Home Na czasie SmartFlow – nowoczesny system wspierający zarządzenie siecią wodociągową

SmartFlow – nowoczesny system wspierający zarządzenie siecią wodociągową

11 min
0
0
111

Czym jest SmartFlow?

SmartFlow to oprogramowanie służące inteligentnemu zarządzaniu siecią wodociągową. Wykorzystując rozwiązania Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT) analizuje dane spływające z czujników m.in. przepływomierzy rozmieszczonych w sieci wodociągowej na obszarze miasta. Dane te następnie są przetwarzane, a nieprawidłowości wyświetlane na mapie miasta w postaci alarmu. SmartFlow niezwykle precyzyjnie określa miejsce usterki, np. we wrocławskiej sieci wodociągowej o łącznej długości 2000 km wskazuje z dokładnością do kilkudziesięciu metrów konkretny obszar sieci wodociągowej, w którym wystąpił ukryty wyciek. Dzięki SmartFlow zarówno wykrywanie ukrytych wycieków jak i ich usuwanie trwa krócej – zamiast, jak podaje International Water Association średnio 180 dni, udaje się je wykryć i usunąć w 3 dni.

Nowoczesne technologie towarzyszą nam w codziennym życiu. Systemy takie jak SmartFlow mają na celu wsparcie ekspertów w budowaniu przyjaznej przestrzeni miejskiej oraz w efektywnym zarządzaniu infrastrukturą miasta. Przyznane Grand Prix to dla nas ogromne wyróżnienie. Tym ważniejsze, że jest to nagroda przyznawana przez branżę wodociągową, z myślą o której powstał system SmartFlow.  Cieszę się, że to właśnie eksperci z tej branży docenili naszą aplikację – mówi Monika Brachmańska, Business Line Manager Future Processing.

SmartFlow we Wrocławiu przynosi korzyści

Narzędzie SmartFlow automatycznie analizuje wiele parametrów pracy wodociągu i powiadamia o nieprawidłowościach, pozwala na wykrycie awarii w bardzo wczesnej fazie, umożliwia szybszą reakcję na zakłócenia w pracy sieci. Dzięki rozwiązaniu, praca sieci wodociągowej jest pod większą kontrolą, zarządzanie nią jest kompleksowe, a dane dotyczące stanu sieci znajdują się w jednym systemie. Dzięki wdrożeniu SmartFlow, MPWiK we Wrocławiu posiada obecnie inteligentny i ekologiczny system zarządzania zasobami wodnymi, pozwalający osiągać wymierne korzyści:

–  W 2014 roku miasto Wrocław mierzyło się ze stratami wody sięgającymi 24 proc. Dzięki przeprowadzonej modernizacji i wdrożeniu SmartFlow straty zmniejszyły się do 15 procent. To rozwiązanie pomogło przedsiębiorstwu w 2016 roku obniżyć straty wody o 9 punktów proc. i tym samym zaoszczędzić 500 milionów litrów wody.

– Uzyskano znacznie szybszy czas reakcji na nieprawidłowości. Jak wynika z danych International Water Association wykrywanie ukrytych wycieków w sieci wodociągowej zajmuje nawet 180 dni. Poprzez automatyczną analizę danych i alarmowanie dyspozytora w czasie rzeczywistym inteligentne narzędzie SmartFlow pomaga przedsiębiorstwu wodociągowemu wykryć tzw. ukryte wycieki w ciągu 72 godzin i szybciej zareagować na zaistniałe zdarzenie.

SmartFlow nagradzany i doceniany

Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN to jedna z największych tego typu wystaw w Europie. Tegoroczne Grand Prix bydgoskich targów, to nie pierwsza nagroda dla systemu. W ubiegłym roku tytuł Lidera Informatyki w kategorii „Użyteczność publiczna” – za rozwiązanie SmartFlow – otrzymało wrocławskie MPWiK. Organizatorem konkursu jest Computerworld.

Tworząc i rozwijając system SmartFlow kładliśmy nacisk przede wszystkim na to, by praca aplikacji przynosiła wymierne efekty i realnie usprawniała pracę przedsiębiorstw wodociągowych. Tym cenniejsze jest, że komisja konkursowa doceniła właśnie te cechy naszego systemu – mówi Beata Sumera, Product Manager Future Processing.

Smart FLow został doceniony przez Satya Nadella, CEO Microsoft, który podczas swojego wystąpienia w ramach „var Sovia = New Tech” w Warszawie 29 marca 2017 r. powiedział: „To [rozwiązanie jest] ilustracją z sektora publicznego w Polsce i przykładem przedsiębiorstwa zarządzającego siecią wodociągów, które stosuje technologię chmurową. Byłem bardzo zaskoczony tym, jak wykorzystują Microsoft Azure – zarządzając we Wrocławiu rurociągami o długości 3500 km. Po zdigitalizowaniu całej swojej infrastruktury technicznej, stworzeniu cyfrowych map sieci wodociągowej, dołożyli do tego system czujników, który jest w stanie wskazywać jeden z największych problemów sieci wodociągowej, jakim jest ukryty wyciek,
a nawet przewidywać go, zanim się jeszcze pojawi”
.

Jaki problem rozwiązuje SmartFlow?

Polska jest krajem, który posiada jedne z najmniejszych zasobów wody słodkiej w Europie. W przeliczeniu na jednego mieszkańca przypada ok. 1,5 tys. m3 słodkiej wody rocznie (średnia jest trzykrotnie wyższa. źródło: przypis nr [1]). Mniej wody do dyspozycji mają jedynie mieszkańcy Malty, Cypru i Czech.
W „Informacji o wynikach kontroli Realizacja Zbiorowego Zaopatrzenia W Wodę Mieszkańców Gmin Województwa Lubuskiego” Naczelnej Izby Kontroli z 2016 r. wynika, że straty wody w sieci wodociągowej wynosiły średnio 23,3%. Zdaniem kontrolujących, na taki poziom strat wody wpłynęły m.in.: brak dbałości o stan sieci. Straty wody w skontrolowanych gminach wynosiły ponad 24 mln m3. W ośmiu gminach nie zdiagnozowano przyczyn strat wody lub nie podjęto skutecznych działań w celu ich ograniczenia. Straty przekraczające 34% wyprodukowanej wody, określane są w opracowaniach specjalistycznych jako marnotrawstwo wody[2]. W kolejnym opracowaniu pn.: „Informacja o wynikach kontroli Prowadzenie przez gminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków” NIK z 2012 r. kontrolerzy wskazywali np. na straty wody w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu, które wynosiły w 2008 r. − 66,9% wody wydobytej, w 2009 r. − 69,5% oraz w I półroczu 2010 r. − 69,9%.[1] https://www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/serwis-gospodarczy/wiadomosci-gospodarcze/29500,Inwestycje-w-polskisektor-wodociagow-i-kanalizacji.print

[2] Dohnalik, P., Zapiór, T.: Pomiar zużycia i strat wody w wybranych rejonach zaopatrzenia strefowego na terenie wodociągu w Nowym Targu, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, 1992

Pobierz więcej artykułów
Pobierz więcej  redakcja
Pobierz więcej z Na czasie

Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Do 2024 roku dwie trzecie firm przeniesie się do chmury. Tylko co czwarta ma plan, jak to zrobić

Gartner prognozuje, że do końca 2024 roku dwie trzecie zasobów firmowych znajdować się będ…