski SSD o wysokiej gęstości danych, które nie tylko zmniejszają zużycie energii w centrach danych, ale także przyczyniają się do ogólnej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Firma KIOXIA nie tylko produkuje energooszczędne produkty, ale opracowała technologie zarządzania danymi, które pozwalają zmaksymalizować wydajność pamięci flash i dysków SSD. Gwarantuje to, że centra danych mogą w pełni wykorzystać swoje rozwiązania pamięci masowej, tym samym zwiększając dodatkowo efektywność energetyczną. Ponadto KIOXIA współpracuje z firmami takimi jak NTT Communications, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu centrów danych na energię dzięki lepszym innowacjom, ściślejszej integracji i zwiększonej wydajności.

Wychodząc poza technologie produktowe, KIOXIA podejmuje wysiłki w celu zmniejszenia wpływu na środowisko we wszystkich obszarach swojej działalności. Ogłosiła również swój cel, jakim jest przejście do 100% dostaw energii odnawialnej do 2040 roku, a następnie do zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku. To zobowiązanie obejmuje jej procesy produkcyjne i produkty. Firma KIOXIA, zauważając społeczne skupienie na zmianach klimatycznych, wspiera kilka z Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) Organizacji Narodów Zjednoczonych i realizuje różne inicjatywy w swoich globalnych zakładach produkcyjnych, aby promować świadomość tego zjawiska. Fabryka Yokkaichi w Japonii publikuje coroczny raport środowiskowy, w którym opisuje ciągłą poprawę zrównoważonego charakteru swoich działań. Na przestrzeni lat rozpoczęła też wiele programów informacyjnych dla społeczności, począwszy od edukacji w lokalnych szkołach po pomoc w ochronie lokalnej populacji sów.

Biorąc pod uwagę, że KIOXIA nie jest dobrze znana na niektórych rynkach, jakie strategie stosuje, aby zwiększyć świadomość marki i udział w rynku, zwłaszcza w krajach takich jak Polska?

Pomimo długotrwałego dziedzictwa pamięci flash KIOXIA jest nadal stosunkowo młodą marką. Opracowane produkty zyskują coraz większe znaczenie w codziennych zastosowaniach. Pozytywne doświadczenia, jakie ludzie mają z produktami KIOXIA, będą w dalszym ciągu zwiększać świadomość marki. Ponadto firma uruchamia coraz więcej kampanii brandingowych za pośrednictwem platform społecznościowych. Nasi oddani partnerzy wspierają te działania, a także pozostają aktywni w swoich rozległych sieciach.

Jako przedsiębiorstwo skoncentrowane na kliencie firma KIOXIA jest zawsze otwarta na dyskusję i zachęca wszystkich zainteresowanych szeroką gamą produktów, aby skontaktowali się z najbliższym przedstawicielem. Chętnie pomogą oni w odkrywaniu szerokiej gamy komponentów i rozwiązań aplikacyjnych, które KIOXIA ma do zaoferowania.

 

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Open source – bezpieczniejszy wybór dla biznesu?

Jeszcze kilkanaście lat temu wiele firm obawiało się korzystać z oprogramowania open sourc…