Home Na czasie SmartFlow – nowoczesny system wspierający zarządzenie siecią wodociągową

SmartFlow – nowoczesny system wspierający zarządzenie siecią wodociągową

0
0
112

Czym jest SmartFlow?

SmartFlow to oprogramowanie służące inteligentnemu zarządzaniu siecią wodociągową. Wykorzystując rozwiązania Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT) analizuje dane spływające z czujników m.in. przepływomierzy rozmieszczonych w sieci wodociągowej na obszarze miasta. Dane te następnie są przetwarzane, a nieprawidłowości wyświetlane na mapie miasta w postaci alarmu. SmartFlow niezwykle precyzyjnie określa miejsce usterki, np. we wrocławskiej sieci wodociągowej o łącznej długości 2000 km wskazuje z dokładnością do kilkudziesięciu metrów konkretny obszar sieci wodociągowej, w którym wystąpił ukryty wyciek. Dzięki SmartFlow zarówno wykrywanie ukrytych wycieków jak i ich usuwanie trwa krócej – zamiast, jak podaje International Water Association średnio 180 dni, udaje się je wykryć i usunąć w 3 dni.

Nowoczesne technologie towarzyszą nam w codziennym życiu. Systemy takie jak SmartFlow mają na celu wsparcie ekspertów w budowaniu przyjaznej przestrzeni miejskiej oraz w efektywnym zarządzaniu infrastrukturą miasta. Przyznane Grand Prix to dla nas ogromne wyróżnienie. Tym ważniejsze, że jest to nagroda przyznawana przez branżę wodociągową, z myślą o której powstał system SmartFlow.  Cieszę się, że to właśnie eksperci z tej branży docenili naszą aplikację – mówi Monika Brachmańska, Business Line Manager Future Processing.

SmartFlow we Wrocławiu przynosi korzyści

Narzędzie SmartFlow automatycznie analizuje wiele parametrów pracy wodociągu i powiadamia o nieprawidłowościach, pozwala na wykrycie awarii w bardzo wczesnej fazie, umożliwia szybszą reakcję na zakłócenia w pracy sieci. Dzięki rozwiązaniu, praca sieci wodociągowej jest pod większą kontrolą, zarządzanie nią jest kompleksowe, a dane dotyczące stanu sieci znajdują się w jednym systemie. Dzięki wdrożeniu SmartFlow, MPWiK we Wrocławiu posiada obecnie inteligentny i ekologiczny system zarządzania zasobami wodnymi, pozwalający osiągać wymierne korzyści:

–  W 2014 roku miasto Wrocław mierzyło się ze stratami wody sięgającymi 24 proc. Dzięki przeprowadzonej modernizacji i wdrożeniu SmartFlow straty zmniejszyły się do 15 procent. To rozwiązanie pomogło przedsiębiorstwu w 2016 roku obniżyć straty wody o 9 punktów proc. i tym samym zaoszczędzić 500 milionów litrów wody.

– Uzyskano znacznie szybszy czas reakcji na nieprawidłowości. Jak wynika z danych International Water Association wykrywanie ukrytych wycieków w sieci wodociągowej zajmuje nawet 180 dni. Poprzez automatyczną analizę danych i alarmowanie dyspozytora w czasie rzeczywistym inteligentne narzędzie SmartFlow pomaga przedsiębiorstwu wodociągowemu wykryć tzw. ukryte wycieki w ciągu 72 godzin i szybciej zareagować na zaistniałe zdarzenie.

SmartFlow nagradzany i doceniany

Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN to jedna z największych tego typu wystaw w Europie. Tegoroczne Grand Prix bydgoskich targów, to nie pierwsza nagroda dla systemu. W ubiegłym roku tytuł Lidera Informatyki w kategorii „Użyteczność publiczna” – za rozwiązanie SmartFlow – otrzymało wrocławskie MPWiK. Organizatorem konkursu jest Computerworld.

Tworząc i rozwijając system SmartFlow kładliśmy nacisk przede wszystkim na to, by praca aplikacji przynosiła wymierne efekty i realnie usprawniała pracę przedsiębiorstw wodociągowych. Tym cenniejsze jest, że komisja konkursowa doceniła właśnie te cechy naszego systemu – mówi Beata Sumera, Product Manager Future Processing.

Smart FLow został doceniony przez Satya Nadella, CEO Microsoft, który podczas swojego wystąpienia w ramach „var Sovia = New Tech” w Warszawie 29 marca 2017 r. powiedział: „To [rozwiązanie jest] ilustracją z sektora publicznego w Polsce i przykładem przedsiębiorstwa zarządzającego siecią wodociągów, które stosuje technologię chmurową. Byłem bardzo zaskoczony tym, jak wykorzystują Microsoft Azure – zarządzając we Wrocławiu rurociągami o długości 3500 km. Po zdigitalizowaniu całej swojej infrastruktury technicznej, stworzeniu cyfrowych map sieci wodociągowej, dołożyli do tego system czujników, który jest w stanie wskazywać jeden z największych problemów sieci wodociągowej, jakim jest ukryty wyciek,
a nawet przewidywać go, zanim się jeszcze pojawi”
.

Jaki problem rozwiązuje SmartFlow?

Polska jest krajem, który posiada jedne z najmniejszych zasobów wody słodkiej w Europie. W przeliczeniu na jednego mieszkańca przypada ok. 1,5 tys. m3 słodkiej wody rocznie (średnia jest trzykrotnie wyższa. źródło: przypis nr [1]). Mniej wody do dyspozycji mają jedynie mieszkańcy Malty, Cypru i Czech.
W „Informacji o wynikach kontroli Realizacja Zbiorowego Zaopatrzenia W Wodę Mieszkańców Gmin Województwa Lubuskiego” Naczelnej Izby Kontroli z 2016 r. wynika, że straty wody w sieci wodociągowej wynosiły średnio 23,3%. Zdaniem kontrolujących, na taki poziom strat wody wpłynęły m.in.: brak dbałości o stan sieci. Straty wody w skontrolowanych gminach wynosiły ponad 24 mln m3. W ośmiu gminach nie zdiagnozowano przyczyn strat wody lub nie podjęto skutecznych działań w celu ich ograniczenia. Straty przekraczające 34% wyprodukowanej wody, określane są w opracowaniach specjalistycznych jako marnotrawstwo wody[2]. W kolejnym opracowaniu pn.: „Informacja o wynikach kontroli Prowadzenie przez gminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków” NIK z 2012 r. kontrolerzy wskazywali np. na straty wody w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu, które wynosiły w 2008 r. − 66,9% wody wydobytej, w 2009 r. − 69,5% oraz w I półroczu 2010 r. − 69,9%.[1] https://www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/serwis-gospodarczy/wiadomosci-gospodarcze/29500,Inwestycje-w-polskisektor-wodociagow-i-kanalizacji.print

[2] Dohnalik, P., Zapiór, T.: Pomiar zużycia i strat wody w wybranych rejonach zaopatrzenia strefowego na terenie wodociągu w Nowym Targu, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, 1992

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Co najbardziej wkurza Polaków w wiadomościach od rekruterów?

Aż 92,5 proc. pracowników biurowych otrzymuje bezpośrednie wiadomości od rekruterów, np. z…