Home Chmura VoIP – rozwiązania na miarę

VoIP – rozwiązania na miarę

0
0
107

Takie podejście pozwoli dostosowywać rozwiązania dla indywidualnych MŚP przy minimalnym wysiłku własnym. Sami sprzedawcy skłaniają się w tym kierunku, specjalizując się w pionowych segmentach rynku, takich jak salony sprzedaży samochodów, gabinety lekarskie, kancelarie prawnicze, sklepy i inne. Każdy salon samochodowy i każdy sklep detaliczny jest jednak nieco inny. Jeśli zatem sprzedawca będzie gotowy zainwestować czas, pieniądze i wysiłek w dostosowywanie rozwiązania VoIP do pionowego segmentu rynku, sprzedawca ten musi mieć pewność, że dane rozwiązanie da się łatwo zmienić i dopasować do indywidualnych potrzeb każdej nowej instalacji. W przeciwnym wypadku koszt prac dostosowawczych pochłonie znaczną część jego zysków.

Ponadto, część myślących przyszłościowo sprzedawców rozwija swoją działalność zastępując działy IT firm z sektora MŚP. Sprzedawcy ci serwisują, utrzymują, zarządzają i zapewniają wsparcie dla sprzętu głosowego lub UC przedsiębiorstwa. Aby być przy tym konkurencyjnym cenowo, sprzedawca musi być w stanie wdrożyć narzędzia i usługi wsparcia, które da się skalować od kilku do wielu klientów. W tym względzie pomocne są narzędzia takie jak zdalne monitorowanie, wbudowana funkcja samotestowania, scentralizowane i zautomatyzowane udostępnianie, wbudowane instrumenty sieciowe i inne. Dzięki solidnym, wbudowanym (wewnątrz urządzeń końcowych) narzędziom do zarządzania, sprzedawcy VAR mogą scentralizować odpowiednie usługi i w ten sposób odpowiedzieć na potrzeby wielu klientów MŚP jednocześnie. Z punktu widzenia sprzedawców jest to wyjątkowa okazja, aby rozwinąć działalność i rozłożyć koszty zarządzania na wielu klientów.

Łatwy w użyciu sprzęt VoIP zmniejszy także związany z dostosowywaniem i zapewnianiem wsparcia nakład pracy ze strony sprzedawców. W wielu przypadkach najważniejszym wymogiem łatwości użytkowania jest interoperacyjność, którą najczęściej osiąga się przez spełnienie standardów przemysłowych. Na przykład właściciel sklepu z sektora MŚP kupuje telefon IP spodziewając się, że będzie on współpracował z przełącznikiem VoIP zainstalowanym w sklepie już wcześniej przez sprzedawcę VAR. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, ponieważ producent przełącznika lub telefonu zamiast dostosować się nie spełnił standardu, wówczas pośrednik zadzwoni do producenta oczekując błyskawicznego wsparcia. Gdyby natomiast telefon i przełącznik współpracowały ze sobą od początku, do rozmowy telefonicznej nigdy by nie doszło, koszty wsparcia ze strony sprzedawcy byłyby minimalne, a jego marża operacyjna zwiększyłaby się. Dostarczenie całości sprzętu potrzebnego do obsługi wyspecjalizowanych potrzeb firm z sektora MŚP jest trudne dla każdego sprzedawcy. Rola sprzedawcy VAR polega na zrozumieniu tego faktu i stworzeniu systemu, który czerpie z ofert wielu różnych sprzedawców. Interoperacyjność jest więc warunkiem absolutnie koniecznym. Zdając sobie z tego sprawę, producenci powinni oprzeć się pokusie „zamykania” systemu przez stosowanie własnych rozszerzeń standardów. Dotyczy to zwłaszcza standardów sygnałowych, gdzie interoperacyjność nadal pozostaje wyzwaniem. Jednak w ostatecznym rozrachunku stosowanie własnych rozszerzeń standardów nie oferuje istotnych korzyści, lecz raczej niekorzystnie wpływa na sprzedaż.

Wspólna odpowiedzialność

Obok producentów sprzętu współodpowiedzialność za tworzenie mechanizmów sprzyjających przyjmowaniu się technologii VoIP w sektorze MŚP ponoszą również sprzedawcy. Dostosowanie podstawowych możliwości technologii VoIP i przekształcenie ich w taki sposób, aby sprostać szczególnym potrzebom każdego rynku pionowego, wymagać będzie od pośredników sporej kreatywności i innowacyjności. Istotną rolę odgrywają tu także różnice geograficzne i konieczność przezwyciężenia często bardzo specyficznych zastrzeżeń ze strony właścicieli, udziałowców i pracowników.

Sprzedawcy, którzy będą w stanie sprostać zróżnicowanym potrzebom MŚP odkryją, że rynek ten stwarza perspektywy rozwoju w wielu dziedzinach, ponieważ technologie takie jak komunikacja głosowa, transfer danych oraz techniki komputerowe i wideo ewoluują i zbliżają się do siebie.

Dostarczanie sprzętu VoIP, usług hostowanych, wsparcia technicznego i usług operacyjnych daje sprzedawcom silne oparcie, mogące stanowić punkt wyjścia do dalszego poszerzania oferty usługowej i sprzętowej skierowanej do rozwijających się MŚP.

Mała lub średnia firma, która jest skłonna zaakceptować VoIP w zakresie usług głosowych, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa dostrzeże także potencjał wzrostu wydajności, jaki można osiągnąć wdrażając technologię UC. Firma ta będzie więc chciała z tych możliwości skorzystać. W tym właśnie momencie sprzedawca zostanie poproszony o zintegrowanie systemów transmisji głosu i danych w firmie, a przy okazji być może także o wprowadzenie funkcji rozpoznawania głosu i konferencji wideo.

Nowatorski sprzedawca będzie w stanie wykorzystać elastyczność i skalowalność dzisiejszych urządzeń VoIP do przenoszenia potencjału rozwoju biznesowego w obrębie regionów geograficznych, rynków pionowych i segmentów rynkowych. Odnoszący sukcesy sprzedawca ukierunkowany na określony segment rynku pionowego szybko rozwinie się do tego stopnia, że będzie zmuszony bądź wykroczyć poza swoją geograficzną strefę działalności, bądź przenieść umiejętności z obszaru indywidualizacji rozwiązań na inny rynek pionowy.

Rozwój dzięki różnorodnej ofercie

Czynniki rozwoju telefonii VoIP w sektorze MŚP są równie zróżnicowane, co podmioty należące do tego rynku. Każda mała firma jest wypadkową własnego zestawu okoliczności, najczęściej zupełnie niezwiązanych z uwarunkowaniami przedsiębiorstw działających w jej bezpośrednim otoczeniu. Aby przyspieszyć przyjmowanie się technologii VoIP w sektorze MŚP potrzebna jest więc współpraca − cicha lub jawna − między producentami sprzętu a kanałami dystrybucji. Producenci wnoszą technologię poszerzającą możliwości, która w kanałach dystrybucji zostaje dostosowana do wyspecjalizowanych potrzeb indywidualnych odbiorców z grupy MŚP. W efekcie przynosi to korzyści wszystkim trzem podmiotom: producentowi, sprzedawcy oraz firmie z sektora MŚP.


Dodaj komentarz

Przeczytaj również

Czy sztuczna inteligencja wyleczy branżę medyczną?

Sektor medyczny boryka się obecnie z wieloma problemami i nie zapowiada się, aby w najbliż…