Home Na czasie Sektor MSP ostrożniejszy od GUS

Sektor MSP ostrożniejszy od GUS

0
0
191

W lutym 2007 r. wskaźnik MS Indeks osiągnął wartość 1,97, a więc trochę niższą od rekordowo wysokiej z listopada 2006 r. (która wyniosła 2,01). Jest to jednak nadal drugą od góry wartość wskaźnika w ponad trzyletniej historii badania. Choć wartości ośmiu spośród dziewięciu wskaźników cząstkowych składających się na indeks ogólny trochę spadły w stosunku do ub. kwartału, to jednak były to spadki nieznaczne. Najbliższe miesiące pokażą, czy nieznaczne obniżenie się wartości wskaźnika zagregowanego MS Indeks jest tylko przejawem tymczasowego obniżenia się poziomu optymizmu ankietowanych, czy zapowiedzią odwrócenia się dotychczasowego trendu wzrostowego, trwającego przez ostatni rok. Mimo obfitości wydarzeń politycznych o różnej wadze i potencjalnym oddziaływaniu zaskakująco wysoką (rekordową w historii badania) wartość osiągnął natomiast wskaźnik uniezależnienia się przedsiębiorców od bieżących wydarzeń politycznych i ekonomicznych. Do 23% obniżył się odsetek odpowiedzi, że wpływ wydarzeń (w domyśle także: działań rządu i ustawodawcy) jest negatywny, ponad 70% ankietowanych odpowiada, że bieżące wydarzenia nie mają wpływu na sytuację ich firm.

Badani są natomiast ostrożniejsi od GUS w ocenach kondycji finansowej ich przedsiębiorstw. Jeśli przez niemal cały ubiegły rok poczucie kondycji finansowej firmy wśród ankietowanych było bardziej optymistyczne, niż kształtowanie się wskaźnika koniunktury gospodarczej GUS , to w lutym 2007 r. dominujący dotąd optymizm badanych przedsiębiorców zastąpiła postawa neutralna (uważających, że sytuacja ich firm nie uległa zmianie w ciągu ostatniego kwartału jest obecnie nieco ponad 51% w stosunku do 43% optymistów). Tymczasem od listopada 2006 r. wskaźnik GUS nadal idzie w górę. Nie oznacza to jednak, że badani przedsiębiorcy są obecnie pesymistami  – poniżej 6% spadł odsetek opinii, że sytuacja finansowa firmy uległa pogorszeniu.

Pełna wersja raportu jest dostępna na naszych stronach w zakładce RaportyDodaj komentarz

Przeczytaj również

Wzrost kosztów związanych z wyciekami danych w branży medycznej. Decyzje podejmowane ad hoc mogą być kosztowne

W 2023 r. koszty wycieków danych w branży ochrony zdrowia były o ponad 53% większe niż w 2…